561 Shares 6706 views

„Czerwony trójkąt” na drodze

Znaczna część ludności we współczesnym świecie jest posiadać żadnych środków transportu. Samochody są szczególnie powszechne w krajach rozwiniętych. Dlatego w pewnym momencie istnieje pilna potrzeba opracowania skutecznej regulacji coraz bardziej intensywnego ruchu. międzynarodowy system oznaczeń został stworzony. Obecnie, różnorodność tych znaków jest podzielony na kilka głównych kategorii. Rozważmy niektóre z nich.


znaki ostrzegawcze

Kategoria ta charakteryzuje się tym, że znaczna część notacji jest otoczone czerwonym trójkątem. Tak więc wydaje się podkreślać użytkownikiem drogi do potencjalnego zagrożenia, które z kolei wskazuje na nich. Oczywiście, system oznaczania obejmuje najczęstsze warianty niebezpiecznych odcinkach dróg. Ruch na nich wymaga maksymalnej koncentracji i terminowe działania w celu ustabilizowania sytuacji. Na przykład może to być skrzyżowanie z kolei, tramwajów, regulacja ruchu światłach, niebezpiecznych zakrętach, zwłaszcza kostki dozwolony ruch pieszych, prace remontowe, możliwość zwierząt i tak dalej. W takim przypadku, jeśli widzisz wykrzyknik w czerwonym trójkącie, to należy pamiętać, że takie określenie obejmuje tak zwane „inne niebezpieczeństwa”. To wszelkiego rodzaju zagrożeń dla dalszego pomyślnego i stabilnego ruchu, które nie są objęte innymi postaciami.

priorytetowe znaki

Należy pamiętać, że nie tylko w tej ostatniej kategorii jest taki symbol w postaci czerwonego trójkąta. Znak spada w grupie priorytetowej. Tutaj podobny symbol stosowany jest również, aby przyciągnąć uwagę kierowcy pojazdu. Czerwony trójkąt w kontekście tej kategorii ostrzeżenie o przekroczeniu drogi głównej z nieletnią, a także ostatecznego oparcia. Ważne jest, aby pamiętać, że zbieżność może występować zarówno na prawej lub lewej stronie. Weźmy pod uwagę jeszcze jedną ważną kwestię. Co robi czerwony trójkąt do góry nogami? Taki symbol jest nazywany „ustąpić” i oznacza, że użytkownicy dróg rubryka na skrzyżowaniu głównej drogi na drobne, powinna podjąć wszelkie niezbędne działania, aby nie utrudniać ruchu innych kierowców.

Osobliwością znak „czerwony trójkąt”

Każdy użytkownik drogi powinny mieć świadomość, że powyższa figura geometryczna występuje tylko we wcześniej złożonym dwie grupy: znaki ostrzegawcze i priorytet. We wszystkich innych: przepisywaniu uniemożliwianie, informacji, usług, odnoszą się do dodatkowych informacji i specjalnych wymagań – jest powszechne w użyciu prostokątów, kwadratów i kół.

lokalizacja

Jak wspomniano wcześniej, czerwony trójkąt jest najczęściej znaleźć w znaki ostrzegawcze, głównym zadaniem, które ma ostrzegać kierowcę do niebezpiecznych sytuacji na drodze. Stąd przepisy ruchu opisane przez konieczność zainstalowania go w pewnej odległości przed rozpoczęciem podejrzanej okolicy. Granice rozliczeniowe, ilość ta wynosi od 50 do 100 metrów, a na zewnątrz, od 150 do 300 m. W niektórych przypadkach, zapewnienie dodatkowych płyt montażowych, noszące nazwę „odległości do obiektu”, w którym wyświetlana jest wartość żądana. Ponadto, jeżeli obszar niebezpieczny ma dostatecznie dużą długość, możliwe jest również zainstalowanie znak „strefę działania”, który jest ustawiony pod odpowiednim symbolem ostrzegawczym.

Ważne jest, aby pamiętać,

Jeśli jakikolwiek znak znajduje się na żółtym tle, oznacza to, że jest to tylko tymczasowe. W odniesieniu do symboli ostrzegawczych, może to oznaczać, że zagrożenie powstało stosunkowo niedawno, a służby drogowe nie miały jeszcze czasu na podjęcie działań w celu jego rozwiązania. Jeśli pojawi się czerwony trójkąt na żółtym tle, i zidentyfikowano go jako znak pierwszeństwa, to jest prawdopodobne, gdzieś wzdłuż remonty tras. One spowodowały zmiany przemieszczenia w segmencie drogowym. Oczywiście, nie należy zapominać, że w obecności normalne i oznak naprawy jest to obowiązkowe, aby spełnić wymogi tego ostatniego.

wydanie

Obecnie wszystkie znaki występujące w przepisów ruchu drogowego, wykonane na metali nieszlachetnych, która jest pokryta odblaskową struktury. To sprawia, że identyfikacja widoczny o każdej porze dnia. W niektórych przypadkach, kontur LED światła mogą być używane. Dała miniaturowej żarówki, lub częściej LED.