478 Shares 9982 views

Istotą przedsiębiorczości – chęci do pracy i popełniać błędy

Talent prowadzenia ich biznesu patrząc za dużo w trudnych pierwszych latach upadku ZSRR. Spalił wielu. Mity, że właściciel firmy może po prostu przyjść i umieścić pieniądze w kieszeni, została zdemaskowana w ciągu kilku lat. Biznesmen – jest to człowiek, który często musi pracować bez odpoczynku, jeżeli wymaga tego biznesu. Ale zwykle wymaga takich poświęceń. I ludzie zaczęli się zastanawiać, co jest istotą przedsiębiorczości. I tu należy odwołać się do źródeł zachodnich, jak ten motyw był w fazie rozwoju od dłuższego czasu.

Istotą działalności – do przezwyciężenia wszelkiego rodzaju trudności w procesie wprowadzania innowacji i próbuje włączyć wiedzy w wymiernej ilości dóbr ekonomicznych. Oznacza to, że jest to praktyka wdrażania wiedzy teoretycznej. Przedsiębiorca działa, ryzyko w pierwszej kolejności za pomocą własnych środków. Mimo poważnego biznesu możemy mówić o pieniądze inwestorów. Istotą małych firm jest to, że dana osoba bierze na nie bardzo duże ryzyko, ale zyski nie są bardzo duże. Istnieją wyjątki, na przykład, firma jest opisany w książce «przerobienie» (Składa się z kilkunastu osób i posiada solidny sprzedaży). Ale z reguły bardzo wysokich dochodach – w wielu bardzo dużych przedsiębiorstw lub stowarzyszeń.

Istotą przedsiębiorczości jest również związane z konkretnym jakość – przenikliwości finansowych. Ta zdolność do intuicyjnie czują, w jakim obszarze ma środki, w których ludzie są zdolni i skłonni do wydawania pieniędzy. Ponownie, to pomaga uczucie z dala od obszaru, na którym planowane jest kryzys. Ludzie jest jego jakość mają tendencję do przeceniania, więc od czasu do czasu, nietypowe i często negatywne zdarzenia (polecam książkę „The Black Swan” w temacie). Niemniej jednak, jakość to – nie fantom, jest to po prostu specjalny wrażliwość na zmiany w gospodarce, zaobserwowano kilka osób.

Talent do biznesu ma nie więcej niż 7% ludzi. Przedsiębiorcy są znacznie mniejsze niż ludzi, którzy mogą być artyści, pisarze, a nawet menedżerowie. Pojęcie i istota przedsiębiorczości jest czasami błędnie ograniczył zdolność do podejmowania ryzyka. Ale jest to również odpowiedzialny kierownik. Ostatnie badania podkreślają również specjalną kategorię – Wewnętrzna przedsiębiorczość. Ten reformatorski działalność w dużym przedsiębiorstwie i twarde. Oznacza to, że formalnie nie jest to początek nowego biznesu, co istotą przedsiębiorczości jest często związany.

Urodzony przedsiębiorca wyróżnia możliwość tworzenia oryginalnego systemu i struktury konkretnego projektu biznesowego, czy starcie czy reforma zbyt sztywnych struktur w ramach istniejących organizacji.

Firma, która tworzy przedsiębiorcę, może być różnych skalach. To może być zajęty tylko jedną osobę, oraz że w niepełnym wymiarze godzin. Ale może to być stworzył wiele miejsc pracy. W każdym razie, każdy projekt – jest manifestacją niewidzialnego ducha przedsiębiorczości, którego znaczenie we współczesnych ekspertów sukcesu biznesowego wierzyć najważniejsze.

Duch przedsiębiorczości jest związana ze zdolnością do uczenia się na błędach (lepiej niż inni), oraz z tendencją, aby nie dać się w trudnych sytuacjach. I szukać możliwości, nawet gdy wszystkie standardowe sposoby okazały się nieskuteczne.

Jeśli mówimy o osobistych cech przedsiębiorczości, konieczne jest, aby wspomnieć, że sukcesy biznesmen jest w stanie współistnieć przez długi czas z poczuciem dyskomfortu i niepewności. Im bardziej ten „cierpliwość” w powyższym średniego dochodu. Główną motywacją osoby, która jest w stanie stworzyć wysoki poziom działalności – pragnienie, aby stać się niezależnym i aby osiągnąć planowane rezultaty.

Więc tej działalności – nie dla leniwych, ale dla ludzi, którzy są gotowi do ciężkiej pracy i być w błędzie.