260 Shares 5208 views

Najważniejsze metody badań naukowych

Wśród głównych zasad wiedzy naukowej istnieją takie jak ważność i stosowanie w praktyce. Przy tym celu składa wszystkie nowoczesne odkrycia naukowe, dzięki którym ludzkość stara jak najwięcej, aby ułatwić jego istnienie. Jednakże, aby odkrycia naukowe, konieczne jest, aby umiejętnie korzystać z różnych metod badań naukowych.

Wiedza naukowa polega na wykorzystaniu empirycznych i teoretycznych poziomach studiów. Pierwszy dotyczy praktycznej strony problem, ponieważ działa z danych pochodzących z obserwacji i eksperymentów; drugi pozwala wyciągać wnioski na podstawie obowiązujących przepisów prawa i hipotezy. Poziomy te są ze sobą ściśle powiązane, a granica między nimi jest dość chwiejny. Jednak dla każdego z nich, istnieją różne metody badań naukowych, czyli metody przydatne do wiedzy naukowej. Wśród nich są dedukcja i indukcja, tworzenie hipotez, analogie do rysowania, i tak dalej.

Podstawowe metody badań naukowych jest podzielony na kilka grup:
1) Ogólne metody filozoficzne, które mają szeroką gamę zastosowań.
2) metody naukowe, na podstawie nazwy, nadają się do jakiejkolwiek nauki, ale może być stosowany tylko w określonych poziomów zdobywania wiedzy naukowej.
3) Specjalne metody badań naukowych. W ekonomii, socjologii, chemii i innych nauk mają swoje specjalne metody dochodzeniowe, pozwalając działać bardziej inteligentnie praktycznych możliwości i ustaleń.
4) Metody prywatne są stosowane w szczególnych przypadkach, w których kwestia rozwiązywania konkretnego problemu.

Według innej klasyfikacji, podstawowe metody naukowe badania dotyczące poziomu wiedzy teoretycznej są podzielone na trzy kategorie:

1) Metoda aksjomatyczna
Teoria opisująca to zjawisko, czy to w oparciu o zestaw reguł i aksjomatów, z którego można zrobić odpowiednie wnioski. Dokładność teorii opiera się na niepodważalnych aksjomatów. Oczywiście metoda aksjomat jest najbardziej odpowiedni dla badań w dziedzinie matematyki i logiki. Sam aksjomat wyklucza najmniejszy przejaw sprzeczności, jednak badania teoretyczne powinny być testowane w praktyce i tylko w tym przypadku możliwe jest, aby dokładnie mówić o braku sprzeczności.

2) Metoda hipotetyczna-dedukcji
Odbieranie obszar wiedzy naukowej, współpracujące z materiału doświadczalnych i teoretycznych, a także mogą korzystać z różnych metod badań naukowych, a to jest korzystne dla sposobu hipotetycznej-dedukcji. W tym przypadku, należy wymienić aksjomat hipotez, dokładność, która jest weryfikowana przez odpowiednie wyników teoretycznych i praktycznych. Oczywiście, ta metoda jest najczęściej stosowana w dziedzinie nauk przyrodniczych. Różne metody badań naukowych w gospodarce kładzie także nacisk na metody hipotetycznej-dedukcyjne. To właśnie w tych obszarach jest bardzo ważne, aby nie tylko myśleć, ale również do zastosowania posiadanej wiedzy w praktyce.

3) metod opisowa
Często wcześniejsze metody badań nie są odpowiednie dla wyjaśnienia wyników. W takich przypadkach, należy przejść do kategorii metod opisowych. Sugerują one zastosowanie różnych schematów, rysunków i słów do opisania danych eksperymentalnych, które nie były wcześniej znane nauce, a nie mogą być wyjaśnione na podstawie dotychczasowych aksjomatów i hipotez. Tutaj odgrywa dużą rolę samego eksperymentu i dane uzyskane z nim. Że metody opisowe są najczęściej stosowane w biologii, nauk o zdrowiu i socjologii. Niezdolność do korzystania z poprzednią metodę na podstawie ograniczeń: jego sztywne ramy nie pozwala w żaden sposób wyjaśnić wyniki eksperymentalne.

Dla każdego poziomu wiedzy naukowej ważne jest, aby wybrać odpowiednią metodę badań, ponieważ będzie to klucz do uzyskania prawdziwej wiedzy.