636 Shares 9890 views

Jak zrobić prawo nie ulega wątpliwości: próbka

Podział majątku pozostałego po śmierci obywatela – to coś, co przynosi wiele problemów. Nawet najbardziej wspierające rodziny wynikają z kłótni carve-up. Spadkodawcy za jego życia nie chciał opuścić żadnego z niezadowolonych spadkobierców. Dlatego przeniesienie własności często odbywa się poprzez spadkowych. Dokument ten w poprawnej pisowni pomaga rozwiązać wiele sporów między spadkobiercami. Ale ważne jest, aby wiedzieć, jak sporządzić testament. Rzeczywiście, w pewnych okolicznościach ten dokument może zostać odwołane. Konieczne jest, aby przestrzegać pewnych zasad i możliwości, które mogą pomóc uniknąć tego rodzaju sytuacji. Ale możliwe jest, aby doradzić spadkodawcy? Jak sporządzić testament w życiu, że działa ona niezbicie po śmierci? To nie jest tak proste jak się wydaje. Będzie trzeba dobrze przygotować z wyprzedzeniem.


Formę piśmie

Pierwszym punktem, który jest brany pod uwagę – jest to forma pisania. Chodzi o to, że wśród intestato zasady rejestracji, jest jeden ważny punkt. Wskazuje on, że dokument ten powinien zostać złożony w formie pisemnej. I musi być napisana ręką testatora osobiście.

Oznacza to, że należy posiadać, bez różnymi technikami komponować i pisać testament. W przypadku korzystania z komputera lub maszyny do pisania, dokument będzie łatwe do podważenia. Dlatego, jeśli myślisz o tym, jak sporządzić testament, pamiętaj, masz tylko pisać ręcznie. Tylko taki dokument jest ważny.

przez notariusza

Ale to dopiero początek. W rzeczywistości, aby sporządzić testament, tak że nikt, w żadnym wypadku nie może zakwestionować, to jest bardzo problematyczne. Zwłaszcza jeśli nie rozpoczęły przygotowania do procesu.

Innym ważnym punktem – odwołanie się do notariusza. Po spadkodawca osobiście napisać dokument, konieczne jest, aby zapewnić notariusza. W przeciwnym razie wszelkie działania prawne nie miałby. Jedynie w rzadkich wyjątków nie potrzebują prawnika. Niemniej jednak zaleca się, aby go odtworzyć bezpieczne.

Co do zasady, twoja obecność jest zamknięty w kopercie. Odłożył datę potwierdzenia autentyczności papieru, lokalizacji biura notarialnego. Ponadto koperta powinna być podpisana przez notariusza, jego uszczelnienie jest umieszczone. Dopiero po śmierci spadkodawcy w obecności spadkobierców, nie drukuje się dokument.

świadków

Myślimy o tym, jak sporządzić testament, tak aby nikt nie mógł go wyzwać? Następnie zaprosić świadków, którzy potwierdzą, że jesteś właścicielem bez żadnego ciśnienia wykonany dokument.

Zadzwoń tylko bezinteresownych osób. Pożądane jest, że świadkowie byli obecni podczas pisania testamentu, a także notariusza. Zauważ, że w tym przypadku dokument testamentowe spadkodawcy jest zamknięty w kopercie (odbywa się to nawet wtedy, gdy właściciel nieruchomości działa sam), to jest podpisany. Konieczne jest, aby umieścić datę papieru, a następnie zaproszony jako świadkowie umieścić swoje podpisy.

Nie jest zalecane, aby zadzwonić krewnych i potencjalnych spadkobierców do udziału w tym procesie. W takich okolicznościach, nawet najbardziej kompetentne i prawnie dźwięk testament może być kwestionowane. Proszę odnotować ten fakt w przygotowaniu dokumentu. Jeśli nie ma nikogo zadzwonić, można zaprosić nawet sąsiadów. Najważniejsze jest to, że jako świadków stanowiły osoby bezinteresowne.

Nawiasem mówiąc, w przygotowaniu dokumentu, należy podać wszystkich zaproszonych. Korzystnie kontaktów do komunikacji. Zazwyczaj te informacje są pisane na kopercie lub w końcu (bardzo rzadko). Ale to nie jest też do końca treningu.

umiejętność czytania i pisania

Jak sporządzić testament? Że nikt nie może zakwestionować decyzję w sądzie, starają się spełniać umiejętności. należy postępować zgodnie z zasadami języka rosyjskiego, ortografii i interpunkcji. Należy zwrócić szczególną uwagę na inicjały spadkobierców, a także informacje związane z transmitowane je w różnych rozmiarach własności.

Dlaczego jest to konieczne do wykonania umiejętności? Chodzi o to, że najmniejszy błąd, nawet literówka, możliwe jest, aby rozpoznać null dokumentów i nieważne. Tak, sąd ma możliwość przeprowadzenia niezależnego dochodzenia i ustalić kto i co powinno być. Ale to nie wyklucza możliwości zakwestionowania spadkobierców testamentowych dokumentu, jeśli to było robione z błędów i literówek.

