524 Shares 1513 views

normy kulturowe

Normy kulturowe – zestaw szczegółowych zasad, przepisów, norm, tradycji i akceptowane w społeczeństwie. Wiadomym jest, że w interesie większości społeczeństwa są umieszczane powyżej jakichkolwiek osobistych pragnień. Normy opracowane standardy, jak ludzie powinni żyć, jakie zasady mają, jak zbudować komunikację. Osoba fizyczna, która nie akceptuje podstawowe wymagania społeczeństwa nie będzie w stanie skutecznie się towarzysko.


Normy kulturowe pomóc człowiekowi w budowaniu komunikacji, zapewnienie konkretnej wektor rozwoju. Nie ograniczają one przejawy indywidualności? Jest to dość kontrowersyjna kwestia. Normy kulturowe – to nie jest zbiorem reguł ściśle regulowane. Każda osoba zamienia pod jej norm społecznych, wplatając je w ogólnej strukturze ich światopoglądu.

Normy kulturowe – to jest coś, bez czego nie da się wyobrazić sobie harmonijne funkcjonowanie społeczeństwa. Występują one we wszystkich grupach, począwszy od prymitywnych plemion, a kończąc na cywilizowanych narodów. Jednocześnie, normy kulturowe mogą znacznie się różnić. Każdy kraj ma swój własny zestaw reguł, które muszą być zorientowane na ludzi. Jednak istnieją wspólne standardy, takie jak zakaz zabójstwa, kradzieży i tak dalej.

Normy kulturowe wykonać kilka podstawowych funkcji. Po pierwsze, tworzą relacje ludzkie. Że jest normą – jest to rodzaj zobowiązania wobec innych. Na przykład, w każdym cywilizowanym społeczeństwie nie wolno zabijać, kraść, aby przeprowadzić działania, które będą ponosić za szkody innej osobie.

Normy kulturowe – są pewne oczekiwania ze strony innych ludzi. Oznacza to, że piesi powinni przechodzić przez jezdnię o ustalonych reguł, specjalistów w swojej pracy powinien kierować się pewnymi zasadami. Jeśli anulować uznać recepty, chaos i zniszczenie przyjdzie na świat.

Standardy określają idealny wzorzec zachowań, które powinny dążyć do wszystkich. Są one sterowane przez karanie zachowań dewiacyjnych. Starożytna cywilizacja, tym bardziej złożone i zróżnicowane swoje zasady.

Normy mogą być klasyfikowane w zależności od nasilenia zasad ich realizacji. Na przykład, za naruszenie niektórych przepisów spółka może zastosować karę pozbawienia wolności, a nawet kara śmierci. Takie normy zawarte w Kodeksie Karnym. Dla niektórych naruszeń określonych zasad może nastąpić łagodniejszej kary, na przykład, złośliwy uśmieszek, brak człowieka w firmie.

Normy mogą być klasyfikowane i inne warunki – zakres zastosowania. Na przykład, w każdej małej grupy osób (rodzina, koledzy, sporty zespołowe), istnieją pewne przepisy, które jednoczą osoby i służyć jako regulatora ich zachowanie. Normy te nazywane są zwyczaje grupowe. Istnieją zasady i przepisy przyjęte przez społeczeństwo jako całość, lub dużych grup (na przykład w stanach). Zasady takie są nazywane według zasad ogólnych.

Wiele z przepisami i zasadami przekazywane z pokolenia na pokolenie, zapewniające zachowanie grupy etnicznej. Na przykład, to jest patriotyzm, szacunek dla osób starszych, kobiet i dzieci, wartości rodzinnych.

Wiadomym jest, że istnieją różne epok kulturowych. Wiele z nich, ponieważ każde państwo ma swoje własne zasady, odpowiednie określony czas. Normy kulturowe powstał niemal natychmiast po wystąpieniu inteligentnych ludzi. Standardy przepisami zachowań i niektórych były nawet w prymitywnym społeczeństwie. Z czasem stała się bardziej wyrafinowana, ich struktura staje się coraz bardziej zróżnicowane, ale ogólne przepisy pozostają nienaruszalne. Normy w dużej mierze odpowiedzialne za ochronę ludzkości i aby zapobiec chaos.