866 Shares 1799 views

Sociogenesis – nauka o pochodzeniu społeczeństwie

Sociogenesis – znany termin, szeroko stosowane zarówno w socjologii iw wielu innych dziedzinach nauki. Ale co on ma na myśli? Skąd on pochodzi? Co się go stosuje? Ten artykuł pokaże Ci wszystko, co musisz wiedzieć o tym okresie. Sociogenesis – jest to bardzo ważny element socjologii i psychologii, bez których zrozumienie współczesnego społeczeństwa, a także społeczeństwa na każdym etapie jego istnienia, to byłoby niemożliwe.


Pochodzenie terminu

Sociogenesis – termin, który pochodzi z połączenia dwóch słów z różnych języków. Słowo Societ została zaczerpnięta z łaciny i tłumaczy je jako „społeczeństwo”. Jednak drugi Słowo to pochodzi z języka greckiego. Genesis – jest „pochodzenie”, słowo to jest używane luźno w języku rosyjskim. Rezultatem jest „pochodzenie społeczeństwa” – to jest głównym tematem tej dziedzinie nauki. Więc sociogenesis – termin oznaczający pochodzenie społeczeństwa i wszystko, co było związane z tym procesem.

Co to jest?

Jednak do tej pory widzieliście tylko tłumaczenie terminu „genesis społecznej.” Definiując ją, oczywiście, o wiele szersze i szczegółowo opisuje, co to jest. Więc sociogenesis – proces powstania i rozwoju ludzkiej świadomości, osoby ludzkiej, a także relacji międzyludzkich w kategoriach socjalizacji. Uważany koncepcja ta jest zazwyczaj w kontekście różnych kultur i formacji. Tak więc, badając genezę społeczną, będziesz w stanie dokładnie zrozumieć, w jaki sposób ludzie tworzą społeczeństwo ludzkie.

Główną ideą

Cóż, teraz masz coraz bardziej stają się świadomi tego, co jest sociogenesis – co to jest, udał się z koncepcją, itd. Należy jednak spojrzeć głębiej i dowiedzieć się, co do których pomysły są niezbędne do sociogenesis który założył .. ten ruch i jakie prawa można prześledzić, i więcej.

Jeśli mówimy o główną ideą jest, aby rozpocząć z kosztem dokładnie kto to sformułowane. To był dobrze znany psycholog Wilhelm Wundt. To był pierwszy raz powiedział, że każdy psycholog podczas pracy jednostki nie współdziała tylko z abstrakcyjnej koncepcji człowieka, z kimś, kto należy do pewnego wieku, nie jest dany system społeczny, jest na pewnym poziomie w swoim społeczeństwie i jego otoczenia , Taka osoba nie istnieje sam z siebie jako odrębnego podmiotu – to zawsze należy rozpatrywać w zależności od kontekstu społeczno-kulturowego, interakcji z otoczeniem.

Zatem podstawowym sociogenesis pomysł jest fakt, że każda istota ludzka jest nie tylko jednostka jako taka, jest również połączony z innymi osobami, w wyniku zrealizowanego i pochodzenia i dalszego rozwoju społeczeństwa ludzkiego.

regularności

Sociogenesis w psychologii – to imponujący przekrój, co jest bardzo ważne dla każdego specjalisty. Sociogenesis silnie związane z psychologii historycznej, jak on uważa konkretnej firmy i jej wewnętrzne współdziałanie na różnych etapach. Studiuje psychologiczne cechy jednostki i społeczeństwa, w szczególności tworzenie jego wiedzy, postrzeganie świata, świadomość siebie jako jednostki, w zależności od okresu.

Podstawową metodą

Oczywiście, tendencja ta jest nie tylko teoretyczne, ale także praktyczne. A główną metodą badań w tym środowisku jest rekonstrukcja psychologiczny. Oznacza to przywrócenie zachowań ludzi w społeczeństwie, specyficzny dla konkretnego okresu czasu. Wszystko to odbywa się w procesie interpretacji zabytków i innych artefaktów pozostawionych przez od czasów starożytnych.

Naukowcy pracujący w dziedzinie genezę społeczną, udział w różnorodnych obiektów badawczych, które mogą być jako jednostki, odgrywa żadnej znaczącej roli w historii (powstawania portretu ich osobowości, osobliwości ich zachowania), jak i całych grup społecznych, a czasami nawet narody i pochodzenie etniczne. Z sociogenesis można ustawić jakie cechy charakteru posiadał jedną lub inną znaną osobę w przeszłości, które były w nastroju do określonej grupy socjologicznej. Naukowcy dowiedzieć się, co wspólne cechy były te lub innych osób zamieszkujących dany obszar na określony okres czasu. To ma ogromne znaczenie zarówno w historii, w ramach psychologii jako nauki.

Sociogenesis obrębie psychoanalizy

Jeśli sociogenesis oczywiście odgrywa ważną rolę w naukach historycznych, ponieważ zapewnia bardzo obszerne informacje na temat osób, grup społecznych i narodów, to nie jest tak prosta z psychologii. Wielu zastanawia się, jak sociogenesis mogą mieć wpływ na psychologii stosowanej, czyli w jaki sposób może pomóc w leczeniu pacjentów? Jedną z najbardziej uderzających przykładów jest psychoanaliza Zygmunta Freuda, znane na całym świecie. To właśnie w ramach swojej analizie osobowości został użyty i grupy społeczne (głównie rodziny) w kontekście historycznym – tzw metody biograficznej.