656 Shares 2212 views

Rola i skład komisji likwidacyjnej w likwidacji Ltd.

Gdy zapadła decyzja o likwidacji istniejących organizacji, a około decyzja została zgłoszona do organu rejestracyjnego, w porozumieniu z organem rejestracyjnym założycieli firmy muszą powołać specjalną komisję likwidacyjną. Komitet ten określa ramy czasowe, w których likwidacja zostanie przeprowadzona w drodze sprzedaży, jak również bezpośrednio na zlecenie likwidacji.


Komisja likwidacyjna na zamknięciu firmy

struktura

Jak powiedzieliśmy wcześniej, roli i składu komisji likwidacyjnej w likwidacji Ltd. twierdzi szef organu, który podjął decyzję o likwidacji istniejącej firmy. Kto może być zawarte w komisji:

  1. Założyciele firmy.
  2. Założyciele przedstawicieli.
  3. Liderzy mają strukturę.
  4. Pracownicy podmiotu prawnego.

Jeśli chodzi o ostatni punkt – w większości przypadków od komisja likwidacyjna jest wliczone menedżerowi, głównego księgowego, finansowego lub prawników. Po komisja likwidacyjna została zatwierdzona, to pójdzie wszystko bez wyjątku, funkcje spółki zarządzającej.

Funkcje Komisji

Z tego powodu, że komisja likwidacyjna ma pełne prawo do dysponowania wszystkimi finansami firmy, konieczne jest jakoś zorganizować wszystko legalnie. Właściciel musi dostarczyć do banku pierwotnej decyzji o likwidacji spółki, reissuing podpis na rachunku karty kredytowej, aby osoba, która jest odpowiedzialna za prowadzenie księgowości i przewodniczący komisji.

Należy pamiętać, że każdy z etapów likwidacji spółki musi znaleźć swój własny wyświetlacz w Unified Państwowego Rejestru Osób Prawnych (np członkostwa w SRO Moskwie również wymaga podejmowania organizacje uzyskać wstęp do pojedynczego rejestru). Tak więc, najpierw należy powiadomić o rozwiązaniu spółki (na specjalnie zatwierdzonym formularzu). Po tym, należy powiadomić rejestr pracowników, że komisja likwidacyjna został utworzony.

Organy kontrolne papier

Organ rejestrujący wysłaniu specjalnego zawiadomienia o utworzeniu komisji likwidacyjnej podmiotu prawnego. Na podstawie tego dokumentu dokonać niezbędnych wpisów w Unified o utworzeniu komisji likwidacyjnej, powołania likwidatorów. Zapisy mają również dane dotyczące czele komisji likwidacyjnej.

Jak widać, wielka rola i skład komisji likwidacyjnej w likwidacji LLC. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić po komisji likwidacyjnej otrzymaniu niezbędnych uprawnień – tak to określić warunki dla wierzycieli i ich wymagań zamówienia. Termin w żadnym wypadku nie powinna być mniejsza niż dwa miesiące kalendarzowe. Nawet jeśli oficjalne terminy minęły, roszczenia wierzycieli w każdym przypadku zostaną spełnione, w kolejności.

postępowanie likwidacyjne

  1. Decyzja o likwidacji spółki.
  2. Powołany likwidator.
  3. Wszystkie zainteresowane strony, obowiązkowe jest poinformowanie zamknięcie organizacji. Dla zainteresowanych stron obejmują wierzycieli lub organy rejestracyjne (żywy przykład – policji podatkowej).
  4. Ogłoszenie o likwidacji LLC musi również publikować w mediach drukowanych (specjalnie powołanej do wydrukowania tego rodzaju informacji).
  5. Wniosek jest składany do podatku. Pracownicy policji podatkowej podejmie wszelkie niezbędne dane w Unified że spółka podlega likwidacji. Zastosuj w ciągu 3 dni od daty podjęcia decyzji o zamknięciu firmy.
  6. Ostatni etap – weryfikacja usługi księgowości podatkowej w całej firmie. Należy umieścić w pełnym porządku.

Na tej procedury likwidacyjnej kończy LLC – tylko tyle, aby uzyskać potwierdzające ten fakt w dokumencie wyraźnie upoważnioną przez Urząd.