Także spróbować pisać czytelnie. Ponownie, jeśli jesteś zainteresowany, napisz wolę dziedziczenia, tak aby nikt nie mógł rozpoznać go jako nieważny, twoje pismo powinno być obowiązkowe schludne i czytelne. Władze notarialne i sądowe muszą być w stanie odczytać, do kogo i co uważa się bez problemów.

znajomość przepisów ustawowych

Jak zrobić testament do mieszkania lub innej nieruchomości? Należy pamiętać, że dokument ten jest uważany za okazja. Podobnie jak w przypadku każdego innego papieru, który nosi żadnego znaczenia, wola nie może naruszać praw ustanowionych w Rosji. To jest ważne, aby przestrzegać umiejętności prawnego w formie pisemnej.

Szczególną uwagę należy zwrócić na razie, jeśli chodzi o mieszkania lub domu. Są spadkobiercy, którzy niechybnie otrzyma swoją część prawa dziedziczenia w obiekcie. Sprawić, że ktoś 100% właścicielem mieszkania lub domu może być tylko wtedy, gdy spadkobiercy pisać własne odrzucenie obowiązkowego udziału. Ale przede wszystkim, obywatele nadal będą próbować podważyć testament.

Kto ma prawo do obowiązkowego udziału w domu? Tutaj można wybrać następujące osoby:

 • małoletnich dzieci;
 • dorosłe dzieci niepełnosprawne;
 • Rodzice niepełnosprawnych lub rodziców adopcyjnych;
 • Małżonkowie niepełnosprawnych;
 • wszelkie utrzymaniu spadkodawcy.

Połowa obywateli własności odbierać dane na zasadzie obowiązkowej. Tak, w niektórych przypadkach, można sprawić, że ktoś konkretny osobnik właściciel mieszkania. Ale do przeprowadzenia swoich zamiarów przez spadkowych problematyczne. Aby to zrobić, jest jeden trik. O tym trochę później. Pierwszym krokiem jest, aby dowiedzieć się, jak sporządzić testament na nieruchomości, tak że nikt nie mógł narzekać na jego nielegalności.

Audio-video

Poniższe porady mogą być podane do spadkodawcy, – film i audiofiksatsiya chce procesu pisania. Spróbuj spisać wszystko, co jest możliwe: jak piszesz, to jak notariusza. Tak, wszystkie zdjęcia, wideo i nagrania mogą być kwestionowane. Aby tego uniknąć, należy przeprowadzić niezależne badania, które wskażą do autentyczności dowodów.

W żadnym wypadku nie należy używać programu w celu poprawy jakości obrazu lub dźwięku. W takich okolicznościach, wasz być w stanie zakwestionować. Po tym wszystkim, jeśli trzymać egzamin, będzie ona pokazać fakt stosowania różnych rodzajów redaktorów. Jest to dobry powód, aby rozpoznać null dokumentów i nieważne.

zdrowie

Jak sporządzić testament? Często spadkobiercy starają się rozpoznać null dokumentów i nieważne. Odnoszą je do tego, że spadkodawca był w złym stanie technicznym, gdy pisał do woli. Jest to najbardziej powszechna sytuacja.

W związku z tym będzie musiał dostarczyć dokumenty potwierdzające swoją wartość. Trzeba będzie wziąć pomocy psychiatry i psychoterapeuty. Wskazują one, że w czasie pisania i potwierdzanie woli, aby być całkowicie zdrowy. Można nawet przejść kompleksowe badania, które potwierdzą swoją absolutną adekwatności.

Ogólnie rzecz biorąc, dowolny sposób rozpoznać jego żywotności. Jeżeli w trakcie badań lekarskich okazuje się, że masz chorobę umysłu, który jest w stanie zapobiec trzeźwą ocenę sytuacji, wola może być łatwo kwestionowane. Następnie trochę o bezpośredniej rejestracji dokumentu.

Dokumenty do kompilacji

Jak sporządzić testament? Próbka zostanie przedstawiony później. Po pierwsze trzeba wiedzieć, jakie dokumenty trzeba przedstawić notariuszowi do napisania referat na temat przeniesienia własności do spadkobierców po śmierci. Nie można po prostu przyjść z wolą i zakleić. Może nie mają prawa do danej nieruchomości!

Zazwyczaj przez spadkodawcę nie wymaga niczego specjalnego. Lista kontrolna do pisania testamentu jest bardzo mała. Ale im więcej masz nieruchomości, obszerną listę. Doprowadzić notariusza:

 • Dokument testamentowego;
 • paszport (cywilnej);
 • dokumenty potwierdzające swoje prawa do nieruchomości;
 • Spadkobiercy danych (kopie ich paszportów).

