261 Shares 8651 views

Alexey Shadrin – korekcja koloru ekspert

Alexey Shadrin – fotograf z doświadczeniem ponad 25 lat, ekspert korekcji kolorów, wykładowca i autor wielu książek o sztuce i fotografii koloru.

Mistrz jego sztuki

Alexey Shadrin przekonani, że obraz – to ten sam język. Jest to język literacki, malarstwo, kino, muzyka, a tam jest. Mistrz powiedział kiedyś, że gdyby posiadał wirtuoza pisarza za nic – będzie druga Paustovsky będzie posiadał pędzel – będzie artystą, ale los nie dał mu te uprawnienia, więc musi mówić do świata poprzez język fotografii.

Alex jest zobowiązana do udzielenia fanów jego twórczości najwyższej jakości obrazy, mówić ich językiem prosto i zwięźle, ale znakomity.

Podobnie jak autor, pisząc swoją historię, Alexey Shadrin niesie w świat opowieści fotograficznej z nieoczekiwanych kolorach nietypowej inscenizacji kadru i światła, chwytliwych kształtach.

Koledzy o Aleksym

Koledzy nauczyciele wysoko cenią sobie profesjonalizm i kreatywność Shadrin, porównując ją z siebie tyle, Stephen Hawking. Szczegółowa analiza materiału, w strukturze podaży, innowacyjny – to kilka definicje opisujące kursów i wykładów Alexis.

Poza wybitne walory dydaktyczne, wiele nutą Alexis niesamowitą wszechstronność.

Alexey Shadrin jako nauczyciel

Alexey Shadrin, bez przesady, jest uważany za najbardziej wybitnych ekspertów w krajach WNP w zakresie korekcji kolorów. Jest autorem wielu opublikowanych prac, przetłumaczony na dużą liczbę publikacji zagranicznych na technice wizualizacji obrazów, które odbyło się wykłady i na żywo w Internecie, a także opracowała innowacyjny program szkoleniowy.

Wielu powie, drobiazgowe elegancję swojego programu, w doskonałej strukturze i sekwencji, w tym samym czasie na żywo paszy materiału, który ma łatwego przyswajania informacji. Komponent emocjonalny jest już pewna kulminacyjnym Shadrin wykłady, to sprawia, że znacznie bliżej do studentów, więc wygładzenie programów akademickich i naukowych.

Oprócz dar nauczania, Alexey Shadrin i obdarzony innych talentów. On rozumie ludzi, był pod wrażeniem ciekawy i głodny wiedzy, studentów, a Alex jest zawsze gotowy, aby im sprostać.

O kursie „Historia sztuki”

Jednym z najbardziej popularnych kursów internetowych Aleksiej – „Historia sztuki – współczesnego fotografa”. Kurs ten przeznaczony jest zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych fotografów, którzy nie mają podstaw techniki.

Technika polega wyjątkowość Shadrina w połączeniu antropologii, fizjologii, fizyki, chemii i matematyki, poznawcze. Fotograf rozważyć kolor i jego składników z punktu widzenia powyższych nauk, dzięki czemu być może tylko specjalista z naukowego podejścia w tej dziedzinie.

35-godzinny kurs zawiera w sobie wiele przydatnych i unikalnej informacji po każdej lekcji lub wykładu za pracę domową, której celem jest konsolidacja nabytej wiedzy.

Głównym celem kursu – aby dać studentom najbardziej kompletny obraz i zrozumienie plastyki Europy, aby powiedzieć o jego pochodzeniu i rozwoju. Bo tylko znając źródła, możliwe jest, aby analizować w przyszłości do tworzenia arcydzieł, opartych na zasadach artystycznej. Autor po mistrzowsku ukazuje tematykę sztuki i fotografii, pokazując względny wpływ tych obszarów z nowej strony.

Ponadto można znaleźć kurs online (autor Shadrin Aleksey) „Korekcja kolorów i Digital Color Management”, pozwoli to zrozumieć podstawy kompozycji z koloru i światła punktu widzenia, znaleźć inspirację dla swoich projektów.