888 Shares 7987 views

Adaptacja społeczna – proces przystosowania się do nowego życia pierwszej równiarka

Adaptacja społeczna – jest naturalnym stanem jednostki, która przejawia się w dostosowaniu się do nowych działań, do zacisków do ról. Wartość okresie, gdy dziecko idzie do szkoły, wyrażony w możliwość cało przygotować go do nietypowych warunków, personel kolegów, relacji z nauczycielem, nowych zasad i wymagań. Będzie to zależało od jego stosunku do szkoły, uczyć się, a nawet zdrowie.

Przyjęcie nowej roli został osiągnięty za pomocą szeregu warunków. Poniżej – wykaz nich.

  1. Rozwijanie umiejętności słuchania i reagowania na działania nauczyciela, analizować, planować swoje działania i obiektywnie ocenić wyniki. Pomoże to szybko i skutecznie „join” w złożonym procesie edukacyjnym.
  2. Rozwój umiejętności, które pomogą nawiązać komunikację interpersonalną z nauczycieli i rówieśników.
  3. Tworzenie stabilnego motywacji uczenia się, która wyraża się w zdolności do prawidłowej oceny działania (i jego kolegów), użyj kryteriów oceny.

Adaptacja społeczna – jest najważniejszym etapem równiarka życia w zależności od samooceny. Szkoła musi porównywać się z innymi dziećmi, co prowadzi do tworzenia się opinii na temat własnych umiejętności i możliwości, a także ludzkich cech. Proces powstawania samooceny rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie, gdy dziecko w rodzinie staje się świadomy tego, czy jest kochany, czy zaakceptować. Nawet w wieku przedszkolnym rozwija silne poczucie dobrego samopoczucia lub złego samopoczucia rodziny. W przypadku, gdy te kroki być poczucie komfortu psychicznego, poczucie własnej wartości będzie w stanie ułatwić proces adaptacji do szkoły.

Jednak nawet jeśli adaptacja społeczna jest udany, warto pamiętać, że niektóre zadania uczeń nie radzi sobie na własną rękę. Na przykład, jeśli rodzice wykazują podwyższone wymagania w zakresie szkolenia, może on otrzymać zwiększone niepokój, strach robi coś złego.

Adaptacja społeczna – jest złożonym procesem, ponieważ na tym etapie dziecko nie może być w pełni świadomi potrzeby wiedzy szkolnej. Dlatego głównym zadaniem nauczycieli i rodziców jest chęć go zainteresować, aby doprowadzić do procesu. Wynikiem pomyślnym zakończeniu tego etapu – adaptacyjnych (systemy umiejetnosci wygląd, które dostarczają kolejnego udanego tożsamość socjalizacji).

Adaptacja społeczna dzieci w tym okresie może przybierać różne razy. Najbardziej intensywne są pierwsze cztery tygodnie szkolenia. Okres ten może być oznaczony jako ostra. W większości przypadków nie ma najbardziej pozytywny wpływ na psychikę ucznia. Interesujący jest fakt, że adaptacja społeczna skazanych (na etapie uzależnienia do nowej sytuacji) ma podobny ciężar psychologiczny. Dzieci bardzo mobilny psychikę. Dlatego istotne zmiany w procesie adaptacji do nowych warunków wystąpić w pierwszych sześciu miesiącach treningu. Jest to bardzo ważne dla pierwszej równiarka, jak tam jest stworzenie podstaw dla całego późniejszego okresu szkolenia i edukacji.

Adaptacja społeczna – to okres, który zależy od wielu czynników, a sukces jego przebiegu jest indywidualnie dla każdego dziecka. GM Chutkina wyróżnić trzy poziomy, które charakteryzują adaptację do procesu uczenia się :

  • Wysoka. Dziecko pozytywne nastawienie do szkoły, odpowiednio postrzegają materiał i łatwo przejmuje z nich jest zainteresowany w życiu społecznym, chętnych do wykonywania zadań publicznych.
  • Średnie. W pierwszej równiarka pozytywne nastawienie do nauki. On doskonale zdaje sobie sprawę z materiału szkolnego w szczegółach i wizualnie prezentuje rozwiązuje typowe problemy. Zamówienia sumiennie wykonuje.
  • Niski. Dziecko obojętny lub negatywny stosunek do szkoły, często narzeka na jego zdrowie, nastrój depresyjny przeważa. Materiał przyswaja fragmenty, niezależną pracę trudne.

Zrozumiałe jest, że niewłaściwe metody edukacji, konfliktów rodzinnych, nieodpowiednio nadmuchanego / niska samoocena mieć negatywny wpływ na okres wejścia dziecka w życiu szkoły. Warunkiem jest współdziałanie rodziców z nauczycielami.