648 Shares 5804 views

Jakie są wolnej strefy ekonomicznej?

Wolna strefa ekonomiczna – jest to pojęcie warunkowe. Obecnie istnieje około trzydziestu interpretacje tej definicji. Wszystkie terminy, jednak stosuje pojęcie preferencyjnego lub bezcłowego wywozu i przywozu towarów do strefy, pewnym oderwaniu od innych częściach kraju w walucie i finansowych, handlu, stosunków ekonomicznych. Również wskazują na ścisły związek z globalnym systemie rynkowym.

Wolnych strefach ekonomicznych (SSE) są uważane za ważną instytucją w gospodarce światowej, szczególną formą integracji międzynarodowej.

Korzystne warunki dla przedsiębiorców (krajowych i zagranicznych) przyczyniają się do rozwoju przemysłu i kapitału inwestycyjnego.

Strefa Wolnego Handlu mogą być klasyfikowane zgodnie z ich charakterystyką. Ta forma pozwala na ich późniejsze pisanie zgodnie z najistotniejszych cech.

Wolnych strefach ekonomicznych są uważane w odniesieniu do organizacji form działalności gospodarczej, wykorzystywanych głównie na terytorium jednego lub drugiego. Separacja jest to możliwe i zgodne z umieszczeniem sił wytwórczych na terytorium krajowym. Wolna strefa ekonomiczna może uznać, biorąc pod uwagę stosunki dystrybucji i produkcji dodatkowych i niezbędnym produktem wytwarzanym bezpośrednio na tym czy innym terytorium. Klasyfikacja jest również możliwe, zgodnie ze zdolnością do rozszerzania i dystrybucji ustalone granice oddzielnym innych dziedzinach przemysłu, lub powiązanych z nim (w tej dziedzinie).

Tworzenie się wolnego (specjalne) strefy ekonomicznej uważa się być bardzo skuteczne w kierunku rozwoju struktury ekonomicznej obszaru lub obszarze. Co do zasady, obszar ten koncentruje się na rozwiązywaniu niektórych zadań priorytetowych, w wykonaniu strategicznych projektów i programów. Jednocześnie, preferencyjny system, który jest zainstalowany w strefie wolnego handlu powinna być zindywidualizowana w najszerszym. Ważnym warunkiem jest ścisłe powiązanie tego systemu z realizowanych projektów i programów.

Dziś specjalnych strefach ekonomicznych (stref) ma status istotną część gospodarki świata.

Istnieje wiele odmian tych obszarach. Zgodnie z zadaniami, SSE mogą skupić się na ekspansji eksportu, stymulując produkcję na rynku krajowym, w tym w celu substytucji importu. Ponadto, wprowadzenie i rozwój nowych rozwiązań może być prowadzone w tych obszarach. W związku z zadaniami wolnej strefy ekonomicznej, eksperci odróżnić komercyjny, kompleks, teren przemysłowy, jak również obszar technologii innowacyjnych rodzaju i innych typów.

Dziś takie obszary występują w ponad stu dwudziestu krajach na całym świecie. Obszary te są w znacznym stopniu stymulować wzrost zatrudnienia obywateli, wzrost produkcji eksportowej. Zdaniem ekspertów, do roku 2020, BMS spadnie od dwudziestu do dwudziestu pięciu procent całego handlu światowego. To sugeruje, że rola tych dziedzinach stale rośnie.

Celem tworzenia specjalnych stref ekonomicznych są zróżnicowane. Są one tworzone w celu przyciągnięcia inwestycji, w celu zwiększenia konkurencyjności niektórych produkcji (produkcja), Eksport Rozwój i wzmocnienie działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach krajowych.

Istniejące wolne strefy ekonomiczne w Rosji przyczyni się do podejmowania kompleksowych poprawę regulacyjne, administracyjne, sferze legislacyjnej. Na terenie kraju rozłożone niemal wszystkie rodzaje SSE: portu, rozwój technologii oraz turystyki i rekreacji, produkcji przemysłowej i innych.