759 Shares 8079 views

Całkowita liczba ludności UE. Liczba ludności UE

Z demograficznego punktu widzenia, Unia Europejska ma skomplikowane i kontrowersyjne dane demograficzne. Całkowita populacja Unii Europejskiej pozwala mu zatrzymać się na trzecim miejscu na świecie pod względem liczby ludności wśród stowarzyszeń państwowych. Sytuacja demograficzna może być interesujące dla tych, którzy dbają o stanie rzeczy w zachodnim sąsiadem. Padnij na zastanawianie się, jak duża część ludności w Unii Europejskiej.


Ile ludzi mieszka w UE, jak iw poszczególnych krajach?

Oficjalnie potwierdzone przez dane na początku 2012 roku na terytorium Unii Europejskiej populacji nieco ponad 502,6 mln osób. Oto taki odsetek ludności Unii Europejskiej, a także sytuacja z jego gęstości? Średnia gęstość zaludnienia wynosi dokładnie 116 osób na kilometr kwadratowy. Jest rozprowadzane w różnych proporcjach. Różne kraje na gęstości zaludnienia, stopnia urbanizacji, terytorium, stosunek procentowy wśród innych krajach. A różnica sięga dziesięciokrotny lub nawet wartości stokrotnie. Całkowita populacja Unii Europejskiej podczas przeglądania poszczególnych krajów, co następuje:

 1. Austria. Liczba mieszkańców – 8,4 miliona, a łączna powierzchnia 83.858 kilometrów kwadratowych. Gęstość zaludnienia wynosi 99 osób na kilometr kwadratowy.
 2. Belgia. Ludności – 11 mln, o łącznej powierzchni 30510 kilometrów kwadratowych. Gęstość wynosi 352 osób na kilometr kwadratowy.
 3. Bułgaria. Populacja wynosi 7,3 mln z całkowitej powierzchni 110 994 kilometrów kwadratowych. gęstość zaludnienia – 66 osób na kilometr kwadratowy.
 4. Cypr. Ludność – 862 000 o łącznej powierzchni 9250 kilometrów kwadratowych. gęstość zaludnienia – 86 osób na kilometr kwadratowy.
 5. Czechy. Ludność – 10,5 mln, podczas gdy całkowita powierzchnia 78866 kilometrów kwadratowych. Gęstość – 132 osób na kilometr kwadratowy.
 6. Dania. Liczba mieszkańców – 5,5 miliona, a łączna powierzchnia 43094 kilometrów kwadratowych. gęstość zaludnienia – 128 osób na kilometr kwadratowy.
 7. Estonia. Liczba mieszkańców – 1,2 miliona, a łączna powierzchnia 45226 kilometrów kwadratowych. gęstość zaludnienia – 29 osób na kilometr kwadratowy.
 8. Finlandia. Liczba mieszkańców – 5,4 mln, podczas gdy całkowity obszar 337030 kilometrów kwadratowych. Gęstość – 15 osób na kilometr kwadratowy.
 9. Francja. Populacja – 65.300.000 o łącznej terytorium 643 548 kilometrów kwadratowych. gęstość zaludnienia – 99 osób na kilometr kwadratowy.
 10. Niemcy. Populacja – 81.800.000 o łącznej terytorium 357 021 kilometrów kwadratowych. Gęstość – 229 osób na kilometr kwadratowy.
 11. Grecja. Ludność – 11,2 mln, podczas gdy całkowity obszar 131940 kilometrów kwadratowych. gęstość zaludnienia – 85 osób na kilometr kwadratowy.
 12. Węgry. Liczba mieszkańców – 9,9 miliona, a łączna powierzchnia 93030 kilometrów kwadratowych. Gęstość – 107 osób na kilometr kwadratowy.
 13. Irlandia. Liczba mieszkańców – 4,5 mln z całkowitej powierzchni 70 280 kilometrów kwadratowych. Gęstość – 64 osób na kilometr kwadratowy.
 14. Włochy. Populacja – 59300000 natomiast całkowita powierzchnia 301320 kilometrów kwadratowych. gęstość zaludnienia – 200 osób na kilometr kwadratowy.
 15. Łotwa. Liczba – 2.000.000 o łącznej powierzchni 64589 kilometrów kwadratowych. gęstość zaludnienia – 35 osób na kilometr kwadratowy.
 16. Litwa. wielkość populacji – 3.000.000 o łącznej powierzchni 65200 kilometrów kwadratowych. Gęstość – 51 osób na kilometr kwadratowy.
 17. Luksemburg. Liczba ludności – 524000 w łącznej powierzchni 2586 kilometrów kwadratowych. gęstość zaludnienia – 190 osób na kilometr kwadratowy.
 18. Malta. Ilość – 417 000 o łącznej terytorium 316 kilometrów kwadratowych. Gęstość zaludnienia – 1305 osób na kilometr kwadratowy.
 19. Holandia. Liczba ludności – 16,7 mln, podczas gdy całkowita powierzchnia 41526 kilometrów kwadratowych. Gęstość – 396 osób na kilometr kwadratowy.
 20. Polska. Liczba ludności – 38500000 o łącznej terytorium 312 685 kilometrów kwadratowych. Gęstość – 121 osób na kilometr kwadratowy.
 21. Portugalia. Liczba ludności – 10,5 mln, podczas gdy całkowita powierzchnia 92931 kilometrów kwadratowych. Gęstość – 114 osób na kilometr kwadratowy.
 22. Rumunia. Liczba ludności – 21,3 mln z całkowitej powierzchni 238 391 kilometrów kwadratowych. Gęstość – 90 osób na kilometr kwadratowy.
 23. Hiszpania. Liczba ludności – 46,1 mln, o łącznej terytorium 504 782 kilometrów kwadratowych. gęstość zaludnienia – 93 osób na kilometr kwadratowy.
 24. Słowacja. Number – 5,4 miliona, a łączna powierzchnia 48845 kilometrów kwadratowych. gęstość zaludnienia – 110 osób na kilometr kwadratowy.
 25. Słowenia. Liczba – 2.000.000 o łącznej powierzchni 20253 kilometrów kwadratowych. gęstość zaludnienia – 101 osób na kilometr kwadratowy.
 26. Szwecja. Number – 9.400.000 o łącznej terytorium 449 964 kilometrów kwadratowych. gęstość zaludnienia – 20 osób na kilometr kwadratowy.
 27. UK. Liczba ludności – 63400000 o łącznej terytorium 244 820 kilometrów kwadratowych. Gęstość – 251 osób na kilometr kwadratowy.

