210 Shares 9174 views

Jakie podatki płacić obywateli Federacji Rosyjskiej. Ile płacą obywatele podatkowe

Federacja Rosyjska jest krajem, w którym działa wiele rodzajów podatków. Z tego powodu (i nie tylko) jesteśmy na końcu listy w celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej. Jakie podatki są płacone przez osobę z nami? Jesteśmy krajem o jednym z najbardziej skomplikowanych systemów podatkowych. Ale po blisko badanie ujawnia, że istnieje wiele niuansów. Przekonajmy się, co podatki płacić obywatelom Federacji Rosyjskiej i że te płatności są włączone.

Że płaci obywatela?

Jak już wspomniano powyżej, istnieje wiele podatków. Ale większość z nich nigdy nie będzie musiał spełnić, lub możemy dowiedzieć się o nich, jeden lub więcej w ciągu całego życia. Podatki, które są tak rzadkie, nie będą rozpatrywane. W ramach tego artykułu wymienione co musi być regularnie wypłacane. Więc krótka lista podatków, które muszą być zapłacone do obywateli Federacji Rosyjskiej:

 1. Podatku od dochodów osobistych.
 2. Podatek od wygranych, nagród i odsetek od depozytów.
 3. Podatek od dywidend otrzymanych od papierów wartościowych.
 4. podatki transportowe.
 5. podatku gruntowego.

I jak wiele rodzajów podatków istnieje? W tym momencie, w każdym razie, można spotkać się z 14 rodzajów płatności obowiązkowych. To, ile podatku jest wypłacana przez obywateli! Ponadto, ogólnie rzecz biorąc, należy dokonać podziału. Są to podatki bezpośrednie i pośrednie. Były to wszystkie te, które zostały wymienione – stan otwarcie i bez użycia jakiegoś tajnego mechanizmu zbiera je u nas – zwykłych obywateli. Pośrednie są bardziej skomplikowane w ich realizacji i umożliwi poddanie populacji kraju dodatkowe obciążenie podatkowe. Mechanizm ten może być realizowany w postaci nakładania dodatkowych obciążeń na producentów, którzy przesuną wszystkie koszty na swoich klientów. To co podatki płacić obywatelom Rosji. A jeśli nadal prowadzić działalność, kwota rośnie znacząco.

Że płaci nieobywatelskich?

Patrząc w przyszłość, konieczne jest, aby mówić o jednej z grup ludzi, które przynoszą dochody do skarbu państwa. A dokładniej – na nie-obywateli. Płacą także wszystkie podatki, które zostały już wcześniej wspomniano, z małymi funkcji. Mianowicie – wszystkie dochody są opodatkowane według stawki 30%, są to podatki płacone przez cudzoziemca. Można więc powiedzieć, że mamy specjalną ochronę w celu zmniejszenia wlew migracji siły roboczej.

Podatek od dochodów osobistych

Ważne z punktu widzenia zwiększania budżetu państwa jest podatek od podatku od dochodów osobistych (PIT). Jest on wypłacany przez wszystkich obywateli przestrzegających prawa, którzy otrzymują pewne środki pieniężne od swoich pewnych działań. Jako podstawa opodatkowania może być:

 1. Płace otrzymał jako nagrodę za świadczenie profesjonalnych umiejętności i czasu.
 2. Przychody, które są otrzymywane za pośrednictwem leasingu budynków, mieszkań, budynków przemysłowych i magazynów oraz budynków biurowych. Są także ilość pieniędzy, które dana osoba otrzymuje z tytułu pożyczek od innych osobników swojego osobistego pojazdu (samochód, skuter, towarowych samochodów, motocykli, rowerów, pojazdów do przewozu osób i tak dalej).
 3. Dochody z praw autorskich i pokrewnych, które odnosi się do własności intelektualnej. Jako przedmiot opodatkowania może działać kwoty otrzymane jako opłaty za książki i artykuły opublikowane w czasopismach lub na realizację własnych kopii utworów muzycznych. W ogóle – dla każdej pracy twórczej.
 4. Uzyskany ze sprzedaży nieruchomości (nieruchomości lub transportu) dochód.

Tak, że podlega podatkowi od osób fizycznych, zdefiniowane dochodów. Ale jaka jest stawka? Cóż, to żadna tajemnica – to 13% dochodu. To co podatki płacić obywatelom naszego kraju w produkcji pieniędzy jednego z powyższych sposobów.

Opodatkowanie wygranych nagród i odsetek od depozytów

Ze względu na popularność loterii, rysunki nagród i depozytów bankowych wprowadzono podatki dla nich. Stawka w tym przypadku wynosi 35% wartości rynkowej. To co podatki płacić obywatelom naszego kraju, nawet w takich przypadkach. Informacje w odniesieniu do tych dziedzin życia, można podzielić na dwa ustępy:

 1. Nagrody i wyróżnienia. Faktem jest, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w darowiźnie należy wpłacić 35% wartości rynkowej przedmiotów odebranych. Dlatego przy wykonywaniu działań lub podobne działania, są one zwykle sprzedawane do sumy nominalnej. Nawet jeżeli nagroda służy mieszkanie lub samochód.
 2. Odsetki od depozytów. Tutaj też, że nie jest tak prosta. Odsetki są objęte stawką podatku w wysokości 35 procent, ale z pewnymi warunkami. Tak więc, podatki z tytułu dostaje tylko część z nich, która jest wyższa od stawki refinansowania Banku Centralnego.

Opodatkowanie dywidend

W ostatnich latach popularne inwestowanie w akcje i obligacje. Pozwalają one uzyskać niewielki dochód z dywidendy, a jeśli to konieczne, można sprzedać papiery wartościowe i otrzymać zwrot pieniędzy. Jest oczywiste, że to nie może być ignorowane przez państwo. Dlatego wszystkie dochody, które są dywidendy z papierami wartościowymi są opodatkowane na poziomie 9%.

podatek od środków transportowych

Więcej informacji na temat tego podatku będzie interesująca dla tych, którzy dopiero planują zakup pojazdu. Więc należy zwrócić na każdego, kto ma swój własny samochód (Wyjątkiem są osoby niepełnosprawne samochodu, które nie podlegają opodatkowaniu i inne kategorie preferencyjnych, ustanowiony przez przepisy). Należy zauważyć, że stawki płatności są rejestrowane w Ordynacji podatkowej Federacji Rosyjskiej, ale mogą być zmieniane przez władze lokalne i regionalne. Z reguły są one przywilejem, nie przegap okazji, aby skorzystać z, ponieważ to, co jest napisane w Prawie nie odpowiada ze względu na zbyt małą ilość. Ponieważ trudno jest w tej sytuacji dokładnie obliczyć, jakie podatki płacą obywatele, możemy powiedzieć, że w tym przypadku były gumy. W oparciu o ustalenie się moc silnika pojazdu, w którym jest mierzona moc.

podatek od gruntów

Jeśli istnieje działka na dowolny cel, czy to letniska, grunty rolne, przemysłowe lub ogród ozdobny – trzeba zapłacić odpowiedni podatek. Tempie, w zależności od obiektu, zmienia się w zakresie 0,3-1,5 procent. Wszystko zależy od przeznaczenia gruntu, na którym podatek jest pobierany. Jako podstawy brane wartości katastralnej. Przedmiotem opodatkowania wykres samego przekroju. Jeśli nie dokonania płatności w terminie, właściciel będzie opłata grzywien i kar. Ich wielkość zależy wyłącznie od ilości potrzebnej do zapłaty.