453 Shares 1144 views

Czas Kłopotów. Krótko o główną

Okres niespokojnych czasach krótko opisać jako spadek. Epoka ta stała się znana jako latach klęsk żywiołowych, kryzysu – gospodarczego i publicznego, – interwencja obcokrajowców. Zastój trwał od 1598 do 1612 roku.

Czas smuty w Rosji krótko o główną

Początek Troubles został oznaczony tłumienie dynastii Rurykowiczów zmarł legalnych spadkobiercom Ivana Groznogo, nie był prawowitym królem w Rosji. Nawiasem mówiąc, ostatni dziedzic tronu śmierci była bardzo tajemnicza. Jest owiana tajemnicą aż do teraz. W kraju, walka o władzę, intrygi towarzyszy. Aż do 1605 roku tron siedziała Borysa Godunowa, na którego pokładzie kuca głód. niedostatek żywności zmusza ludzi do udziału w napadzie i rabunku. Powstanie bawełna zakończone niezadowolenie mas, którzy żyli z nadzieją, że ofiara Godunow carewicza Dmitry żyje i wkrótce przywrócenia porządku.

Tak więc powody, dla niespokojnych czasach są zestawione. A co następnie? Jak można się było spodziewać, był Dymitr Samozwaniec I, który otrzymał wsparcie ze strony Polaków. Podczas wojny z oszusta zabił cara Borysa Godunowa i jego syna Fiodora. Jednak długo tron był w niegodnych: lud obalił Dymitr Samozwaniec I i car Vasiliya Shuyskogo wybiera.

Ale panowania nowego króla było również w duchu czasie kłopotów. Pokrótce, okres ten można opisać w następujący sposób: w czasie powstania Ivan Bolotnikov pojawił się Dymitr Samozwaniec II, do czynienia z którymi wchodzi król umowę z Szwecji. Jednak z takim związkiem zrobi więcej szkody niż pożytku. Król złożono z tronu, a kraj zaczął rządzić szlachtę. W efekcie rada siedmiu Polaków przybył do stolicy i zaczął się szerzyć wiarę katolicką i grabieży wszystkiego. Co dodatkowo pogarsza los zwykłych ludzi.

Jednakże, pomimo wszystkich trudności i niedostatków Czasu Kłopotów (krótko go opisać jako najgorszych czasach w naszym kraju), Rosja-matka znalazła siłę do narodzin bohaterów. Mają zapobiegać zanik Rosji na mapie świata. Mówimy o milicji Lapunowa: Nowogród Dmitry Pozharsky i Kuzma Minin zebranych ludzi i ścigany z ojczyzny obcych najeźdźców. Po tym, sobór ziemski odbyła, podczas którego został wybrany na tron Mihaila Fedorovicha Romanova. To wydarzenie zakończyło i najtrudniejszy okres w historii Rosji. Tron wziął nowy dynastii, który został obalony przez komunistów dopiero na początku XX wieku. Romanowowie doprowadzili kraj z ciemności, i umocniła swoją pozycję na arenie międzynarodowej.

Konsekwencje Czasu Kłopotów. krótko

Wyniki kłopotów dla Rosji jest bardzo ponura. W wyniku chaosu kraj utracił znaczną część swojego terytorium, poniósł znaczne straty w populacji. W gospodarstwie nastąpił fatalny upadek, ludzie są wyczerpane i stracił nadziei. Jednak to, co cię nie zabije, to cię wzmocni. I Rosjanie zdołali znaleźć siłę do ponownego ustalenia ich praw i wyrażania się na całym świecie. Żyjąc przez najgorsze czasy, Rosja ożywił. Zaczął rozwijać rzemiosło, kultura, ludzie wrócili do rolnictwa i hodowli zwierząt, zatrzymując napad na gościńcu.