833 Shares 2340 views

Wygięcie serca: przyczyny i leczenie

Zanika serce – leczenie tej choroby ostatnio martwi umysły wielu lekarzy chirurgów serca i innych specjalistów "serca". Z tym, co się łączy, jakie objawy tej niebezpiecznej choroby, jak ją potraktować – to tylko niektóre z kwestii, które interesują naszych obywateli. Nie jest tajemnicą, że dostatecznie dużo osób ma taką diagnozę jak "zatopienie serca". Objawy, leczenie środkami ludowymi, leczenie w wyspecjalizowanych instytucjach, diagnozowanie – te pojęcia należy badać u każdego, kto ma oznaki choroby. Poniżej przedstawiono niektóre kwestie tematyczne na ten temat.

Wygięcie serca: przyczyny i leczenie

Przyczyną poczucia "blaknięcia" w pracy serca może być różne naruszenie rytmu i przewodnictwa. Niektóre z tych warunków nie wymagają interwencji medycznej, a inne formy opóźnienia w wykrywaniu i leczeniu mogą być śmiertelne. Istnieją komory nadkomorowe i komorowe.

Suprasystole Nadzheludochkovaya

Ta przedwczesna elektryczna aktywność serca. Przyczyną jest źródło, które znajduje się w przedsionkach, żyłach płucnych i wgłębnych, a także w złączu przedsionkowo-komorowym. Po tak nadzwyczajnej redukcji może rozwinąć się niekompletna lub pełna postresursystowska pauza. Częste ekstrasystole i dłuższe przerwy po nadzwyczajnym skróceniu mogą wywoływać uczucie blednięcia, przerwy w pracy serca.

Te formy zaburzeń rytmu nie mają niezależnego znaczenia klinicznego, z wyjątkiem przypadków, w których ich pojawienie się jest początkiem wyzwalania częstoskurczu nadkomorowego, migotania lub migotania przedsionków.

W przypadku braku zaburzeń strukturalnych w mięśniach sercowych w specjalnym leczeniu, nie jest wymagane dodatkowe ekstrasysteza nadkomorowe. W przypadkach, gdy towarzyszy im znaczny dyskomfort subiektywny, można stosować betta-blokery, werapamil, środki uspokajające.

Często nadkomorowe ekstrasystole są przejawem choroby podstawowej (dystonizacja wegetacyjno-naczyniowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc, zaburzenia elektrolitowe), a następnie diagnoza i leczenie podstawowego procesu.

Nadciśnienie tętnicze komorowe

Wyjątkiem przedsionkowym jest wczesna aktywność elektryczna serca w stosunku do głównego rytmu, stymulowana przez impuls, który powstał w nogach lub rozbieżności wiązki Hyis, Purkinje orions lub pracy mięśnia sercowego. Po nazwanym procesie wydzielają się pełne pauzy wyrównawcze, które podobnie jak w przypadku ekstrasystrom przedsionkowych są odczuwalne w postaci "blaknięcia". Procesy komórkowe każdej gradacji bez organicznej choroby serca nie są czynnikiem ryzyka dla nagłej śmierci, więc nie są leczone. Wyjątkiem są zdrowi pacjenci z zespołami dziedzicznymi (wrodzone wydłużenie lub skrócenie QT, zespół Brugada itp.).

Zanik serca, przyczyny i objawy omówione tutaj, występuje również w wyniku rzadkich rytmów serca.
Normalne tętno jest określone w zakresie od 60 do 100 wstrząsów na minutę. Fizjologiczne pominięcie serca może rozwinąć się podczas snu, z głębokim oddechem, u sportowców.

Jeśli wystąpi naruszenie na jakimkolwiek etapie generowania i wykonaniu impulsu serca, rozwija się patologiczna bradykardia, która może być objawowa, bezobjawowa i najczęściej wymaga leczenia.

Przyczyny bradykardii

Istnieją wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny bradykardii.
Ze względów wewnętrznych należy wymienić:

 • Starzenie;
 • Niedokrwienna choroba serca;
 • Choroby tkanek łącznych;
 • Choroby wrodzone, w tym osłabienie węzła przedsionkowo-komorowego;
 • Skrobiawica mięśniowa;
 • Uraz chirurgiczny (bioproteza zastawki, przeszczep serca) ;
 • Choroby zakaźne (błonica, reumatyczna choroba serca, zakażenie krwi, gorączka tyfusu).

Czynnikami zewnętrznymi bradykardii są:

 • Sprawność fizyczna;
 • Ostry elektrolit pochwy (oderwanie naczyniowe, nadmiar potencjału zatoki tętnicy szyjnej);
 • Leki (beta-adrenolityki, blokery kanału wapniowego, digoksyna, lity, leki przeciwarytmiczne);
 • Użycie kokainy;
 • Hipokaliemia;
 • Hiperkaliemia;
 • Zaburzenia neurologiczne (nowotwory CNS, zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe);
 • Zespół obstrukcyjnego bezdechu podczas snu.

