308 Shares 8002 views

zasady Kirchhoff

Słynny niemiecki fizyk Gustav Robert Kirchhoff (1824 – 1887), absolwent Uniwersytetu w Królewcu, jako krzesło fizyki matematycznej na Uniwersytecie w Berlinie, na podstawie danych eksperymentalnych i prawa Ohma otrzymał zestaw zasad, które pozwala nam na analizę złożonych obwodów elektrycznych. Więc nie były i są wykorzystywane w elektrodynamiki zasad Kirchhoffa.

Pierwszy (zazwyczaj węzeł) jest w istocie, prawo zachowania ładunku w połączeniu z warunkiem, że opłaty nie rodzą się i nie znikają w przewodniku. Zasada ta odnosi się do węzłów obwodów elektrycznych, tj Układ, w którym punkt zbieżności trzech lub więcej przewodów.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę pozytywny kierunek prądu w obwodzie, który nadaje się do bieżącego węzła, a ten, który odchodzi – w przypadku odpowiedzi przeczącej, suma prądów w każdym węźle musi wynosić zero, ponieważ koszty nie mogą gromadzić się w witrynie:

I = N

Σ Iᵢ = 0

i = l

Innymi słowy, wysokość opłat, które odpowiadają danym węźle w jednostce czasu będzie równa liczbie opłat, które wykraczają z danego punktu w tym samym okresie czasu.

Druga zasada Kirchhoffa – uogólnienie prawa Ohma i odnosi się do zamkniętych konturów rozgałęziony.

W każdym obiegu zamkniętym, dowolnie wybrane złożonego obwodu elektrycznego, algebraiczna suma iloczynów prądów sił i rezystancji odpowiadających wykresy konturowe równa algebraicznej sumy pól elektromagnetycznych w układzie:

i = i = n₁ n₁

Σ Iᵢ Rᵢ = Σ EI

i = Li = l

Zasady Kirchhoffa są najczęściej stosowane w celu ustalenia wartości bieżącej siły w złożonych obszarach łańcucha gdzie opór i parametry źródeł prądu są podane. Rozważenie sposobu stosowania reguł na przykład obliczanie obwodu. Od równań, w których stosowanie przepisów Kirchhoffa, są wspólne równań algebraicznych, liczba powinna być równa liczbie niewiadomych. Jeśli analizowane węzły obwodu zawiera N i M części (rozgałęzionego), pierwsza reguła może być utworzona (m – 1) niezależne równania z wykorzystaniem drugiej reguły, więcej (n – m + 1) niezależne równania.

Działanie 1. Wybierz losowo aktualny kierunek, obserwując „Rule” napływ i odpływ, węzeł nie może być źródłem lub spuścić opłaty. Jeśli wybierzesz aktualny kierunek się pomylisz, to wartość tego prądu będzie ujemny. Ale źródła obecnych obszarach działania nie są arbitralne, są one podyktowane drodze w tym Polaków.

Etap 2 Równanie prądów odpowiadających regule pierwszego Kirchhoffa dla węzła B:

I₂ – I₁ – I₃ = 0

Krok 3: Równania odpowiadające reguły drugiego Kirchhoffa, ale pre-wybierz dwa niezależne obwody. W tym przypadku istnieją trzy możliwości: po lewej pętli {BADB} {bcdb prawy obwód} i kontur wokół całego {badcb} łańcuchu.

Ponieważ jest to konieczne, aby znaleźć tylko trzy natężeniu, możemy ograniczyć się do dwóch obwodów. Kierunek wartość obejściowy nie ma prądu i EMF są uważane za pozytywne jeśli jest zgodny z kierunkiem obejściowego. Jedziemy wokół konturu {BADB} lewo, równanie ma postać:

I₁R₁ + I₂R₂ = ε₁

Drugą rundę popełnienia dużym pierścieniem {badcb}

I₁R₁ – I₃R₃ = ε₁ – ε₂

Krok 4: Teraz tworzą układ równań, który jest dość proste do rozwiązania.

Stosując zasady Kirchhoffa można wykonać dość skomplikowane równanie algebraiczne. Sytuacja jest uproszczone, jeśli obwód zawiera pewne elementy symetryczne, w tym przypadku może być węzły z samym potencjale i rozgałęzień z równych prądami, co znacznie ułatwia równanie.

Klasycznym przykładem tej sytuacji jest Problem określenia aktualnego siły w sześciennym kształcie składa się z takich samych oporach. Przez obwód symetria potencjały 2,3,6 punkty, a także 4,5,7 punkty są takie same, mogą być połączone, ponieważ nie zmienia się pod względem bieżącej dystrybucji, ale znacznie uproszczony schemat. Zatem prawo Kirchhoffa do obwodu elektrycznego povolyaet łatwo wykonać kompleksowy układ obliczeniowy DC.