Demografia i całkowita liczba mieszkańców Unii Europejskiej przez grupy wiekowej

Pierwszą rzeczą, którą należy zauważyć – to niski wskaźnik urodzeń i niski przyrost naturalny. W niektórych krajach można zaobserwować nieznaczny spadek liczby ludności. Ponadto, proces zmiany struktury wieku, w którym procent dzieci maleje i zwiększa się procent osób starszych. Tak więc, po 35 latach, liczba osób, których wiek przekracza 50 lat może przekroczyć 50 proc. Populacja krajów UE starzeje się w znacznym tempie. W rezultacie poziom życia spadnie o około 18 procent.

procesy migracyjne

Pomagają utrzymać liczbę młodych ludzi, imigrantów z Azji i Afryki. Ze względu na napływ ludzi z populacji UE rośnie powoli. Ale taka „opieka” ma negatywny trend do spadku poziomu efektywności operacyjnej, zwiększenie liczby elementów przestępczych i konfliktów z powodów religijnych i etnicznych.

procesy imigracyjne

Ponieważ Unia Europejska jako całość posiada wysoki standard życia, większość ekspertów nie pozostawiają ją na zewnątrz. Chociaż wszystkie są pewne ruchy są obserwowane wśród tych, którzy udają się do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu lepszego życia. Dość znaczna liczba ludzi, którzy podróżują do krajów trzecich jako specjaliści w zakresie produkcji lub innych celów związanych z ich umiejętności i talentów.

gęstość

Unia Europejska jest inna, i to dość wysoka gęstość zaludnienia i urbanizacji. Tak więc, w krajach Europy Zachodniej poziom urbanizacji osiągnie 90 proc. Wynika to z faktu, że wielkość populacji UE jest wysoki, a powierzchnia jest niewielka. Także, to jest, gdy proces suburbanizacji zaczął – przenoszenie ludzi z zanieczyszczonych miast na wsi lub na przedmieściach.

różnice religijne

Dominującą religią w Unii Europejskiej jest chrześcijaństwo: katolicyzm, protestantyzm i prawosławie. Ale ze względu na istniejącą migracji z krajów islamskich, od czasu do czasu pojawiają się konflikty z narodowo-religijnym (jak we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji).

Krajowy skład Zjednoczonych

Pomimo znacznej migracji w ostatnich latach populacja Unii Europejskiej jest stosunkowo jednorodna i należy do indoeuropejskiej rodziny językowej. Konwencjonalnie całego kraju można podzielić na trzy grupy: Stan, który jest mono-etnicznej; Stan zdominowana naród, ale istnieją znaczące mniejszości; wielonarodowy kraj, gdzie złożony skład etniczny.

To wygląda jak typowy miasta

Przeciętny zwyczajne miasto liczy 20-30 tysięcy osób. Posiada dwie części: historyczną, która zazwyczaj znajduje się w centrum, gdzie ratusz, szereg zabytków historycznych i kulturalnych, centrów handlowych; nowy, który jest od niedawna, w tym obiektów przemysłowych.

Perspektywy zmian w sytuacji

Niski wskaźnik urodzeń wśród rdzennej ludności nie daje pozytywne nastawienie w najbliższej przyszłości znaczący wzrost populacji. Ale ze względu na znaczny wzrost migracji przepływu, sytuacja ta może być znacznie poprawione w nadchodzących dekadach, choć pociągałoby zmiany wyglądu tubylców. Jest to na pewno powiedzieć, że zmniejszy się liczba mieszkańców krajów UE o słabej wydajności ekonomicznej.