666 Shares 6370 views

prawa człowieka są ekonomiczne i polityczne. prawa społeczno-ekonomiczne i wolności człowieka i obywatela

Istnieje wiele różnych praw człowieka: gospodarczych, społecznych, politycznych i tak dalej. Wszystkie z nich zostały stworzone w celu uregulowania stosunków między ludźmi w społeczeństwie, a jednocześnie tworząc jak najlepsze warunki dla rozwoju i spełnienia każdej osoby. Oczywiście, to nie należy zapominać, że z prawa przyjść obowiązki. Konieczne jest zatem, aby traktować je ostrożnie i stosować się do nich. A teraz zacząć rozważać praw człowieka ekonomiczne, społeczne i polityczne.


kontrola legislacyjna

Gdzie jest tam potwierdzenie praw i wolności? Najważniejszym dokumentem – jest Konstytucja. Ma ona zastosowanie do każdego przypadku z silnymi instytucjami ludowa (społeczeństwa obywatelskiego, system wyborczy, i tak dalej). Potem przychodzi recepta niektórych przepisów i definicji w różnych kodeksów, ustaw, rozporządzeń i innych form prawnych.

Ekonomicznych praw człowieka i obywateli

Zacznijmy dokładnie, że jest najbliżej nas w codziennym życiu – od gospodarki. Tak więc, prawa człowieka wpływa na obszary gospodarcze, takie jak produkcji, dystrybucji i wymiany dóbr materialnych. Każda osoba może swobodnie korzystać ze swoich zdolności i mienia dla przedsiębiorczych (lub to, co nie jest zabronione, ekonomiczne) działalności. W tym samym prawo do prywatnej własności jest chronione prawem, a osoba nie może być pozbawiony nabyta inaczej niż zgodnie z decyzją sądu. Należy również zauważyć, że każdy może wybrać swój zawód, zawód. W tym przypadku, zakazuje wszelkiej dyskryminacji w płatności. Jeśli weźmiemy pod uwagę szczególny przypadek Federacji Rosyjskiej, należy zauważyć, że obywatel ma prawo uczestniczyć w tworzeniu bogactwa ekonomicznego. Należy przez to rozumieć możliwość pracy i otrzymywania wynagrodzenia, odpoczynek, organizowane strajki i prowadzenia działalności gospodarczej i korzystania z własności prywatnej. Mamy też możliwość korzystania z naturalnych i innych przedmiotów własności publicznej. Jak widać, mimo że prawa człowieka do wszystkiego gospodarczej lub umieścić na srebrnej tacy, a zarazem zapewnić dobre warunki do pracy.

swobody polityczne

Ich osobliwością jest to, że są one ściśle związane z przynależnością jednostki. Ponadto, w dzisiejszych realiach często polityczne i ekonomiczne prawa człowieka są ze sobą powiązane. Tak więc, zgodnie z prawem, każdy ma prawo do tworzenia stowarzyszeń na podstawie szczególnych powodów (tej samej ideologii, profesjonalnych stowarzyszeń, i tak dalej). Dodatkowo, każdy obywatel ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu za pośrednictwem swoich przedstawicieli, lub osobiście. Możemy wybierać i być wybieranym do organów władz lokalnych i państwowych. Ponadto, w przypadku obywateli sankcjonuje prawo uczestniczenia w marsze, wiece i demonstracje. swobody polityczne są ważne z punktu widzenia, że niech wszyscy ludzie, którzy żyją pod kontrolą pewnego stanu, aby wziąć udział w życiu społeczeństwa i kraju. Najważniejszy jest tu propozycje władz i krytykę braków i słabych stron ich działań.

