103 Shares 8312 views

Sentimentalizm: co oznacza ta koncepcja w literaturze

Słysząc każdą osobę, było takie słowo, jak sentymentalizm. Jaka jest koncepcja literatury i psychologii. Wielu ludzi ma to pojęcie, ale bardzo często nie potrafią tego wytłumaczyć.

Widok ogólny

Sentimentalizm z angielskiego przekłada się na zmysłowość lub dotyk. Słowo utworzone z przymiotnika, co oznacza nadmierną czułość w przejawie sympatii. Osobę sentymentalną odznacza się silną wrażliwością, łatwa do przenoszenia.

Ale poza tą definicją, są inne. Zacznijmy od kierunku w literaturze.

Rola sentymentalizmu w literaturze

Jeśli ogólne znaczenie tej koncepcji jest znane wielu, to czym jest sentymentalizm w literaturze? Zanim określi swoją rolę, warto dowiedzieć się, kiedy się pojawiło i co jest jej charakterystyczne.

Po pierwsze sentymentalizm jako jeden z najważniejszych kierunków literatury pojawił się pod koniec XVIII wieku, kiedy ludzie trzeciego majątku zaczęli wywyższać swoją aktywność polityczną i rolę społeczną. Nie byli równi ze społeczeństwem arystokratycznym i duchowieństwem, dlatego też wyrazili swoje stanowisko w odniesieniu do demokracji.

Sentimentalizm wykazał nowy pogląd na ludzką naturę, gdzie uczucie jest cenione bardziej niż myślenie. Osobisty instynkt to szkoda, tkliwość i dobra wola. Przeważają nad odpowiedzialnością społeczną.

W literaturze jest szczera, współczucie dla biednych. Sentimental pisarze skrytykowali okrutnego traktowania i niesprawiedliwości społecznej. W przeciwieństwie do klasycyzmu, który był na łasce rozsądku, ten gatunek był poddawany emocjom, dał ludziom kreatywność z swobodą wyboru uczuć i wyrażania swoich pomysłów.

W sentymentalizmie implikowana jest myśl demokratyczna, co oznacza równość wszystkich narodów. Ludzie prowadzą dzienniki, doświadczenie, wykazują czułość wobec siebie nawzajem. I w utworach opisują swoje uczucia, odczucia, jakie doświadczają w jakiś sposób.

Bohaterem sentymentalnej powieści jest zwykły człowiek. Zwykła osoba, nie wyróżniająca się bogactwem i innymi zasługami.

Sentimentalizm odgrywał rolę w literaturze. Pokazano znaczenie równości posiadłości ze strony świata duchowego i potrzeby demokracji, która w tamtych czasach była dla Rosji bardzo ważna.

Cechy sentymentalizmu

Są podstawowe znaki kierunkowe, zostaną one wskazane poniżej. Rozumieliśmy koncepcję "sentymentalizmu". To, co oznacza ta koncepcja, stało się bardziej jasne. Przejdźmy teraz do głównych funkcji:

– kult uczuć;

– znaczenie wspólnego człowieka;

– priorytet życia osobistego;

– podmiotowość, stanowisko autora jest niejednoznaczne;

– wiodące gatunki: nowatorskie, dzienniki, listy, historia;

– wewnętrzny świat osoby, uczuć, emocji, doświadczeń;

– protest przeciwko społeczeństwu arystokracji.

Sentimentalizm w psychologii

Sentimentality jest własnością psychiki. Charakteryzuje ją senność, emocjonalność i zmysłowość. Ludzie sentymentalni nastawiają się na manifestację dotykowych, emocjonujących uczuć, gdy inni nie reagują dokładnie na tę samą sytuację. Te same cechy dają bohaterom dzieła w stylu "sentymentalizmu". Jaki jest pojęcie oznacza psychologię, teraz znany również. Takie osoby charakteryzują się łzami bez powodu.

Teraz odpowiadamy na pytania: "Sentimentalizm: co to jest, czy musimy to teraz i czy ten gatunek jest naprawdę ważny w XVIII wieku?" Czy pozytywna lub negatywna jakość powinna być uważana za sentymentalność? ".

"Nic nie zasługuje na taką uwagę, jak ludzkie serce". Słowa Fonvizina odpowiadają na kilka pytań w jednym zdaniu i ujawniają znaczenie i główną ideę sentymentalizmu.