101 Shares 5703 views

rodzaje deformacji

Odkształcenia – Ten błąd lub naruszenie wiązań między atomami. Wydaje się, gdy dla sił uderzenia z boku: temperatura, ciśnienie, określonego obciążenia pola magnetycznego lub elektrycznego. Główne rodzaje deformacji – odwracalne i nieodwracalne. Odwracalne odkształcenie fizyki zwane elastyczne odkształcenie, oznacza to, że wiązania pomiędzy atomami niewielkie i naruszenie integralności struktury nie jest zakłócona. Mając taką właściwość nazywa elastycznych obiektów. Nieodwracalne odkształcenie fizyki nazywa odkształcenie plastyczne i poważne naruszenie wiązań w atomów, a w rezultacie do integralności konstrukcji. Obiekty o tej własności nazywane plastyczność.


Naruszenie wiązań atomowych – nie zawsze jest to takie złe. Na przykład, tłumienie (gaszenie oscylacje) elementy muszą mieć plastyczność. Konieczne jest, aby przekształcić energię uderzenia w energię odkształcenia. Następujące typy odkształceń stałych gięcie, napięcie / ściskanie, skręcanie, ścinanie. W zależności od charakteru sił działających na ciało stałe, nie mogą być odpowiednie napięcie. Naprężenia te nazywane są przez naturę władzy. Na przykład, stres skręcanie, wytrzymałość na ściskanie, zginanie stresem, itp Mówiąc o zakłócenia, często domyślnie oznaczać deformacji ciał stałych, jak Struktura zmienić ich najbardziej widoczne.

W rzeczywistości, wszystkie rodzaje deformacji – wynik wpływem napięcia generowanego przez siłę czynną. W postaci czystego odkształcenia rzadkie. Co do zasady, całkowita szczep – jest wynikiem wielu stresów. W wyniku, wszystkie prowadzą do dwóch szczepów – rozciągania / kurczenia się, a zginanie.

Fizycznego odkształcenia – którego wynik wyraża się pod względem jakościowym jak i ilościowym. Ilościowo zjawisko to wyraża się jako wartości liczbowej. Jakościowo – wyświetla znak (kierunek punktach krytycznych, takich jak złamania, ograniczając napięcia …). Możliwe odkształcenie poprzednio obliczonego obliczeń wytrzymałościowych przy projektowaniu każde urządzenie lub mechanizm.

Zwykle wyniki obciążenia deformacji wyświetlane w postaci wykresu – schematy stres. Struktura tego wykresu: obliczony schemat zastosowano obciążeń, typy i rodzaje deformacji stresu. Rozkład obciążenia zapewnia zrozumienie natury załadunku deformacji urządzenia lub elementu. Szczep Wyniki – rozciąganie, ściskanie, zginanie, skręcanie – mierzona w jednostkach pomiarowych odległość (mm cm m) lub środka (kątowych stopni radianach). Podstawowym zadaniem kalkulacji – w celu określenia limitu szczepu i stres, aby uniknąć awarii Performance – złamania nieciągłość ścinanie i tak dalej. Równie ważne jest natura stresu i jako wartość liczbowa Istnieje pojęcie deformacji zmęczenie.

Zmęczenie deformacja – proces zmiany kształtu na skutek wielu obciążeń. W końcu od stresu non-krytycznej (stałej drobne naruszenia międzyatomowych obligacji) rozwinąć się poważne konsekwencje. Koncepcja ta jest nazywana nagromadzone zmęczenie i regulowane w taki parametr (z fizycznych właściwości materiału), jak wytrzymałość zmęczeniową.

W celu uwzględnienia wpływu, że różne rodzaje szczepu na funkcjonalności i zasobów, prowadzenia badań w terenie próbek materiałowych. Z doświadczeń coraz wszystkie cechy wytrzymałościowe dla każdego materiału, który następnie stał się tabelarycznych wartości. W dobie technologii komputerowej, taka analiza jest przeprowadzana na high-end PC. Ale wszystkie te same właściwości materiału można się nauczyć jedynie z badań terenowych. Już r wszystkie cechy i właściwości modelu obliczeniowego prochnist otrzymuje graficzny wzór (czasem dynamiki pracy) wszystkich naprężeń i odkształceń.

W inżynierii, wyliczenie to zostało już zawarte w programie do projektowania 3D. Ie projektant wykonuje modelu 3D wszystkich elementów, z których każdy jest zmniejszana w modelu zespołu. Przez przyłożenie obciążenia w oddzielnym module programu, projektant dostaje objętościową obraz natury naprężenia i odkształcenia wszelkiego rodzaju.