734 Shares 1546 views

Przykłady związku przyczynowego w prawie karnym

Zgodnie z rosyjskim ustawodawstwem ustalenia związków przyczynowo-skutkowych to trzeba zbadać zbrodnie. Jest to związek pewnych zdarzeń i warunków, a końcowy wynik z bezprawnym działaniem lub zaniechaniem. Ten typ komunikacji ma miejsce tylko w przypadku, gdy przestępstwo zostało doprowadzone do końca, a przyszło negatywne konsekwencje.


streszczenie

Przyczynowy związek z prawem karnym jest używany do wykrywania usterki osoby w danej zbrodni. Zgodnie z prawem, obowiązkiem tylko niebezpieczne dla publicznych następstw działania lub zaniechania sprawcy. Dlatego też, jeśli ujemne skutki dla spółki wyszedł z działań (lub jego braku) obywatela, to powinien być ścigany. W przypadku, gdy społecznie niebezpieczne konsekwencje pochodziła z działań lub zachowań innych, każdy obywatel sankcji środki nie mogą być stosowane. W związku z tym ważne pytanie, czy ustawa może spowodować osobę negatywnych lub karnych konsekwencji.

prawo karne jako nauka

Ta dyscyplina humanitarna opiera się na filozofii materialistycznej. Naukowa teoria związku przyczynowego pomiędzy działaniem osoby (lub jej brak) i negatywnego wyniku dla firmy wynika z faktu, że w przyrodzie wszystkie zdarzenia są ze sobą powiązane i uwarunkowane.

Jakiekolwiek działania lub brak działań osobę czymś właściwym. W celu zrozumienia tego, czy zachowanie było obywatelem przyczyny występowania niebezpiecznych skutków dla społeczeństwa, specjalna metoda jest stosowana w prawie karnym. Dwa z tych zdarzeń sztucznie izolowanych od siebie, to staje się jasne, które z nich było przyczyną, a które skutkiem. Ta metoda filozofii materialistycznej i ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej jest działanie wyjścia w dochodzeniu i podejmowaniu decyzji, czy istnieje związek przyczynowy. W teorii prawa karnego opiera się na naukach wzory i zjawisk naturalnych.

Filozoficzna teoria materialistą

Nauka ta obejmuje uzasadnienie procesów i zjawisk, które są ze sobą połączone. Oznacza to, że w szczególnych okolicznościach planowane są zmiany.

Losowość, przeciwnie, nie ma znaczącego przywiązanie do wcześniejszych wydarzeń. Jest to raczej efekt uboczny, który nie musi wystąpić i nie można przewidzieć.

Filozoficzna teoria materialista uznaje potrzebę gromadzenia zbiegów okoliczności. W wyniku wypadku – integralnej części i niezbędnej manifestacji.
Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności zdarzenia, prawo karne widzi go w wyniku konieczności i przypadku. Oznacza to, że zbrodnia może być regularna i naturalna, ale odpowiedzialność za nich pochodzi wyłącznie z manifestacją potrzeby. Wynika to z faktu, że dana osoba jest w stanie prawidłowo odzwierciedlają, uczyć się jedynie słusznych wydarzenia.

Wniosek, że zbrodnia była wynikiem działania konkretnej osoby, oparta jest na sekwencji czasowej. Na przykład, jeśli osoba ta akcja miała miejsce po wyniku, to nie można uznać za przyczynę.

Systemy komunikacyjne

Obecnie istnieją dwie kategorie, które charakteryzują się przestępstwa. Przykłady związku przyczynowego:

  1. Bezpośredni. W tym przypadku rozwój wydarzeń sprowokowany przez zachowanie osoby, która prowadzi zagrożenie dla społeczeństwa. Żadne inne siły i ludzi nie miało wpływu na proces. Na przykład, sprawca zastrzelił ofiary bezpośrednio do serca.
  2. Skomplikowane charakteryzuje się tego wyniku do końca – to działanie jest nie tylko atakujący, ale również siły zewnętrzne. Na przykład, jedna osoba lekko pchnął drugiego, ofiara ślizgał się i potrącony przez samochód.

W drugim przypadku, przykłady związku przyczynowego charakteryzujące możliwości popełnienia przestępstwa i działanie sił zewnętrznych.

Badając osoba odpowiedzialna za wypadek jest zmniejszona w zależności od liczby efektów zewnętrznych o wydarzeniu brane pod uwagę intencję karną i innych okoliczności.

Przykłady związku przyczynowego

Aby uznać za podstawę do zachowania osoby przestępstwa, musi generować prawdopodobieństwo negatywnych skutków. Oznacza to, że mąż nie ponosi winę za to, że jego żona utonęła w ośrodku, mimo że zyskał jej bilet do morza. Łączącym ogniwem tego łańcucha wynosi brakuje, ponieważ działania troskliwej żony nie stanowiły zagrożenia dla ofiary.

Przykłady przyczynowości, gdzie punktem wyjścia było pominięcie osoby w badaniu, uważany za kontrowersyjny. Fakt, że obywatele zaniechania nie stwarza sytuację, ale pozwala się zdarzyć, co jest naturalne.

W każdym razie, ten punkt jest bardzo ważny w dochodzeniu zostanie ustalone przez kryminalistycznych i innych rzeczy, do prawidłowego przedstawienia zarzutów. Jest to szczególnie ważne, gdy nie jest śmiertelna. Konsekwencją okaże się dokładnie, w jaki sposób można zakwalifikować działania sprawcy: umyślne zabójstwo, nadmiar samoobrony, spowodowanie śmierci przez zaniedbanie. Każda opcja ma swoje środka zapobiegawczego, a podstawa odnosi się do jednego ustawodawstwa poz.