526 Shares 6018 views

ACCDB: otworzyć plik

Dziś opiszemy przedłużacza ACCDB. Jak otworzyć tego formatu, a także jaki jest jego funkcja – do omówienia. W tym przypadku mamy do pliku bazy danych. Format deweloper stał Microsoft Corporation.


opis

Teraz mówimy o celach, dla których ACCDB przedłużenie zostały opracowane. Otwierasz te pliki opisać w następujących sekcjach. Mówimy o bazy danych, który jest tworzony przez zastosowanie programu Microsoft Access. Konieczne jest, aby zrozumieć treść tego pliku. Baza ta zawiera dane często organizowane w formie tabel i pól. Również niestandardowe formy i zapytań SQL może być obecny w pliku. ACCDB jest zaktualizowaną wersją formatu MDB, który był używany we wcześniejszych wersjach programu Access. W trosce o naszych formatu ma kilka dodatkowych funkcji. Wśród nich jest integracja z rozwiązaniami MS Outlook i SharePoint, współpracując z binarnym szyfrowania danych.

kluczowym działaniem

Nadal mówić o formacie ACCDB. Otwarta, powiemy, Microsoft, czy raczej go stworzył dostęp do aplikacji. Przed nami jest systemem zarządzania bazami danych. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy mogą efektywnie pracować, bez specjalnych umiejętności w zakresie programowania. Aplikacja pozwala na wykonywanie operacji na bazach danych, edytować, tworzyć proces. Pakiet ten może pracować w warunkach sieci lokalnej, a na komputerach autonomicznych, które są zarządzane przez platformę Windows. Dzięki tej decyzji, można nie tylko wykorzystać, ale także stworzyć bazę danych organizacji, jak i prywatnych baz danych. Dostęp jest częścią pakietu Microsoft Office zastosowań. Nośnik posiada interfejs, który jest typowy dla aplikacji Windows. Obejmuje on: główne menu, pasek narzędzi, pracy w polu, pasek stanu. System jest zdolny do przetwarzania danych z hierarchicznej sekwencji. Górny poziom ma głównych miejsc platformę dostępu. Tabele są głównym typem obiektu. Inne warianty pochodzą od nich. Głównymi składnikami tabeli są rekordy i pola. Za pomocą tych elementów zależy od właściwości poszczególnych fragmentach konstrukcji.

inne opcje

Wyżej opisane rozwiązanie nie jest jedynym interakcji ACCDB. Otworzyć taki plik, mówi nam jeden z komponentów projektu Apache OpenOffice. Przed nami jest darmowy pakiet biurowy. OpenOffice można stosować na wielu różnych platformach: Windows, FreeBSD, Solaris, Linux, MacOS. Współdziałać z formatem potrzebujemy rozwiązania, które jest o nazwie Base. Ten silnik bazy danych. Przy jego pomocy można współdziałać z plikami ACCDB. Jak otworzyć ten format również pokazać jeden z następujących aplikacji: MDB Viewer Plus, DMC i Microsoft Visual Studio.