510 Shares 8581 views

Kąpiel w starożytnym Rzymie: unikalne dziedzictwo wielkiego imperium

Rozwój architektury Rzymu zawsze była ściśle związana z samym biegu historii. We wczesnym rzymskiego miasta został zbudowany chaotyczne i nieuporządkowane, nie miał ogólny plan. mieszkań prymitywnych rozrzucone wokół wąskich, krętych uliczek miasta były typowe dla wielkiego wygląd miasta. Duże, monumentalne budowle, z których jesteśmy tak przyzwyczajeni do kojarzyć miasto było tylko świątynie i domy szlacheckie.


Kiedy Rzym zaczął budować swoją majestatyczną historię, jednocześnie wzrasta i piękno „wiecznego miasta”. Na początku panowania Oktawiana Augusta miasto zostało zanurzone w licznych problemów, mieszkańcy zostały wyczerpane przez długie lata zawirowań i elektroenergetycznych zmagań. Biorąc pod uwagę ten fakt, Oktavian Avgust podjął się budowy nowego wizerunku Rzymie, który miał obejmować nie tylko monumentalne kompleksy świątynne, ale również liczne miejsca rozrywki, obywateli rekreacyjnych. Ten przypadek jest rzymski cesarz polecił jego najbliższych współpracowników – Marek Agrypa. Rzeczywiście, owoce jego pracy zaczął rozmawiać z miastem: to jest aktualizowana i system wodociąg oraz liczne fontanny i wielkie łuki. Ale przede wszystkim dziełem Agryppa był kąpiel w starożytnym Rzymie.

Ustanowienie tradycji kultury kąpieli w mieście, Agryppa musiał mieć pojęcia, jak staną się one popularne wśród szlachty i społeczeństwa rzymskiego. Dowodem na to jest budowa wielu nowych obiektów tego typu w późniejszych okresach historii. Wkrótce łaźnie rzymskie (warunki) i zaczął się pojawić tu i tam jak grzyby. Zostały one zbudowane w okresie Tytusa, Nerona, Trajana, Karakalli, cesarzy Dioklecjana i innych.

Wkrótce kąpiel w starożytnym Rzymie ma dużą popularnością. Wanny zaczęła rosnąć po mieście, nie było w szkołach publicznych w bogatych domach. Umyli dobrą połowę Rzymie. Wanny nie były tylko miejscem do kąpieli, stały się centrum życia społecznego miasta. Niektóre z nich zawierają więcej niż 2000 osób, i to jest tutaj, że po kąpieli usiadł lud, aby mówić, ktoś preferuje spacery w parku, niektóre były zanurzone w czytaniu w bibliotekach wyposażonych tutaj. W skrócie, warunki stali służyć jako miejsce nie tylko dla higieny, ale również stają się ośrodkami mieszczan.

Niektórzy badacze są zdania, że kąpiel w starożytnym Rzymie był najlepszy dobro tych, które udało się dokonać cesarzy dla jego mieszkańców. Ale nie należy zapominać, że   To nie była tylko miejscem wypoczynku, ale również piękne dzieła sztuki. Zwykle wokół wanny lub znajdowały się parki do rekreacji lub terenów sportowych. Z garderobą, ozdobiony wspaniałą dekoracją, użytkownik wchodzi do pokoju z kopulastym suficie i jaskrawo pomalowane ściany. Z garderoby, można również dostać się tam i to było w innym pomieszczeniu – rodzaj prototypu naszej łaźni parowej. Jednakże ten służył jako łaźni parowej Caldary – pokój wilgotną parą wodną i ścian i podłogi, były źródła i naczynia do umycia.

Kąpiel w starożytnym Rzymie   To stało się centrum luksusu i przepychu. Marmur, srebro, złoto, kamienie szlachetne – wszystko to było nieodzownym atrybutem niej.

Tak więc,   łaźnie rzymskie nie tylko opiekę, ale również stał się symbolem świetności Rzymu. Ponadto, w miarę upływu czasu, stają się centrum życia społecznego i politycznego wielkiego imperium.