477 Shares 1285 views

splątanie przewód

Wszystkie dziewięć miesięcy ciąży matki i dziecka ma połączenia przez pępowinę rozciągającej się od ściany brzucha płodu (w tym miejscu, mając po urodzeniu blizny, zwany pępek) i dołączone do łożyska. Pępowina jest przewód w postaci spirali wirującego zawierającego jedną i dwie żyły pępowinowej tętnic. Tętniczego tlenu i składników odżywczych do płodu łożysko przepływu przez tętnicę pępowinowej. Przez żyły z łożyska powraca do płodu krwią wzbogaconą ditlenkiem węgla i produktów przemiany materii. Możliwe uwikłanie pępowinowej stwarza zagrożenie dla życia płodowego z powodu niedoboru tlenu (niedotlenienie płodu). Po przecięciu pępowiny po urodzeniu, zaczyna żyć w oderwaniu od jej matki. Wczesne przecięcie pępowiny (w pierwszych sekundach po porodzie) prowadzi do utraty krwi tętniczej i niedobór żelaza i hemoglobiny we krwi u noworodków.

Chroni naczynia pępowiny (od wszelkich szkodliwych wpływów i uszkodzenia mechaniczne) otaczający ich szczególną galaretowatą materiału składającego się z mukopolisacharydów i nazywa Galareta Whartona. Pępowina nie tylko pozwala na wymianę krwi tętniczej i żylnej między organizmem matki i płodu, ale także, aby jego ruchy w płynie owodniowym, podczas których, z różnych przyczyn, może wystąpić splątanie przewód. Rozwija się z dzieckiem, pępowina do momentu urodzenia noworodka odpowiada ogólnie zwiększyć (średnio 55 cm) i ma średnicę i pół do dwóch centymetrów.

Istnieje wiele nieprawidłowości pępowiny, to nie zawsze jest możliwe ustalenie za pomocą ultrasonografii prenatalnej. Wiele z nich nie jest oczywiste, do momentu dostarczenia. Jedynie w przypadku jednokosmówkowych bliźniąt (bliźniąt, dzielących wspólne łożysko), niepodzielną ściany i łożysko przodujące (z ryzykiem jej oderwania) można uzyskać zaliczkę ostrzeżenie. Takie anomalie jak formy sprzęgania przewód czynników ryzyka, które charakteryzują się różnymi powikłań i wymagają pewnych zachowań zapobiec chorobowości i śmiertelności.

Długość przewodu z nieznanych powodów, w 5% przypadków może być mniejsza niż 35 cm, 5% dłuższe niż 80 cm. Krótkie pępowin ograniczenia ruchu i łamią wewnątrzmacicznego płodów i stwarzać ryzyko przedwczesnego oderwania łożyska. Zbyt długi pępowinowej splątanie przewód przyczyniają się do płodu, to przewód splątanie może wystąpić dzięki tworzeniu się prawdziwych węzłów. Oszacowanie długości pępowiny prenatalnym (to znaczy, przed dostarczeniem) nie jest możliwe. Ale prawdziwy węzłów podczas ciąży może być utworzona na pępowiny i fałszywych witryn. Na prawdziwych węzły stanowią około 1% ciąż z wysokim odsetkiem przypadków jednokosmówkowych bliźniaków. Fałszywe węzły (wygina się w naczyniach pępowiny) są bardziej powszechne, ale nie niebezpieczne dla płodu.

Prawdziwa montaż kręgowego występuje z powodu ruchów płodu i może się rozwijać we wczesnych stadiach ciąży, gdy istnieje stosunkowo duża ilość płynu owodniowego (płynu owodniowego), więc ruch płodu bardziej intensywne. Ryzyko powstawania prawdziwych węzłów bezpośrednio zależnych od wieku matki, długość pępowiny oraz ilości płynu owodniowego. Częste stres i zwiększyć poziom adrenaliny we krwi przy pomocy zwiększyć mobilność płodu.

Możliwe splątanie przewód diagnoztsiruyut niedotlenienia płodu podczas badań kardiotokograficznie. Następnie echograficzne Badania przeprowadzone w których obecność jest uważana pętle utworzone przez pępowiny w obszarze szyi. prowadzą również badania Dopplera kolorowego i nauczyć ruch krwi przez naczynia. Jeśli podejrzewasz, że niedotlenienie płodu, badania te są powtarzane w całej kobiecych ciąży kilka razy w wyniku przemieszczania węzłów płód może nie tylko mylące, ale także do rozwikłania. Oplatając pępowinę przy urodzeniu płodu powoduje bradykardię. Zmniejszyć ryzyko umożliwiając ciągłe monitorowanie serca płodu, jest również stosowany w celu przyspieszenia stymulacji porodu, aw przypadku operacji awaryjnego odbywa się na pilną wydobycia płodu – cesarskie cięcie.