267 Shares 4415 views

Jak ubiegać się o dom. Rejestracja praw własności w Rosji

Każdy dom znajduje się na działce o pewnym obszarze. Dlatego każdy z jego właścicieli musi posiadać dwa dokumenty: własność działki i domu.

Rejestracja działki na własność osobistą

Aby zarejestrować się, musisz przejść przez kilka etapów:

 • Dokumenty dotyczące gruntów są przekazywane i rejestrowane;
 • Sprawdza legalność transakcji i sprawdza dokumenty przez pełnomocnika;
 • Uprawnienia wnioskodawcy są sprawdzane, nie ma sprzeczności;
 • Zapisy w jednolitym rejestrze państwa;
 • Dokumenty są podpisywane, wydano certyfikat własności.

Do rejestracji wymagane będą następujące dokumenty: dowód tożsamości, umowa kupna, prawo do działki, plan katastralny , dowód wpłaty obowiązku państwa.

Uproszczona procedura rejestracji praw własności

"Uproszczony" rozciąga się na następujące obiekty:

 • Zbudowany na ziemi do ogrodów i domków letniskowych budynków mieszkalnych;
 • Domki i domy, które powstają na działkach przeznaczonych na indywidualne budownictwo mieszkaniowe;
 • Domki i domy w pobliżu osad, zbudowane na specjalnych działkach, które są przeznaczone dla rolnictwa zależnego;
 • Inne budynki, dla których nie jest wymagane zezwolenie.

Dekoracje

Przed umieszczeniem swojego domu w nieruchomości należy przejść przez katastralną rejestrację budynku i działki. W celu przygotowania paszportów, wniosek składa się do WIT, a po inspekcji gotowe dokumenty są wydawane. Zwykle trwa to dwa tygodnie. Następnie należy złożyć wniosek do urzędu architektonicznego miasta z wnioskiem o nadanie adresu do domu (na podstawie dokumentów z WIT). Przygotowanie uchwały trwa miesiąc.

W celu zarejestrowania domu w obiekcie wymagane będą następujące dokumenty:

 • Plan katastralny;
 • Dokument poświadczający prawa do ziemi;
 • Dokument potwierdzający budowę domu;
 • Szczegółowy opis budynku;
 • Oświadczenie napisane przez przyszłego właściciela;
 • Otrzymanie zapłaty należności państwowych;
 • Paszport wnioskodawcy lub pełnomocnictwo w jego imieniu.

Rejestracja w posiadaniu domu wakacyjnego

Jak ubiegać się o dom w strefie podmiejskiej? W tym celu nie musisz dostarczać dokumentów, takich jak pozwolenie na budowę i czynność uruchomienia. W przypadku rejestracji nieruchomości wniosek zostaje przedłożony organom ds. Rejestracji wraz z dodatkowymi dokumentami, które obejmują:

 • Odbieranie w dwóch egzemplarzach po uiszczeniu opłaty krajowej.
 • Paszport wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawca jest przedstawicielem innej osoby, powinien złożyć dodatkowo pełnomocnictwo, poświadczone przez notariusza.
 • Deklaracja o strukturze z pełną charakterystyką w dwóch egzemplarzach. Musi być wypełnione przez specjalnego formularza przez właściciela (nie podlega uzgodnieniu z innymi osobami lub organami). Po skompilowaniu dane o obiekcie są wskazane: typ, nazwa, oznaczenie, numer katastralny i opis techniczny.
 • Dokumenty ustalające prawo do terenu, na którym znajduje się domek.

Jak ubiegać się o prywatny dom

Od 2006 r. Przyjęto uproszczoną rejestrację nieruchomości, umożliwiającą rejestrację praw własności bez wykonywania zlecenia. Jak ubiegać się o prywatny dom? Przygotowywane są paszporty katastroficzne i techniczne dla budynku mieszkalnego oraz działki. Dokumenty te potwierdzają fakt utworzenia przedmiotu. W przypadku paszportów należy ubiegać się o WIT. Specjaliści przeprowadzają inwentaryzację domu i przygotowują plan techniczny. Dokumenty wymagane do przedłożenia WIT:

 • Ekstrakt katastralny na grunt, na którym znajduje się dom (wydanie dokonywane jest w Izbie Katastralnej);
 • Wyciąg z katastru na brak informacji o obiekcie mieszkalnym;
 • Decyzja o przydzieleniu adresu do domu (wydana w administracji miejskiej – w biurze architektonicznym).

