107 Shares 2448 views

Człowiek Vitruvian Leonardo Da Vinci

"Człowiek witruwiański" to jeden z najbardziej znanych rysunków Leonarda da Vinci, który w około 1490 roku został umieszczony w jednym z jego czasopism. Ta postać przedstawia nagą postać mężczyzny w dwóch pozycjach nałożonych na siebie. Postać człowieka z ramionami i nogami, rozwodzonymi w bokach, zostaje wprowadzona do kręgu, a ręce rozłożone, a nogi połączone – na kwadrat. Człowiek witruwiański Leonardo symbolizuje kanoniczne proporcje.

Obrazekowi w dzienniku towarzyszy wyjaśnienie. Jeśli to zbadasz, możesz zobaczyć, że pozycja dłoni i stóp nie jest dwoma pozami, jak się wydaje na pierwszy rzut oka, ale cztery.

Człowiek witruwiański jako dzieło sztuki i jako praca naukowa

Kiedy zmienia się pozy, wydaje się, że postać w środku się porusza. Ale w rzeczywistości pępek postaci pozostaje bez ruchu, a organy płciowe są centrum placu. W przyszłości dokładnie ta technika Corbusiera wykorzystywała do tworzenia skali proporcji, która wpłynęła na architektoniczną estetykę XX wieku. Zgodnie z załączonym tekstem, obraz został stworzony w celu określenia proporcji męskiego ciała. Podstawą rysunku Da Vinci "Człowiek z Witruwy" był traktat "Człowiek równowagi" autorstwa architekta starożytnego Rzymu Vitruviusa, którego imię jest obrazem rysunku. Ten starożytny Rzymian użył proporcji ludzkiego ciała do studiów nad architekturą.

Symbol symetrii ludzkiego ciała

Człowiek witruwiański Leonardo Da Vinci – jest to obraz skoordynowanego stanu życia, w centrum którego jest osoba. Figura przedstawia idealną postać męską z punktu widzenia proporcji . Dwie pozycje – w kole i kwadrat na rysunku – odzwierciedlają dynamikę i spokój. Środkiem ciała przymocowanym kwadratem jest fallus, środek ruchomych figur jest splotem słonecznym. Wielki artysta przekazuje więc sprzeczność ducha (okręgu) i materii (kwadrat).

Jeśli uzupełnisz figurkę bokami czwartorzędu Heideggera, otrzymasz symboliczny obraz prawdziwego stanu człowieka, Divine o połowę, połowę śmiertelnej części ciała, która spoczywa na nogach na ziemi i stoi w niebie.

Człowiek witruwiański jest nie tylko ukrytym symbolem wewnętrznej symetrii ciała ludzkiego, ale także symbolem symetrii wszechświata jako całości.

Ciekawe informacje

We współczesnym świecie obraz Da Vinci nie jest już postrzegany przez ludzkość jako symbol idealnego proporcji człowieka, w szczególności męskiego ciała. Ten obraz raczej symbolizuje znalezienie człowieka we wszechświecie.

Jest jedna interesująca teoria, według której człowiek Vitruvian Da Vinci jest obrazem Chrystusa. Artysta angażował się w przywrócenie Całunu na prośbę jej opiekunów. Podobno inspirowany obrazem Chrystusa w sanktuarium przenosi nienaganne proporcje ciała do rysunku. Ukazuje więc boskie proporcje ludzkiego ciała. Da Vinci, umieszczając męską postać w centrum wszechświata, przedstawił człowieka na obraz Boga.