620 Shares 2217 views

Głównym spawanie materiałów eksploatacyjnych – drut spawalniczy

Drut spawalniczy stosowany podczas różnych spawania, jest głównym materiałem konsumpcyjnym grając rolę elektrody. Wprowadza się go do strefy roboczej od szybkości topienia i zapewniają ciągłość procesu. Spawanie zapewnia wysoką jakość spawu.


o etykietowaniu

Gatunek drutu zależy od rodzaju spawania prace i materiały są połączone. Każdy trochę literat spawacz Wiadomo, że drut spawalniczy powinien mieć podobny skład do metali mają być połączone. W ten sposób, po spawaniu aluminium, stali nierdzewnej, stali węglowej lub ze stali stopowej, wyprodukowanych z nazwy i kompozycji odpowiadającej powyższych materiałów.

Każdy z istniejących typów drutu 77 odpowiada prywatny znakowania GOST regulowania jego standardowych parametrów fizycznych i chemicznych: jakość metalu, średnica, zawartości węgla, obecność materiałów domieszkujących itd …

Rozważmy przykład oznaczenie SV-08G2S jest najczęściej stosowane do półautomatycznego drutu spawalniczego. Stanowi on 95% wszystkich sprzedaży materiałów stosowanych w technologii MIG.

Tak więc: litera „St” oznacza, że drut spawalniczy „08” – masa cz 0,08% węgla, „G” – jest obecność przewód manganu, a „2”, cyfra wskazuje zawartość jego dwóch procent, „C” – Zawartość krzemu, jak również liczba nie jest określona, to mniej niż 1%. Oznaczenie to jasno wynika to węgiel nisko drutu do spawania stop stosowany jest do współpracy z niskostopowej stali (jak walcowanych 90%). Standardowe odpowiedniki, ale z klasyfikacją międzynarodową, produkowane na całym świecie.

Drut spawalniczy

W ostatnich latach powszechne stosowanie drutu spawalniczego Drut otrzymał St-08g2sO.

Poprzez powlekanie zwiększa stabilność łuku, zmniejsza stopień rozpylania, a poza tym umożliwia gładkie i czyste wysokiej jakości spoinę o małej porowatości i o wysokim stopniu wiarygodności. Korzystanie z drutu do spawania konstrukcji sprawia, że są bardziej niezawodne działanie. To nie jest krytyczna dla wykorzystania różnych typów urządzeń i nadaje się do każdej klasy jednostek spawania. Może być stosowany do spawania zrobotyzowanego.

Proszku, stal, aluminium …

Przy automatycznym spawaniu najlepszy efekt daje proszek drut spawalniczy. Ona wygląda jak rury niskoemisyjnego stali miękkiej, wypełniony proszkiem. Kompozycja wypełniająca zawiera stabilizatory łuku spalania odtleniające, żelazostopów, tworzących żużel środków. Pozwala to na drut, aby zminimalizować tworzenie się żużla podczas procesu spawania, a co za tym idzie, zmniejszenie pracy wspólnego oczyszczania.

Wiele gałęzi przemysłu, takich jak produkcja sprzętu medycznego, przemysłu stoczniowego, energetyki, wymagają spawania stali nierdzewnych. W tym przypadku stosuje się drut spawalniczy ze stali o wysokiej własności korozyjne, które zapewnia wysokiej jakości uszczelnienia.

Do spawania stopów zawierających aluminium, a od tego metalu konstrukcjach specjalnego drutu aluminiowego. Ponadto służy on do napylania proces metalizacji.

Podstawową zasadą przy wyborze drut spawalniczy

Operacje spawalnicze wymagają rozległej wiedzy zawodowej, odpowiedzialnego podejścia do doboru materiałów eksploatacyjnych. Do spawania konstrukcji jest nie do przyjęcia w użyciu losowego drut mylące etykietowania i nieznanym składzie. To może doprowadzić do upadku struktur powodu słabej spoiny. Skład chemiczny materiału wypełniacza powinien wynosić od składu metalu spoiny.