Ludzki społeczno-gospodarczego i prawa obywatelskie

To najmłodsze wolności grupowe. Zaczęła się kształtować pod koniec XIX wieku, w pełni ukształtował się w XX wieku. Tak, założono, że każdy musi być zagwarantowane prawo do zabezpieczenia społecznego po osiągnięciu pewnego wieku, w przypadku choroby niepełnosprawności, utraty żywiciela rodziny, wychowywanie dzieci i tak dalej. Ponadto, wiele uwagi poświęcono prawa do edukacji. Następnym krokiem było zapewnienie ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej, czystego środowiska i odszkodowania, jeżeli istnieje, nie jest możliwe. W tym praw społeczno-ekonomicznych i wolności człowieka nie kończy. Szczególną uwagę zwrócono na matek i dzieci. Dokumenty prawne wielu krajów przewiduje udzielania szczególnej pomocy i opieki. Państwo chroni rodzinę. Należy pamiętać, że zgodnie z prawami społecznymi możliwość zrozumieć osobę jako obywatel zapewnia niezbędne warunki życia, które miał okazję do uczestniczenia w życiu społecznym i wykorzystania istniejących świadczeń. Z najważniejszych elementów składowych powinny być alokowane w następujący sposób:

  • zdrowia;
  • bezpieczne dla zdrowia i życia wypoczynku;
  • ochrona socjalna;
  • wysoki standard życia, zarówno indywidualne i rodziny;
  • szansa na ochotnika, aby zaakceptować (lub nie) do małżeństwa;
  • ochrony macierzyństwa i ojcostwa.

A to nie wszystkie społeczne i ekonomiczne prawa człowieka, które istnieją.

Generacji praw człowieka

Istnieją różne podejścia do klasyfikacji swobód przysługujących jednostce. W ramach tego artykułu będą uważane za bardzo ciekawą koncepcję „pokolenia” praw człowieka. Separacja odbywa się tutaj w momencie ich powstawania:

  1. Pierwsza generacja. Należą osobistych i politycznych praw, które zostały mianem Wielkiej Rewolucji Francuskiej.
  2. Druga generacja. Kulturowych i społeczno-ekonomicznych praw, które powstały w wyniku walki ludzi do poprawy ich sytuacji.
  3. Trzecia generacja. Należą do nich praw zbiorowych, takich jak pokój, rozbrojenie, zdrowego środowiska, rozwoju i tak dalej. Ale ten punkt jest bardzo kontrowersyjny, a teraz nie ma jednego punktu widzenia jego temat.

wolności osobiste

Jako alternatywę, są one również nazywane praw obywatelskich. Większość z nich ma człowieka od chwili jego narodzin, są one zakazane na wynos lub w jakiś sposób ograniczona. wolności osobiste są do zapewnienia wykonania danej osoby jako członka niezależnego społeczeństwa i prawnie chronić je od wszelkich bezprawnych ingerencji. Jako przykład, prawa do życia, godności i honoru, aby osobistej uczciwości, ruchu i tak dalej.

Wolność gospodarcza i społeczna

Ich głównym celem – jest, aby pozbyć się człowieka od niedostatku i strachu. Dzięki nim, szuka rozwiązań kompromisowych między pracodawcą a pracownikiem, pracodawcą i państwa, i tak dalej. I biorą tę formę teoretycznie, aby pomóc każdej osobie, aby stać się użytecznym członkiem globalnego procesu społecznego.

wniosek

Należy zauważyć, że wolność od pierwszej i drugiej generacji (lub cywilnych i gospodarczych) mają fundamentalne różnice. Zatem, przestrzeganie praw politycznych nie powinna zależeć od poziomu rozwoju gospodarczego kraju. Głównie dla swobód obywatelskich jest mieć wolę rządu. Ich cechą – że prawa polityczne można zamówić tu i teraz. Ze swobód społecznych i gospodarczych jest odwrotnie. Ich przestrzeganie jest bezpośrednio zależne od aktualnej sytuacji w kraju, siły nabywczej przeciętnego człowieka, i wielu innych czynników. Tak więc, jeśli gospodarka jest słabo rozwinięta, państwo wypełnia swoje obowiązki będą wykonywane z trudem. Ten rodzaj praw są zawsze realizowane w sposób progresywny, wraz z rozwojem kraju i jego życia gospodarczego.