649 Shares 3690 views

Status społeczny jednostki. Powiązanie statusu społecznego i roli.


Każdy z nas zajmuje określone miejsce w społeczeństwie w zależności od wieku, płci, zawodu, stanu cywilnego, pochodzenia. Pozycja jednej osoby łączy się z pozycjami innych osobowości poprzez system praw i obowiązków, a jednocześnie określając status społeczny jednostki.

Każda osoba zajmuje kilka stanowisk. Na przykład: mój sąsiad – młoda kobieta, nauczycielka, ortodoksyjna kobieta, żona, matka itp. Całość wszystkich czynników jest ustawiona.

Innymi słowy, status społeczny jest miejscem osoby w hierarchicznej strukturze społeczeństwa, zgodnie z którą może w jakiś sposób wpłynąć na niego.

Socjologowie rozróżniają następujące stany:

  • Język – to jest płeć, narodowość, wyścig. Są niezmienione w życiu człowieka. Ale taki status jak członek rodziny imperialnej, na przykład istnieje od urodzenia po upadek monarchii.
  • Uzyskane – są osiągnięte dzięki wysiłkom samej osoby – edukacji, pozycji, tytułu.
  • Przepisane (przepisane) – nabyte przez osobę niezależnie od jego pragnienia (status społeczny w rodzinie, w wieku). Mogą być zarówno wrodzone, jak i nabywane.

Społeczeństwo ocenia inaczej znaczenie niektórych stanów, przy jednoczesnym określaniu prestiżu. Zależy to od systemu wartości charakterystycznych dla społeczeństwa, na podstawie którego oceniana jest przydatność społeczna funkcji wykonywanych przez jednostkę. Status społeczny ma decydujący wpływ na zachowanie jednostki.

Status społeczny jednostki jest elementem społecznej struktury społeczeństwa, a rola jest elementem zachowań w statusie.

Spójrzmy na przykład. Są dwie osoby zajmujące te same stanowiska, pełniące te same obowiązki. Ale mogą je realizować na różne sposoby. Można to zrobić na dobre, a inne mogą prowadzić inne interesy, które trudno nazwać błogosławieństwem dla społeczeństwa. W konsekwencji, mając taki sam status społeczny osoby, ludzie mogą zachowywać się inaczej.

Tak więc rola społeczna jest modelem zachowań osoby w określonym statusie w wykonywaniu jego praw i obowiązków przewidzianych w tym postanowieniu. Statusy i role społeczne, tzn. Wzorce zachowań są ściśle ze sobą powiązane.

Każdy z nas należy do wielu grup statusu, z których każda ma własną hierarchię. Jeśli status jest miejscem w tej hierarchii, nazywa się to rank.

Prestiż statusu zależy bezpośrednio od znaczenia jego funkcji dla rozwoju społeczeństwa, w skali wartości tego społeczeństwa.

Nierzadko jest to, że społeczeństwo przeceniało prestiż jednego państwa i niezbyt zaniżone przez innych. Z taką nierównowagą nie jest w stanie zapewnić jego normalnego, stabilnego funkcjonowania.

Status społeczny jednostki może być wysoka w jednej grupie, a odwrotnie bardzo niska w innej. Na przykład dla dobrego krawca lub fryzjera klienci są rejestrowani z wyprzedzeniem, co wskazuje na wysoki status zawodowy. Ale w rodzinie, na przykład, nie ma odpowiedniego szacunku.

W tym przypadku widzimy wyraźny niedopasowanie stanów. Jest to również możliwe, gdy spełnienie praw i obowiązków jednego przepisu utrudnia wypełnienie praw i obowiązków drugiego. Więc urzędnik nie ma prawa prowadzić interesów, policjant nie powinien być mafią, niemożliwe jest wyobrażenie bankierowi, który w wolnym czasie prosi o dobroczynność.

Osoba, która osiągnęła pewne wysokie stanowiska w społeczeństwie, z reguły stara się utrzymać jego status społeczny osoby, odpowiadać mu, wypełniać jego rolę statusową. Od niego, mając określony status, ludzie czekają na pewne działania. I on to wie.

Związki każdej osoby z innymi są zawsze wyrównane zgodnie z prawidłowym wypełnieniem jego roli.