715 Shares 7398 views

Nie płacisz za mieszkanie: co zrobić, jeśli nie ma rachunku?

Coraz częściej obywatele zaczęli narzekać, że nie otrzymują podatku od apartamentu. Co zrobić w tej sytuacji? Jakie funkcje należy zwrócić uwagę? Czy warto bać tego zjawiska? Nie wydaje się tak trudno zrozumieć. W Rosji, podobnie jak w każdym kraju, okres przybycia podatków jest monitorowany przez ludność. W końcu, jeśli nie ma odpowiedniego pokwitowania, nie będzie można w odpowiednim czasie zapłacić skarbu państwa. Jak upewnić się, że nie ma problemów z pokwitowaniem? Jak niebezpieczne jest sytuacja, gdy płatności z podatkiem na mieszkanie nie przychodzą?

Stopień zagrożenia

Pierwszą rzeczą do zrobienia jest zrozumieć, czy naprawdę warto paniki, jeśli obywatel nie otrzyma wpływów podatkowych. Ta sytuacja nie jest tak rzadka, jak się wydaje. Wymaga szczególnej uwagi.

W rzeczywistości takie incydenty w Rosji nie są rzadkie. Nie trzeba się bać, ale też siedzieć bezczynnie. Jeśli nie płacisz podatków (nawet jeśli nie ma rachunku, istnieje pewien okres płacenia podatków), obywatel będzie zaległ. W związku z tym zadłużenie gromadzi się i rośnie codziennie. Problemy z organami podatkowymi są świadczone.

To wszystko nie jest zbyt szczęśliwe. Dlatego trzeba zrozumieć, jak zachowywać się, jeśli nie ma podatku od mieszkania. Co zrobić w tym przypadku? Kiedy jest jakiś powód paniki? I czy jest jakiś sposób na to, aby wpłynąć na sytuację?

Jeszcze nie

W rzeczywistości nie powinno się natychmiast panikować, jeśli płatności podatkowe nie nadejdą. Faktem jest, że takie płatności mają określony okres płatności. To on ma przygotować dokumenty płatnicze.

Do tej pory podatki od mieszkania muszą zostać wpłacone przed 1 grudnia 2016 roku. Odbiór wpływów powinien nastąpić nie później niż na miesiąc przed ostatnim dniem płatności. W związku z tym, w przybliżeniu do początku listopada, nie ma potrzeby paniki. Zaleca się poczekać na otrzymanie wpływów. Kiedy nadejdzie czas, organy podatkowe dostarczą dokument płatności.

Brak informacji

Nadal nie płacisz podatków w mieszkaniu? Co mam zrobić? Jeśli nadeszło listopad, a nadal nie ma płatności, możesz wystąpić do organów podatkowych. Na przykład dzwoniąc tam. Jest prawdopodobne, że brak wpływów jest wynikiem braku informacji o określonej nieruchomości. Takie sytuacje nie są rzadkie.

Zaleca się, aby po prostu postępować zgodnie z radą organów podatkowych. Czasami ludzie proszeni są o osobiste zapoznanie się z rachunkiem, jeśli ma to na celu przekazanie danych w domu, które pozostało bez zapłaty w najbliższej przyszłości. Ale najczęściej doradzamy po prostu czekać, a nie na panikę. Zwłaszcza jeśli jest nowy budynek. Podatki zaczną się pojawiać publicznie, gdy organy podatkowe otrzymają stosowne dane o nieruchomościach, które pomogą w przeprowadzaniu rozliczeń.

Zapomnienie

Czy nie jest podatek od apartamentu? Co zrobić w tym przypadku? Czasami pokazy są po prostu zapomniane, aby wysłać. Organy podatkowe zatrudniają najbardziej zwyczajnych ludzi. Mogą zapomnieć wysyłać płatności niektórym płatnikom. Albo system się nie powiedzie, w związku z czym nie można przełożyć pomysłu na rzeczywistość.

Jeśli obywatel jest zaniepokojony brakiem płatności, możesz osobiście (z paszportem i dokumentami na mieszkanie) zwrócić się do urzędu podatkowego dzielnicy. Tam pokwitowanie zostanie wydrukowane bez powiadomienia i niezwłocznie doręczone odbiorcy. Proces nie zajmuje dużo czasu. To ta metoda jest najbardziej skuteczna.

Obiecana przez trzy lata

Warto zwrócić uwagę na fakt, że podatki mają okres przedawnienia. Ma 3 lata. W związku z tym, jeśli zlecenia płatnicze nie przybyły do tego lub tego obywatela, należy pamiętać, że w jednym miejscu właściciel może otrzymywać płatności z podatkiem przez 3 lata.