Stosowane są do diagnozowania bradykardii, monitorowania Holtera, liczników wypadków oraz wszczepialnych urządzeń rejestrujących, jak również badania elektrofizjologicznego.

Leczenie bradykardii

Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie przyczyn uszkodzenia brodawki i możliwego wyeliminowania ich działania (przerwanie beta-adrenolityków). Jeśli nie ma wymiennej podstawy, może być konieczne zastosowanie leku lub stymulacji czasowej lub stymulującej).

Leki

W celu pobudzenia rytmu serca z istotnym zahamowaniem (dłuższym niż 3 sekundy) należy stosować atropinę, izoforenol, eufyllin. Jednakże, przyjmowanie tych leków może powodować zaburzenia rytmu, w tym zagrażające życiu zaburzenia komorowe.
U pacjentów z zawałem i bradykardią z powodu niedokrwienia wykonuje się leczenie przeciw niedokrwienne i podejmie podejście poczekaj, jeśli to konieczne, używając rozrusznika serca.

Pacjenci z zespołem zatok z zespołem zatokowym i blokada przedsionkowo-komorowa są oceniana w celu ustalenia tymczasowego lub stałego stymulatora.
Istnieją rozwinięte europejskie wskazania do instalacji stymulatorów serca u pacjentów z SSSU, blokadą AV.

Rodzaje stymulatorów

Są stymulatory jednokomorowe, dwukomorowe, trójkomorowe. Pierwszy i drugi mają elektrody 1 i 2 (przedsionkowe i / lub prawe komory). Trzy-komorowe urządzenia są stosowane do aktywacji dwufazowej i mają dodatkowy przewód dla lewej komory.

Gdy stymulacja prawego przedsionka jest stymulowana, synchronizacja skurczu komorowego jest osłabiona. Na ekranie EKG podczas tego procesu izolowany jest odpowiedni pakiet wiązki.
Dzięki stymulacji obu komór, ich praca synchroniczna jest zachowana, hemodynamika serca w tym przypadku jest znacznie lepsza.

Implantacja

Pierwsze takie urządzenie zostało zainstalowane w 1958 roku. Później ich ewolucja miała miejsce. Są to nowoczesne, bardzo małe, wysokiej technologii urządzenia.

Obecnie roczna instalacja od 400 do 1200 stymulatorów na milion mieszkańców.

Cardiopribor prowadzi elektryczną aktywację mięśnia sercowego. Sygnał rozprzestrzenia się poprzez niefizjologiczny sposób mięśnia sercowego. Jego długotrwałe narażenie może powodować mechaniczne zmiany mechaniczne mięśnia sercowego. Zatem instalacja środka pobudzającego musi być dokonana w celu uzyskania poważnych wskazań.

Cechy systemów stymulacyjnych

Podczas stymulacji prawej komory pobudza się impuls elektryczny do wierzchołka lewej komory i depoluje wolno poruszające się mięśnia sercowe. Na EKG wyraża się blokadą lewej nogawki wiązki Hisa. U pacjentów takich występuje mniejsza frakcja wyrzutowa niż u pacjentów bez blokady. Również w tym procesie odbywa się elektryczne przebudowy serca. Ostatnio pojawiły się tendencje do zmniejszania wskazań do instalowania tych stymulatorów ze względu na znaczną liczbę niekorzystnych zmian.

Ustalono, że najmniejsza frakcja wyrzutowa powstaje po ekspozycji na komory. Średnia – z aktywacją atria, potem reszta serca. Najwyższą frakcję uwalniania zatrzymuje się przez stymulację przedsionków i komarów wzdłuż naturalnych dróg.

Wykazano, że migotanie rozwija się rzadziej u pacjentów z aktywnością przedsionkową i dwukomorową niż u pacjentów z narażeniem na działanie komorowe.

Dwukomorowa aparatura, udowodniona badaniami i eksperymentami, jest lepsza dla pacjentów aktywnych fizycznie.
Stymulatory są obecnie złotym standardem w leczeniu pacjentów z objawową bradykardią. Prowadzone są badania nad najbardziej fizjologicznymi sposobami pozytywnego wpływu na mięśnia sercowego.

Wnioski

Tak więc, zanik serca (podczas snu lub w innych sytuacjach) jest bardzo niebezpieczną chorobą. W pierwszych objawach tej dolegliwości należy natychmiast udać się do placówki medycznej, przeprowadzić wszystkie testy i starannie potraktować. Im szybciej rozpocznie się leczenie i zapobieganie, tym skuteczniejsze będą procedury leczenia.