474 Shares 2888 views

Wiza do Mongolii

Aby odwiedzić Mongolię do obywateli rosyjskich, muszą uzyskać wizę. Wiza do Mongolii wydane wcześniej w Wydziale Konsularnym Ambasady mongolskiej w Moskwie. Można również ubiegać się o wizę w jednym z konsulatów generalnych w Kyzył, Irkuck, Ułan-Ude lub w Jekaterynburgu w Konsulat.

Wiza do Mongolii mogą być wydawane w następujących kategoriach:

 1. wiza turystyczna „J” – wizyta w Mongolii w celach turystycznych.
 2. Visa Business „B” – wizyta w Mongolii w celach biznesowych: na zaproszenie organizacji publicznych, komercyjnych i rządowych w Mongolii.
 3. Prywatna visa „H” lub gościem – wizyty u znajomych lub krewnych obywateli Mongolii.
 4. Wiza tranzytowa – poruszanie się po terytorium Mongolii do obcego kraju.

Jeżeli wnioskodawca nie otrzymał zaproszenie od obywateli mongolskich, konieczne jest uzyskanie wizy wjazdowej. Ta wiza jest wydawana do Mongolii przez dwa tygodnie i nie zostanie przedłużony. Aby wyjść z tego kraju jest dalej niezbędne do wydania wizy wyjazdowej w Ułan Bator.

Dokumenty wymagane do rejestracji mongolskiego wizę w Wydziale Konsularnym:

 • paszport, okres ważności wynosi co najmniej sześć miesięcy;
 • fotografii kolorowej 3,6 * 4,7 cm;
 • Strona kopia paszportu danych wnioskodawcy;
 • kopia danych paszportowych dziecka (na wejściu dla dzieci);
 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy podpisany przez wnioskodawcę;
 • zaświadczenie o zatrudnieniu wskazujące położenie, doświadczenie zawodowe, poświadczone pieczęcią i podpisem głowy;
 • odpis aktu urodzenia (dla dzieci).

Podczas przesadzania z jednego lotu międzynarodowego do drugiego w ciągu dni, wiza nie jest wymagana do Mongolii, ale tylko wtedy, gdy ma zaplanowanych wyjazdów poza obszarem tranzytowym. Aby dodatkowo potwierdzić lot, trzeba mieć bilety i wizy do kraju przeznaczenia, jeżeli jest to wymagane.

wiza turystyczna do Mongolii wydane przez trzy miesiące od daty wydania. Pod taką wizę w kraju nie może zawierać więcej niż trzydzieści dni. Tranzytowe wizy dają prawo do pozostania w kraju, dwa lub trzy dni.

W razie potrzeby, wiza turystyczna może być przedłużona na kolejne trzydzieści dni. Aby to zrobić, należy zwrócić się do agencji MYUVD Mongolii co najmniej na siedem dni przed końcem okresu istniejącego wizy. Wnioskodawca musi złożyć wypełniony formularz w języku angielskim lub rosyjskim, mongolskiego, fotografia, kopię paszportu z ważną wizą i danych osobowych. Konieczne jest również, aby napisać oświadczenie i wyjaśnić, dlaczego podróż do Mongolii jest opóźniony.

Dla mieszkańców rosyjskich regionach graniczących z Mongolii, uproszczonej procedury wjazdu do kraju. mogą przekraczać granicę tylko z paszportem, wewnętrzny paszport z zezwolenia na pobyt i świadectwa dopuszczenia do jednorazowej przekraczających granicę.

Po przybyciu na terytorium Mongolii, cudzoziemcy muszą zarejestrować się w lokalnej policji. Podróż do Mongolii dla turystyki dodatkowo zobowiązany do przedstawienia polisy ubezpieczeniowej i zaproszenie od touroperatora zarejestrowanego w Mongolii.

Obywatele Ukrainy, USA, Izraela, Kazachstanu, Malezji, Hong Kongu i Singapurze mogą odwiedzić Mongolię bez wizy.