200 Shares 7455 views

Kredyt konsumencki … Oprocentowanie kredytu konsumenckiego w Sberbanku

Ugruntowanie stało się mocno ugruntowane w życiu naszych rodaków jako okazję do szybkiego otrzymywania pieniędzy na określone potrzeby. Dzięki tej usłudze osoba nie potrzebuje pożyczać od przyjaciół lub przez wiele lat zaoszczędzić pieniądze, aby na przykład zdobyć większe przejęcie. Możesz po prostu pójść do banku i umówić pożyczkę, a następnie miesięcznie ją w małych częściach. W naszym kraju kredyty konsumenckie są najbardziej popularne. To szybkie, proste i wygodne.


Czym jest kredyt konsumencki?

Konsument jest pożyczką przyznawaną osobom z różnych przejęć w celu zaspokojenia potrzeb gospodarczych, osobistych i innych. Zazwyczaj jest on przeznaczony na zakup towarów, w których kredytobiorca jest potrzebny, ale w tej chwili nie ma niezbędnej kwoty środków. Może to być zakup nieruchomości, pojazdów, sprzętu gospodarstwa domowego, wypłaty edukacji, usług medycznych, bonów turystycznych.

Kredyt konsumencki jest pożyczką, która ma okres zapadalności od trzech miesięcy do pięciu lat. Jego kwota jest stosunkowo niewielka, obliczana na podstawie dochodów kredytobiorcy. Waluta i metoda pozyskiwania są wybierane niezależnie, najczęściej Rosjanie wolą otrzymywać pieniądze w gotówce iw rubli. Kredyt konsumencki jest pożyczką, która wymaga minimalnego pakietu dokumentów. Dlatego rejestracja odbywa się szybko. Główną wadą jest wysokie oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych.

Rodzaje kredytów konsumpcyjnych

Istnieje kilka rodzajów kredytów konsumpcyjnych. Są klasyfikowane według różnych kryteriów.

Forma emisji:

 • Bezgotówkowe;
 • Gotówka;
 • Karta kredytowa.

Dojrzałość:

 • Krótkoterminowe – kredyt konsumencki przez rok lub krócej;
 • Średnioterminowy – okres 1-5 lat;
 • Długoterminowa pożyczka od 5 lat.

Sposób płatności:

 • Zróżnicowane;
 • Renta;
 • Kredyt w rachunku bieżącym na karcie.

Dostępność zabezpieczenia:

 • Niezabezpieczona;
 • Pod gwarancją;
 • O bezpieczeństwie własności.

Cel pożyczania:

 • Target – aby zakupić określony produkt lub usługę;
 • Brak kierowania – na pilne potrzeby.

Każdy rodzaj pożyczki ma własną charakterystykę – warunki uzyskania, stopę procentową, wymagania kredytobiorcy itp. Ponadto przed podjęciem kredytu konsumenckiego należy wziąć pod uwagę pożyczkę konsumpcyjną, w której banku lepiej jest sformalizować.

Warunki udzielania pożyczek w Sberbanku

Sberbank jest instytucją, która rozpoczęła swoją działalność w 1841 roku, a dziś jest prawdziwym gigantem struktury bankowej Rosji. Pożyczki konsumenckie są jedną z najbardziej popularnych usług. Ma wysokie wymagania w celu potwierdzenia wypłacalności klienta i korzystnych stóp procentowych.

W tej instytucji istnieje kilka programów kredytów konsumpcyjnych:

 • Bez zabezpieczenia;
 • W sprawie bezpieczeństwa mienia (transport lub nieruchomość);
 • Z gwarancjami poręczenia;
 • Płacić za edukację;
 • Na specjalnych warunkach dla personelu wojskowego.

Możesz otrzymać gotówkę lub gotówkę. Ponadto, w rublach lub w walutach obcych Sberbank wydaje pożyczki konsumpcyjne. Oprocentowanie, termin, kwota zależy od rodzaju pożyczki. Zadłużenie spłacane jest co miesiąc lub kwartalnie.

Wymogi dla kredytobiorcy

Kredyt konsumencki jest usługą służącą uzyskaniu, która musi spełniać kryteria zaproponowane przez Sberbank dla kredytobiorcy:

 • Wiek od 18 lat (jeśli pożyczka jest bez zabezpieczenia, a następnie od 21) do 65 lat;
 • Pozytywna historia kredytowa;
 • Ciągłe doświadczenie w obecnym miejscu pracy od 6 miesięcy;
 • Ogólne doświadczenie zawodowe wynosi co najmniej jeden rok;
 • Dostępność odpowiednich oficjalnych dochodów.