Uwaga: wola może obejmować podmioty całkowicie obce. Pożądane jest, aby zharmonizować je z innymi beneficjentami nieruchomości. Pomoże to uniknąć konfliktów po śmierci. Dodatkowo notariusz musi zapłacić (jeśli występują):

 • zdjęcia, filmy, nagrania audio na osobnym nośniku, potwierdzające testamenty;
 • raport medyczny na temat stanu zdrowia w czasie pisania;
 • pisemne zrzeczenie przyszłych spadkobierców udziałów;
 • wyniki niezależnego badania autentyczności obrazu i dźwięku;
 • Kontakt świadków zaangażowanych w proces.

Kto może otrzymać dziedziczenia jako testamentu

Niektórzy próbują unieważnić testament, odnosząc się do faktu, że niektóre kategorie obywateli nie mają prawa odniesień w niniejszym dokumencie. To jest naprawdę? Wcale nie.

Chodzi o to, że wola – dobrowolne wyrażenie woli, która rozwiązuje spadkodawcy. Może on w każdej chwili zmienić swoją decyzję. I przynieść wola wolno nikogo. Czy to absolutna czy względna obcy. Nawet osoby prawne i organizacje mogą być wymienione w testamencie. Ale jest zasada: być najważniejszym dokumentem jest uprawniona tylko do jednej osoby. Kilka osób nie może napisać testament. Jeśli małżonkowie chcą cały ich majątek dziedziczone, trzeba zrobić każdy oddzielny dokument. Ale chodzi o to może być każdy. Obecność osoby trzeciej w woli nie jest podstawą do kwestionowania legalności dokumentu.

Wymagania dla spadkodawcy

Jak sporządzić testament, nie może być zakwestionowane? Pamiętaj, niektóre z wymagań do obywatela, który napisał dokument. Dzieci nie mogą sporządzić testament. Dlatego warto pomyśleć o pisaniu go tylko do pewnego momentu.

Chodzi o to, że wola jest sporządzony jedynie osoby dorosłej. I 16 można wykonać ten proces. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy dana osoba odwraca emancypacji – pełną zdolność do osiągnięcia wieku 18 lat.

Zgodnie z tym, obywatel musi być odpowiednia i psychicznie zdrowy. Brak zależności lub urojenia, a także chorób, które mogą mieć wpływ na prawidłowość spadkodawcy. Nie zapomnij o pojemności – to wymóg obowiązkowy dla kompilatora.

Ostatnim punktem – obecność jakiegokolwiek dowodu tożsamości obywatela. Może to być:

 • Rosyjski paszport krajowy;
 • paszport cudzoziemca, który posiada rejestrację w Rosji;
 • zaświadczenie potwierdzające status uchodźcy;
 • zezwolenie na pobyt.

Jeśli w momencie pisanie trzeba będzie nic z powyższej listy, będą musieli poczekać trochę dłużej z przygotowaniem dokumentu. Bez dowodów osobistych nie będzie nikogo uwierzytelniać swój papier.

próba

Jak sporządzić testament? Próbkę poprawnej pisowni zostaną szczegółowo opisane poniżej. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma jednego szablonu. Najważniejsze, że po prostu prawidłowo ręcznie napisany tekst zgodnie z regulacjami prawnymi. Na początku umieścić swoje miasto zamieszkania i datę dokumentu. Następnie przychodzi tekst główny. Na przykład:

„Ja, (imię i paszport szczegóły), prawdziwy testament zrobić w następującej kolejności:

Ich własności, wyrażone jako (nazwa obiektu wraz z informacją o nim), w wysokości (określić akcję) uczyni (spadkobiercą danych z danymi paszportu). "

Następnie trzeba wymienić ten sposób wszystkie dostępne dla Ciebie. Wiele zależy od okoliczności. Jeżeli spadkobiercy zrzekli się swojego udziału, niech koniec go:

„Dowody spadkobierców awaria: (scroll odmówił) w formie pisemnej załączonej do niniejszego testamentu.”

Jeśli masz dodatkowe materiały do obsługi adekwatności też je wymienić:

„Jego zdrowie psychiczne i zdolność I (inicjały), potwierdzają następujące materiały – (wymieniono aplikacje szczegółowo danych).”

Pod koniec odłożyć datę i podpis. Jest to unikalny szablon, który pomoże Ci zrobić poprawnie. Ale jest też inna forma przeniesienia własności. To pomaga wyeliminować sporów pomiędzy spadkobierców.

bez testamentu

Mówimy o donacja. Nie myśleć o tym, jak sporządzić testament, tylko oddać swoje nieruchomości spadkobiercom. Dokument ten również może zostać zakwestionowana, ale wystarczająco opinia lekarska o swoje zdrowie, aby to zrobić byłoby problematyczne.

Wygrałem – idealny zamiennik chce. Pomagają eliminować sporów i niechęci pomiędzy krewnymi. Jeśli chcesz, aby ktoś zrobił jedynym właścicielem domu, najlepiej jest używać tylko takiej formy przeniesienia własności. Jest to najbardziej powszechne rozwiązanie. Teraz rozumiem, jak sporządzić testament mieszkania lub mienia.