405 Shares 1744 views

Podstawowe instytucje społeczeństwa. Co to jest?

Podstawowe instytucje socjalne społeczeństwa – jest zakorzenione normy, motywy, zasad i ideologii postępowania, które regulują życie codzienne ludzi. Każda z tych instytucji wykonać pewne złożone funkcje: tworzenie i wdrażanie praktyk regulacyjnych, tj modułowej aktywności kodu na poziomie indywidualnych i zbiorowych; tworzenie i rozwój standardów etycznych, definiując kategorię „czarne” i „białe”; technologia identyfikacji w celu osiągnięcia określonych celów – prokreację, uzyskanie bogactwa, władzy, i tak dalej ..


Zatem podstawowe instytucje społeczeństwa wyznaczać cele dla jego rozwoju, a także ścieżkę zbudować lub tendencje do ich osiągnięcia. W związku z tym, każda instytucja zawiera elementy zarządzania, społecznej i reprodukcji ekonomicznej.

Współczesna socjologia wyróżnia kilka takich uniwersalnych jednostek: rodzina, własność, stan, ideologia (wyznania) i edukacji. Rozważmy je osobno.

rodzina

Rodzina jest podstawą tego, co dziś nazywamy „podstawowe instytucje społeczeństwa.” Wynika to nie tylko z faktu, że rodzina lub związanych klan jest oryginalny model samoregulującego systemu społecznego. Faktem jest, że przykład z krwi pokrewieństwa i więzi plemienne zostały spełnione wszystkie inne mechanizmy społeczne: hierarchii grupy, symboliczne i wymiany gospodarczej, edukacja, klasyfikacyjne wewnętrzny, a wreszcie politycznej dominacji. Dziś rodzina – podwójny mechanizm, biologiczne i społeczne, reprodukcja. Podstawowa edukacja, moralność, ocena etyczna podstawowej i maniery pobyt w środowisku społecznym – wszystkie te problemy są rozwiązywane na poziomie małżeństwa.

stan

Państwo, jako podstawowej instytucji społecznej, zorientowane nie tylko do zapewnienia bezpieczeństwa jego członków, ale także prawnych, społecznych, duchowych i gwarancji bezpieczeństwa zgromadzonych zasobów gospodarczych. Współczesne państwo rzeczywiście oferuje dwie takie zabezpieczenia: nienaruszalność własności prywatnej (gospodarce) i życia, praw człowieka i wolności – poszczególne Będąc w sensie politycznym, to jest również postrzegane jako prywatnej własności.

nieruchomość

Głównymi instytucjami społeczeństwa jako systemu gospodarczego powstały z tradycjonalistów zrozumienia niektórych elementów należących do właściciela. Jeśli pierwszy obiekt był zbiorowy (lub bardziej precyzyjnie terytorialnego i jest przestrzenią, w której do przeprowadzenia procesu gromadzenia i pasterstwo), że od pojawienia się w hierarchii grupowej, to zjawisko klasyfikacji społecznej, staje się prywatne lub wspólne, koncentruje się na indywidualnym wzbogacenia. Na tej samej nieruchomości, oprócz czysto funkcji gospodarczych, wyraźnie powiązane z kategorii „rodzina”, umożliwiając bezpośredni dziedziczenia zgromadzonego bogactwa.

religia

Religia z jakiegoś powodu uważa się za część świata duchowego, chociaż w rzeczywistości jest wolne, które należy uwzględnić w systemie „podstawowych instytucji społecznych.” Po ogólnych mistycznych poglądów, jak w rzeczywistości, i edukacji, mają czysto ideologicznej funkcji – określenie i uzasadnienie dominującego modelu rozwoju społecznego.