Wymagane dokumenty

Aby ubiegać się o pożyczkę, należy wypełnić kwestionariusz w biurze Sberbanku. Zostanie ona sprawdzona w przeciągu tygodnia i zapewni odpowiedź. Przy sporządzaniu pożyczki potrzebny jest pakiet dokumentów: paszport obywatela Federacji Rosyjskiej pod wskazanym miejscem rejestracji, formularz 2-NDFL z danymi o miejscu pracy, zaświadczenie o dochodach, dokumenty dotyczące nieruchomości oferowane jako zabezpieczenie lub paszport osoby, która działa w charakterze gwaranta. Autentyczność tych wszystkich danych jest bardzo starannie sprawdzona, dlatego należy wskazać tylko prawdziwą informację.

Oprocentowanie Sberbanku

Przygotowując pożyczkę konsumpcyjną, Sberbank podobnie jak inne banki nalicza klientowi stopę procentową za wykorzystanie funduszy. Jego wielkość zależy od kilku czynników:

 • Kwota i okres pożyczki;
 • Dziennik dochodów i historii kredytowej kredytobiorcy;
 • Obecność gwaranta lub zastawu;
 • Udział w programach klienckich banku;
 • Rodzaj pożyczki;
 • Sposób otrzymywania pieniędzy (gotówka, karta kredytowa).

Poniższa tabela pokazuje, jak Sberbank oferuje kredyty konsumpcyjne. Oprocentowanie pożyczki wyemitowane w ruble jest następujące:

Rodzaj pożyczki Kwota Okres Stopa procentowa
Bez bezpieczeństwa dla stałych klientów 1 500 000 rub. 5 lat 17-25%
Z kaucją 3 000 000 rub. 5 lat 16 -22%
O bezpieczeństwie transportu 300 000 rub. 5 lat 27%
Pod zabezpieczeniem nieruchomości 10 000 000 rubli. 7 lat 14-16%
Kredyt edukacyjny 90% czesnego 11 lat 12%

Z tabeli wynika, że najwyższy odsetek będzie musiał zapłacić za pożyczkę konsumpcyjną, która jest szybko opracowana i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń. Jeśli chcesz otrzymać pożyczkę z małą nadpłatą, skonsultuj się z menedżerem Sberbank. Sugeruje możliwe sposoby obniŜania stopy procentowej.

Pozytywne aspekty udzielania kredytów konsumenckich

Przed zobowiązaniem się do zobowiązań pieniężnych warto ocenić wszystkie zalety i wady kredytów konsumpcyjnych w Banku Oszczędnościowym.

Ze względu na jego zasługi, bank ten stał się największym w Rosji i współpracuje z największą liczbą klientów.

 1. Stabilność. Pożyczkodawcom można zapewnić kredytobiorców, ponieważ działa z poparciem państwa.
 2. Niskie oprocentowanie. Ich rozliczenie zależy od rodzaju i pożyczki, a także od dostępności zabezpieczenia. Zainteresowanie kredytami konsumpcyjnymi w Banku Oszczędnościowym jest znacznie niższe niż w innych instytucjach.
 3. Możliwość wcześniejszej spłaty. W przypadku wypłaty pożyczki przed wyznaczonym terminem nie pobierane są kary i prowizje.
 4. Zróżnicowany system płatności. Każdego miesiąca kwota do zapłaty jest zmniejszona. Ten sposób spłaty kredytu jest najbardziej korzystny dla kredytobiorcy.
 5. Brak ukrytych prowizji. Warunki pożyczki są przejrzyste. Klient oszczędza pieniądze i wie, co zapłacił za każdy rubel.
 6. Kalkulator kredytu. Z pomocą serwisu zamieszczonego na stronie internetowej Sberbank można niezależnie obliczyć stopę procentową, płatność miesięczną itp.
 7. Dołączony Inspektor Kredytowy. Pracownik banku, który zajmuje się przetwarzaniem kredytów, zostaje przydzielony do klienta i monitoruje spłatę długu. Jeśli pojawią się problemy, inspektor pomaga je rozwiązać.

Wady kredytu konsumenckiego w Sberbanku

Są pewne punkty, które kredytobiorcy przypisują niedoborom kredytów konsumpcyjnych w Banku Oszczędnościowym:

 • Brak mikrokredytacji, minimalna kwota wynosi 15 000 rubli;
 • Wysokie wymagania i poważna weryfikacja pakietu dokumentów;
 • Rozpatrzenie tylko oficjalnych dochodów klienta;
 • Obowiązkowe zabezpieczenie (gwarancje, zastaw).

Kredyt konsumencki jest prostym i szybkim sposobem na zakup niezbędnej rzeczy lub usługi. Jednak będzie musiał wypłacić zbyt dużą kwotę, ponieważ stopy procentowe są dość wysokie. Wstępnie warto dokładnie rozważyć wszystkie zalety i wady, a dopiero potem ubiegać się o pożyczkę.