555 Shares 5602 views

Naturalna wentylacja. Opis. urządzenie

Naturalna wentylacja jest jedną z najstarszych metod wentylacji urządzenia pomieszczeń do różnych celów. Na przykład, Panteon wietrzenie – największa świątynia – przeprowadzona w ten sposób. Jako zasady naturalnej wentylacji obejmuje cyrkulację mas powietrza ze względu na różnicę temperatur na zewnątrz i wewnątrz. Ważnym czynnikiem wywołującym, a stopniowanie znajduje się pod ciśnieniem atmosferycznym, zgodnie z wysokością struktury i ciągłych zmian wiatrowych.

Wentylacja obiektów przemysłowych, budynków mieszkalnych, rozmieszczone w taki sposób ma wiele zalet w stosunku do systemu egzekwowania. Wśród tych zalet należy wymienić tylko kilka z najważniejszych.

Zatem, cyrkulacja powietrza jest w pokoju bez dodatkowych urządzeń, które muszą być zainstalowane w systemach przymusu urządzenie. Wentylacja naturalna nie wymaga instalowania drogich urządzeń komunikacyjnych i energochłonnych urządzeń. Pozwoli to nie tylko zmniejszyć koszty instalacji systemu, ale również eliminuje dodatkowe koszty mediów (energia elektryczna w szczególności).

Naturalna wentylacja jest dość prosta konstrukcja. Łatwość porównawcza instalacji, wraz z wysokimi systemów utrzymywalności umożliwiają zapisywanie i konserwacja. Prosta konstrukcja charakteryzuje się zwykle długotrwałej bezawaryjnej pracy.

Oprócz niezawodności i niskich kosztach, wentylacja naturalna ma jedną niezaprzeczalną zaletę. Konstrukcja może działać bez problemów z przymusowych urządzeń cyrkulację powietrza. Urządzenia te obejmują przede wszystkim filtry powietrza, wentylatory, klimatyzatory, systemy Split i innych jednostek.

Oczywiście, naturalna wentylacja i ma szereg wad. negatywne aspekty, które należy rozważyć na etapie projektowania konstrukcji. Eksperci zalecają, zwracając szczególną uwagę na prawdopodobne zmiany temperatury wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, a także kierunek i siłę wiatru. Od tych parametrów zależy w dużej mierze od sprawności systemów.

Należy również zauważyć, że instalacja wentylacji naturalnej czasami komplikuje fakt, że w nowoczesnych budynkach są powszechnie stosowane materiały i kilka bloków, które zapewniają zwiększoną szczelności palaczy. Takie materiały obejmują, na przykład oszklenia. Oczywiście wymaga to uszczelnienie. To pozwala zachować ciepło w zimie. Jednak ich stosowanie znacznie komplikuje instalację systemu wentylacji naturalnej. W związku z tym, w fazie projektowania w planie budynku położył specjalne kanały wydechowe. Z reguły są one zainstalowane w obrębie murów. W zależności od lokalizacji i wymagań nałożonych wspólne projekty wykorzystywane do wentylacji z jakości lub innych cech.

W salonie, w domach prywatnych, w szczególności, jest prawie zawsze okazją do zwiększenia efektywności systemu wentylacyjnego. Eksperci opracowali szereg metod technologicznych i zasad, których stosowanie pozwala to zrobić.

W ten sposób, kanał wylotowy na dachu lepszej wydajności. Eksperci zalecają umieszczenie wylot, jak to możliwe. Ten „krok w górę” w układzie zapewni znaczący spadek ciśnienia, która znacznie zwiększa intensywność wentylacji.

kanały spalinowe muszą być stałym przekroju poprzecznym, na powierzchni ten sam – dość gładką. To zapewnia dobrą przyczepność i zmniejszenia zanieczyszczenia kanału pyłu.

Aby zapewnić rysunku przestrzeni w ścianie kanału wylotowego otworu szczelinowego, w którym jest osadzony na czerwone. W dolnej części każdego kanału wentylacyjnego jest wyposażony w standardowy zamknięte klapy obserwacji. W ten sposób staje się możliwe, aby usunąć cały nadmiar.

Instalacji wentylacyjnych koniecznych dla świeżego powietrza do pomieszczenia. W systemie tym, że taśmy nośne (kanały) może być przeprowadzone w podobny sposób, jak do kanałów wylotowych.