Warto zauważyć, że grzywny nie powinny być naliczane, jeśli wpływy nie zostały faktycznie wysłane. Potem musisz płacić tylko podatki. Jednak niektórzy twierdzą, że jeśli nie ma żadnych wpływów, to nie musisz płacić. Możliwe jest, że organy podatkowe po prostu zapomniały wysyłać płatności. Żadnych wpływów – nie ma problemu.

Widok elektroniczny

Nie było podatku od mieszkania? Co powinien zrobić obywatel, aby uniknąć zadłużenia? Możesz spróbować sprawdzić dostępność płatności w formie elektronicznej.

Chodzi o to, że od 2016 r. Wszyscy obywatele, którzy mają osobiste biuro w portalu "służby państwowej" otrzymują wpłaty i zlecenia płatnicze wyłącznie w formie elektronicznej. W odpowiedniej witrynie w profilu użytkownika można zobaczyć płatność podatku.

W związku z tym, nie zdziw się, jeśli podatek od apartamentów nie przychodzi. Co mam zrobić? Pamiętaj, jeśli właściciel nieruchomości ma profil na "Usługi państwowe". Jeśli jest jeden, nie czekaj na otrzymanie poczty – nie nadejdzie. Konieczne jest zalogowanie się do "Usługi państwowych" i zapoznanie się z ogłoszeniami. Niekoniecznie będzie to pokwitowanie płatności. Tylko to nie nastąpi przed upływem terminu – około miesiąca przed upływem terminu zapłaty podatku.

Po sprzedaży

Nieruchomość jest stale prowadzona w różnych transakcjach. Przyszedł podatek od mieszkania sprzedanego? Co mam zrobić? Przede wszystkim trzeba zrozumieć, że płatnicy płacą w jednym lub drugim roku za nieruchomość sprzedaną w ostatnim okresie. Oznacza to, że w 2016 płatności są płatne na rok 2015.

W związku z tym, jeśli podatek od mieszkania sprzedany w roku, w którym dokonano transakcji, należy ją zapłacić. Zaleca się zgłaszanie organom podatkowym sprzedaży nieruchomości. Ta technika oszczędza Cię przed niepotrzebnymi problemami. Zaleca się podjęcie z Tobą umowy sprzedaży nieruchomości.

Emeryci i podatki

W Rosji emeryci są uważani za wiecznych beneficjentów. Są zwolnione z podatków od nieruchomości. Ale tylko w odniesieniu do jednej nieruchomości. Emerytowany jest podatek od mieszkania? Co mam zrobić?

Jeśli jest to jedyne mieszkanie będące własnością obywatela, najlepiej jest zadeklarować korzyści organom podatkowym. Chociaż sam emeryta nie złoży wniosku o zwolnienie z podatku od nieruchomości, przychody pokrywają się wielokrotnie.

Czasami starsi ludzie nie twierdzą, że ich prawa są natychmiastowe. Następnie można zwrócić zwrot pieniędzy zapłaconych za podatki. Odbywa się to w organach podatkowych.

Nawiasem mówiąc, jeśli emeryta zadeklarowała swoje prawa, wszystkie płatności można zignorować. Nie powinny być wypłacane. Zaleca się składanie wniosków do organów podatkowych i zgłaszać stale niepokojące wpływy z podatkami.

Do mieszkania kogoś innego

W niektórych przypadkach obywatele narzekają, że pochodzą z innego mieszkania. Co mam zrobić? Otrzymywanie koperty z płatnością pocztą nie będzie działać. W związku z tym powiadomienie powinno być po prostu przypisane do okręgowej służbie podatkowej. Przekazany dokument zostaje przekazany, w zamian można poprosić o zapłatę za mieszkanie.

Musisz zabrać ze sobą:

  • Powiadomienie pocztą;
  • Karta identyfikacyjna;
  • Dokumenty na mieszkanie.

Nic więcej nie jest potrzebne. Jeśli wewnątrz otrzymanej koperty zostanie zapłacona kwota innej osobie, będzie to musiało zostać zgłoszone organom podatkowym.

Teraz jest jasne, jak niebezpieczne jest sytuacja, w której podatek od mieszkania nie przychodzi. Co zrobić w tym lub tym przypadku jest również jasne. W rzeczywistości, z jakimkolwiek opóźnieniem w płatnościach, najlepiej jest zadzwonić do służby podatkowej i dowiedzieć się szczegółów otrzymania wpływów. Tylko unikalne informacje pomogą uniknąć problemów.