320 Shares 7585 views

Development Director: opis stanowiska

Na jak profesjonalny Dyrektor Rozwoju będą wykonywać swoje obowiązki, to w dużej mierze zależy sukces przedsiębiorstwa. Dlatego kandydaci na to stanowisko spełniać wysokie wymagania, które mogą różnić się od firmy do firmy.


wymagania:

  • Wykształcenie wyższe (prawny lub ekonomiczny);
  • doświadczenie zawodowe w dziedzinie zarządzania w ciągu 3-5 lat;
  • wiedza o gospodarce rynkowej, podstawy przedsiębiorczości, aktywności, teoria i praktyka zarządzania, marketingu, mikro- i makroekonomii, administracji gospodarczej, spraw finansowych.
  • zdolność do opracowania planu rozwoju firmy;

Dyrektor rozwój musi być biegły w metodach modelowania ekonomicznego i nowoczesnych systemów zarządzania firmą, jak również mieć pojęcia o podstawach technologii produkcji, zarządzania, socjologii i psychologii.

Development Director: opis stanowiska

To jest w gestii specjalisty wprowadza ogólną koncepcję firmy. Dyrektor Rozwoju uzasadnia cel przedsiębiorstwa, w celu opracowania skutecznej strategii rozwoju i planu, jak również przeanalizować możliwość wsparcia finansowego. Po oficera przełożonych zatwierdzenia projektu przygotowuje wszystkie dokumenty niezbędne do realizacji planu, a także zapoznania się z innowacjami kolegów biorących udział w projekcie. Opis stanowiska Dyrektor Rozwoju oznacza również, że będzie on wyznaczyć osoby odpowiedzialne za realizację określonych zadań oraz koordynować realizację planu. konieczne jest również, aby ustalić priorytety i budżetowanie oceny wszystkich istotnych procesów handlowych i przemysłowych.

Dla każdego projektu rozwoju, należy dokonać wydajności obliczeniowej. Przyjąć jako podstawę wskaźniki finansowe i gospodarcze na każdym etapie realizacji projektu.

Na podstawie dyrektora rozwoju danych należy przygotować projekty na modernizację przedsiębiorstwa i rozwijać nowe obszary działalności.

Kompetencje specjalisty jest opracowanie metodologii i reagować na nietypowe i kryzysowych sytuacjach.

Dyrektor Rozwoju prawa

Pracownik ma prawo do otrzymania pełnej informacji, w tym handlowych, wskaźniki skuteczności przedsiębiorstwa. Na życzenie może on uzyskać wszelkie informacje i dokumenty, które są niezbędne do jego pracy. Kierownictwo musi dostarczyć wszystkich niezbędnych środków technicznych.

Pracownik ma prawo do wydawania rozkazów odnośnie do spraw rozwoju przedsiębiorstwa, jak również wspiera i podpisywania dokumentów wchodzących w zakres jej kompetencji.

Dyrektor Rozwoju może spełniać kryteria dla których jest zależy od jakości jego pracy, a także dokumenty dotyczące jego praw i obowiązków.

Ogólnie rzecz biorąc, obowiązki przewidziane dla osoby zajmującej to stanowisko różnią się od firmy do firmy. Niektóre firmy zatrudniają kilku specjalistów, z których każdy jest odpowiedzialny za jego drodze:

  • marketingu i sprzedaży;
  • rozwój nowych obszarów i kierunków rozwoju i badań;
  • rozwoju organizacyjnego i zarządzania.