610 Shares 7780 views

Infiltracja po wstrzyknięciu: przyczyn i powikłań

Czasami po iniekcji domięśniowej, w miejscu, uszczelka może być uformowana. W medycynie jest nazywany infiltracji, a charakteryzuje się nagromadzeniem elementów komórkowych zawierających zanieczyszczenia krwi i limfy w tkankach. W większości przypadków nie jest naciek zapalny po iniekcji, składające się zasadniczo z leukocytów (to nazywa ropny) i erytrocytów (następnie nazywany jest krwotoczny).


Przyczyny uszczelką

Infiltracja po wstrzyknięciu może wystąpić z wielu powodów. Najczęstszymi z nich są takie jak niewłaściwy wybór lokalizacji do wstrzykiwań lub ciągłych zastrzyków w jednym miejscu realizacji krótkim wstrzykiwań lub tępą igłą. Aby uniknąć infiltracji utworzoną po wstrzyknięciu, należy przestrzegać następujących zaleceń. Zatem konieczność ścisłego przestrzegania zasad aseptyki, aby zapobiec przenikaniu do rany czynników zakaźnych, ponieważ może być obarczona powikłaniami, takimi jak ropnie. Należy zwrócić uwagę na długości igły, jak już wspomniano, nie powinien być krótki. Infiltracja po iniekcji mogą występować, jeśli podawanie substancji nie rozwiązuje, zwłaszcza roztwory olejowe. W tym przypadku pojawia się gęsta guzek w miejscu wstrzyknięcia. Jeżeli ponadto zauważalne nawet stłuczenie, a następnie pod skórę z naczyń krwionośnych, która została uszkodzona przez igłę, pojawiły się pewną ilość krwi.

Infiltracja po wstrzyknięciu: Jak leczyć pieczęć

Jeśli nagromadzenie elementów komórkowych w miejscu wstrzyknięcia w ogólnej kondycji człowieka nie powoduje zmiany i ropienie nie występuje, to nie robi nic. Zazwyczaj w ciągu 2 tygodni od siebie znika infiltracja pojawiła się po zastrzyku. Leczenie w większości przypadków nie jest to konieczne. Jest to niemożliwe, aby masować powierzchnię zanieczyszczoną starając się zapewnić, że uszczelka jest rozwiązany. To jest obarczona rozwoju powikłań. Potrzeba leczenia pojawia się tylko w przypadku procesu infekcyjnego, powodujący ropień. W tym przypadku przydzielony antybiotykoterapii, a operacja jest wykonywana i, jeśli to konieczne. Jeśli nadal chcesz, aby infiltrować, utworzone po wstrzyknięciu, szybciej, został rozwiązany, można użyć takich nieszkodliwych metod pomocy, jak rysunek w miejscu wstrzyknięcia jodu siatki i przywiązanie do tego miejsca opakowaniach liści kapusty (w liściu kapusty należy najpierw dokonać cięć nożem do wyróżniał się sok). To nie jest zalecany do ogrzania infiltracja cieplej.

powikłania

Jak już wspomniano, tylko możliwe powikłania gdy uszczelnienie w miejscu wkłucia jest opracowanie ropnia – stanów zapalnych, przy czym topnienie następuje tworzenie się tkanki w ich miejsce ubytków ropne content. Oznaki tego, że zaczyna ropień może być zaczerwienienie obszarze zagrożonym, uszczelki bolesność, wysoka temperatura, przy nacieku. Ropień koniecznie muszą być leczone, a więc powinien zrobić tylko lekarz. Własna najeżona pogorszenia stanu.