254 Shares 2527 views

Małe grupy: społeczne i psychologiczne treść, charakterystyka, kwalifikacje i znaczenie przywództwa

Duże i małe grupy społeczne są zbiorem jednostek, które współdziałają ze sobą. W relacji bazowej są wspólne oczekiwania każdego z jej członków w stosunku do innych. Rozpatrzmy bardziej szczegółowo społecznej i psychologicznej treści, charakterystyczne wzory, klasyfikacji małych grupach, a także znaczenie przywództwa w nich.

cecha

W procesie komunikacji, każda osoba wchodzi w interakcje z innymi. Pojęcie małej grupy obejmuje łączenie ludzi, którzy mają bezpośredni kontakt osobisty ze sobą i połączonych ze sobą działań związanych lub emocjonalnej bliskości. Jego główną cechą jest świadomość przynależności i uznania innych członków.

Zawartość społeczny i psychologiczny

Płytkie grupa składa się z niewielkiej liczby osób. Kompozycja może być inna, która jest określona przez charakterystykę społecznych (płeć, wiek, pochodzenie etniczne, wykształcenie, wyznanie i tak dalej) i liczby. Struktura grupy nie zawsze jest taka sama. To może być zdefiniowane obowiązki funkcyjne w joint venture między członkami zestawu ról społecznych (mówimy o przewidywanych działań osoby, dla których konkretne obowiązki są ustalone), wykonawczych (rozporządzenia, wymagania i życzenia społecznie zatwierdzony zachowanie).

klasyfikacja

Płytkie grupa może różnić się dla różnych powodów.

  • w procesie powstania formalnego uwolnienia (występujących w celu wykonania określonych zadań) i nieformalny (pojawiają się one na wzajemnych upodobań i zainteresowań);
  • stopnia relacji pomiędzy elementami małej grupy może się różnić od tej różnicy do całej grupy;
  • oddzielnie przydzielone typy referencyjne, w którym każdy będzie odnoszą się do jej standardów, norm, idei, wartości i wyniki we własnej percepcji i zachowań.

wzorce rozwoju

Wszelkie mała grupa działa zgodnie z procesów wsadowych, które obejmują separacji lub spójności, tworząc normy społeczne, przywództwo, sympatie i antypatie, i inne zjawiska. Ze względu na to, wdrożenia i wzmocnić presję opinii publicznej dla każdego członka. Grupa przez wprowadzenie zasad i przepisów zmusi wszystkie osoby do ich przestrzegania. Proces ten jest konieczny, aby zapewnić, że mała grupa była spójna i zintegrowana.

Znaczenie przywództwa

Jednym z najważniejszych procesów w dynamice grupowej – przydział lidera. Z reguły jest on członkiem społeczeństwa, która ma znaczący wpływ na wszystkie aspekty życia. Alokacja oparta na władzy, to znaczy uznanie osobistych i społecznych cech człowieka. Praktyka pokazuje, że każda mała grupa potrzebuje do zarządzania, dzięki którym odbywa się wyznaczanie celów, podejmowanie decyzji, koordynacji wspólnych działań, monitorowanie zgodności z przepisami, zasady postępowania i wdrożenie odpowiednich rozwiązań.