400 Shares 5508 views

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynków i budowli Basics

Trzy czwarte wszystkich pożarów, które występują w tym kraju, są rejestrowane w budynkach mieszkalnych. Każdego roku, w ich wyniku zginęło ponad piętnaście tysięcy osób. Dlatego ważne jest, aby podjąć skuteczne kroki dla wygodnego i bezpiecznego obszaru mieszkalnego. I jeden z tych środków jest zaostrzenie wymogów regulacyjnych dla takiego czynnika, jak bezpieczeństwa pożarowego budynków i budowli. W dzielnicach mieszkaniowych należy wprowadzić obowiązkowe ubezpieczenie od ognia. A społeczeństwo powinno być dobrze poinformowane o zastosowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa.

Oto niektóre podstawowe przepisy bezpieczeństwa pożarowego zaprojektowane zgodnie z wymaganiami SNIP.

  • W budynkach mieszkalnych przewiduje szczególnych rozwiązań technicznych i projektowych, które zapewniają możliwości terminowego i przystępny ewakuacji wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.
  • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynków i budowli należy wykluczyć rozprzestrzenianie się ognia do pobliskich obiektów, na ile to możliwe, aby ograniczyć szkody powoduje – zarówno bezpośrednich jak i pośrednich.
  • Na etapie budowy budynku to środki przeciwpożarowe (oczywiście przewidziane w projekcie) są priorytetem. Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie obserwuje się ściśle zgodnie z ustaloną procedurą.
  • W eksploatacji budynków mieszkalnych nie są dozwolone zmiany projektowe, inżynieryjne i objętość przebudowy bez projektu dla ochrony przeciwpożarowej budynków i budowli.
  • Niektóre projekty są dopuszczone do jego budowy, pod pewnymi warunkami: ograniczenie obciążenia ogniowego oraz liczbę osób, które mogą być w danej części budynku. W tym przypadku, w środku, w widocznych miejscach, zawiadomienia powinny być wprowadzane ograniczenia danych i administracja wymaga opracowania szczególnych.
  • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynków i budowli powinny być przeprowadzane z uwzględnieniem położenia poszczególnych straży pożarnej i ich wyposażenia technicznego.

Jeśli porównamy wymagania bezpieczeństwa pożarowego dla budynków mieszkalnych i pomieszczeń przemysłowych, można zauważyć, że te ostatnie są bardziej sztywne. Materiały wykończeniowe dla magazynu lub przemysłowych budynków powinny mieć lepsze właściwości w odniesieniu do palności, dymu, alokacji toksyn. Materiały do wykończenia wewnątrz mieszkania takie surowe ograniczenia nie są nakładane. W rezultacie, często stosowane w obiekcie dywany, materiały wykończenia ścian, które są łatwopalne i produkują duże ilości szkodliwych produktów spalania.

Ponadto, w kuchniach wielu domach tysięcy przypadków wybuchu gazu są ustalane corocznie. Jeśli nie zostaną podjęte działania w celu poprawy sytuacji, może to prowadzić do poważnych konsekwencji. Dlatego obecny regulacyjny poziom kontroli bezpieczeństwa pożarowego służy do zmniejszenia szkód spowodowanych przez wypadki i zwraca uwagę na istniejące problemy do tej pory w tej dziedzinie.

Bezpieczeństwo pożarowe budynków – kompleks wyszukanych rozwiązań technicznych i operacyjnych, które nie mogą być ignorowane!