643 Shares 2755 views

Pantokaltsin: instrukcje użytkowania

Farmakologiczne działanie. Pantokaltsin lek poprawia przemianę materii w komórkach i tkankach, hamuje rozwój niedotlenienia. Ma cerebroprotective, nootropowe, przeciwdrgawkowe i antidizuricescoe działania. Materiał podstawowy – kwas hopantenic. Zaróbek leku Pantokaltsin prowadnicy stwierdza obecność stearynian wapnia, węglan magnezu podstawowego, skrobi ziemniaczanej, talku. Pantokaltsin uwolnienie leku w postaci tabletek.


Farmakokinetyka Po podaniu do przewodu pokarmowego jest szybkie wchłanianie leku. Stężenie w osoczu osiąga najwyżej 1 godziny. Większość leków skupia się w ścianie żołądka, wątroby, nerek i skóry. Posiada zdolność do przenikania przez BBB. Nie jest metabolizowana i wydalana bez zmian w moczu i kale w ciągu dwóch dni.

Zastosowane oznaczenia z patologii mózgów organicznego angażującą zaburzenia funkcji poznawczych. Lek jest wskazany do stosowania w leczeniu upośledzenia umysłowego; opóźniony rozwój umysłowy i mowy; Zespół tserebrastenicheskom. Gdy CNS zmian w zespołach bólowych, neuralgia nerwu trójdzielnego, oraz szyjki macicy choroba zwyrodnieniowa płyta jest również Pantokaltsin. Instrukcja stwierdza stosowanie leków w celu skorygowania niepożądanych zdarzeń leków przeciwpsychotycznych, w tym – zespół neuroleptyczny pozapiramidowego; Gdy kompleks leczenia otępienia starczego i epilepsji. Ponadto, lek ten jest wykorzystywany w powikłań neyroinfektsy, urazowe uszkodzenie mózgu, po szczepieniu mózgu, niewydolności mózgowej organicznego postaci schizofrenii, w leczeniu kombinowanym. Bierze udział w normalizacji GABA w przypadkach przewlekłych zatruć alkoholem z późniejszego unieważnienia etanolu. Ma działanie przeciwbólowe. Hamuje reakcji acetylacji, które biorą udział w mechanizmach inaktywacji prokaina i sulfonamidy, więc nie ma przedłużenie działania tej ostatniej. Patologicznie zwiększonego hamuje odruchu i torbielowaty zmniejsza sygnał wypieracza, to jest używany do eliminacji zaburzeń moczowych i hiperkineza. W przeglądzie Pantokaltsine istnieją dowody na korzyści płynące z jego stosowania w długotrwałym stresie psycho-emocjonalnego i fizycznego; obniżenie wydajności spowodowane przez stres.

Aplikacja Pantokaltsin lek jest przyjmowany doustnie, po 20-30 minut po posiłku, trzy razy dziennie. Dorosłych w danym momencie mogą zostać połknięte 0,5-1 g, dla dzieci – 0,25-0,5 g Czas trwania leczenia – 30-120 dni, czasami – do ½ roku. Powtórne leczenie może być przeprowadzone po 3-6 miesiącach. Dawka leku i czas trwania leczenia zależy od rodzaju i nasilenia choroby, konkretnego pacjenta. Zanim pójdziesz do apteki kupić Pantokaltsin, skutki uboczne i przeciwwskazania trzeba dowiedzieć się, aby skonsultować się z lekarzem, i nie potrzebują do samoleczenia.

Przeciwwskazania w przypadku nadwrażliwości na lek i produktów metabolizmu, ostrą niewydolność nerek, nie jest zalecane Pantokaltsin. Podręcznik zaleca również, że leki podczas I trymestru ciąży i laktacji.

Możliwe działania niepożądane objawy reakcji alergicznej w postaci świądu i pokrzywki, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek. Od czasu do czasu może być szum w uszach, ból głowy, senność.

Ostrzeżenia przypadku wystąpienia reakcji alergicznych, to lek należy przerwać.

Interakcje Połączone zastosowanie Pantokaltsina z leków, które stymulują ośrodkowy układ nerwowy, powoduje wzrost ich działania. lek przedłuża również działanie barbituranów. Jednoczesne stosowanie fenobarbital i neuroleptyczne zmniejsza negatywny wpływ tych ostatnich. Wstęp Pantokaltsina z ksidifonom glicyny i wzajemnie wzmacniają ich działanie terapeutyczne.

Przedawkowanie W przypadku przedawkowania prawdopodobnie zwiększając częstość występowania działań niepożądanych Pantokaltsin leków. Instrukcja podkreśla jednak, że specyficzne antidotum. Zaleca się płukanie żołądka i leczenie objawowe.

Przechowywanie preparatu przechowywano w temperaturze 25 ° C w suchym miejscu, bez dostępu światła, w miejscu.