374 Shares 4839 views

Formy komunikacji i ich charakterystyka

Komunikacja jest procesem wymiany informacji odbywa się między dwojgiem ludzi lub grup. W każdej organizacji, skuteczność w dużej mierze zależy od tego, jak personel kompetentny w danej kwestii. Ważnym miejscem w zarządzaniu zajmuje moment przekazania obowiązków i uprawnień, a także odgrywa kluczową rolę komunikacji.

Rozważmy rodzajów komunikacji. W zarządzaniu są one podzielone na wewnętrzne i zewnętrzne. Pierwszy typ może obejmować komunikację, które występują między działami, indywidualnych pracowników organizacji. Zazwyczaj taka komunikacja odbywa się w związku z koordynacją działań w firmie.

wystąpić komunikacji zewnętrznej na organizacje kontakcie ze środowiskiem zewnętrznym. Należą do nich: komunikację z konsumentami, agencji rządowych, public relations.

Według hierarchicznej organizacji rodzajów komunikacji może być podzielona na poziome, pionowe i ukośne. Aby przeprowadzić wymianę informacji pomiędzy poziomą pracowników. Transmisja danych jest ważne, aby koordynować działania osób biorących udział w procesie produkcyjnym. W tym przypadku pracownicy mają często dyrektor generalny, dyrektor. komunikacja pozioma pomaga w optymalnej alokacji zasobów, w obrocie towarów, itp Pozwalają one również nas do ustanowienia sprawiedliwych relacji pomiędzy wszystkimi działami tym samym poziomie.

Komunikacja pionowa – wymiana informacji pomiędzy kierownictwem a podwładnymi. Należą do nich: zalecenia, rozkazy. Dokumenty te pomagają kierownik do skutecznego dostarczania informacji pracownikom. Z kolei podporządkowana donoszą, że kolejność jest brane pod uwagę, lub powierzyć to zadanie zostanie wykonane. Przez komunikację pionowych także komunikacji między jednostkami, które znajdują się na różnych poziomach hierarchii.

Przekątna komunikacyjne łączą w sobie cechy dwóch poprzednich typów. Jest to dialog między przełożonymi i podwładnymi z różnych działów.

formy komunikacji wewnętrznej są podzielone na interpersonalne i organizacyjne. Pierwszy odbywa się między dwoma lub większą liczbą osób. stosunki organizacyjne implikuje komunikację pomiędzy grupami. Ale ten rodzaj komunikacji obejmują również wymianę informacji z jednej osoby do grupy ludzi.

Następujące rodzaje komunikacji są: nieformalny i formalny. Nieformalne ogół nie mają żadnego związku hierarchii organizacji, są one tworzone w ramach tej samej grupy. Takie komunikaty występują w każdej firmie. Zarząd może z wielką korzyścią dla siebie, aby korzystać z takich kontaktów. W nieformalnym przekazywania informacji komunikacja jest bardzo szybki, zwykle w formie plotek. Dlatego menedżer może każdy korzystne wiadomością dla niego, aby umieścić go w formie pogłosek. Więc informacja przychodzi szybko podporządkowuje, ale czasami ze zmianami i uzupełnieniami w postaci wynalazków pracowników.

Formalne połączenie komunikacyjne pomiędzy różnymi elementami w obrębie organizacji. Założyli oficjalnych zasad, przepisów, zarządzeń, instrukcji. Dokumenty te regulują interakcję pomiędzy działami i pracownikami.

Rodzaje komunikacji w zarządzaniu można również rozpatrywać z punktu widzenia zasobów przekazywania informacji. Ludzie komunikują się werbalnie (pisanie i mówienie) i niewerbalnie (gesty, mimika, obrazy, etc.).

Rodzaje komunikacji organizacyjnej mogą być rozdzielone w zależności od potrzeb uczestników:

– komunikacja w celu uzyskania informacji;

– przekazywać informacje do nikogo;

– komunikacja, w celu zaspokojenia potrzeb emocjonalnych rozmówców;

– mające na celu ujednolicenie wszelkich działań między jednostkami lub grupami.

Komunikacja odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu organizacji. Mądry przywódca, jeśli są stosowane prawidłowo, wszystkie rodzaje komunikacji mogą zmaksymalizować produktywność.