Paszport katastralny dla serwisu nie jest wymagany, jeśli prawo własności zostało wcześniej zarejestrowane. Od 01.03.2015 konieczne będzie przedstawienie świadectw zlecania wraz z paszportami.

Ponadto składają oni wniosek do urzędu terytorialnego o sprawę własnościową, o wydanie dowodu osobistego, o zaświadczenie o tożsamości, o uchwałach dotyczących wyznaczonego adresu oraz o dokumencie na temat własności tego terenu.

Dom mieszkalny na lądzie

Jak ubiegać się o dom na działce? Wymagane będą następujące dokumenty: dokumenty tożsamości, plan katastralny, dowód wpłaty należności państwowej, prawo do tej strony, paszport technologiczny domu i oświadczenie.

Kopie wszystkich dokumentów są kserowane, ale oryginały muszą być przedstawione do kontroli. Niektóre dokumenty będą musiały być przekazane w dwóch egzemplarzach, więc lepiej wykonaj kopie wszystkich dokumentów z wyprzedzeniem w dwóch egzemplarzach. Wniosek jest wypełniony na specjalnym formularzu w obecności pracownika urzędu rejestracji. Zebrane dokumenty są przekazywane Rosreestr. Potwierdzenie jest wydawane z podaniem wskazanej daty otrzymania wypełnionego certyfikatu.

Jak ubiegać się o dom w SNT

W spółdzielni ogrodniczej rejestracja w nieruchomości jest zgodna z ogólnymi wymaganiami. Ale zanim umieścisz swój dom na działce w ogrodzie, musisz dowiedzieć się, czy jest już działka gruntu, w której ktoś ma dom. Jeśli witryna jest bezpłatna, wówczas gmina otrzymuje certyfikat własności. W niektórych przypadkach wymaga to badania granicznego.

Następnie w regionalnym Rosreestr zamówiony jest paszport katastralny tej witryny. Wymaga to dokumentów dotyczących własności i paszportu. Opłata państwowa jest wypłacana. Kilka dni później otrzyma wyciąg z rejestru.

Wypełnia się opis domku ogrodowego, w którym wypełnia się liczba kondygnacji, powierzchnia budynku i materiał, z którego jest wykonana. Struktura jest wpisana do rejestru stanu. Jeśli dom kupi od innych właścicieli, wszystkie dokumenty są po prostu ponownie wydawane.

Dom w miejscowości

Zanim będziesz mógł zarejestrować dom we wsi, musisz zebrać niezbędne dokumenty do rozpatrzenia przez regionalny wydział rejestru państwowego.

Pakiet dokumentów obejmuje:

 • Wypis z paszportów katastralnych na terenie iw domu;
 • Kopia planu katastralnego działki i domu;
 • Dokumenty ustanawiające prawa do domu z działką;
 • Paszporty przyszłych właścicieli domu;
 • Wniosek do centrum rejestracji;
 • Potwierdzenie wpłaty opłaty państwowej;
 • Notarialny pełnomocnik, jeśli projekt jest obsługiwany przez powiernika.

Są wydawane paszporty katastralne na działkę i dom, przygotowywane są wyciągi, w których są zaznaczone wszystkie budynki oraz kopie planów i domu. Aby otrzymać wypis, teren musi znajdować się w rejestrze katastralnym. Konieczne będzie również przeprowadzenie badania terenowego przy pomocy specjalisty. Po sprawdzeniu wszystkich budynków wydano paszport katastralny, jeśli tylko techniczne są w zasięgu ręki.

Jak ubiegać się o dom? Dokumenty są rejestrowane w rejestrze państwowym, a certyfikat jest wydany w ciągu miesiąca. Jeśli osoba zaufana jest zaangażowana w rejestrację, musi dostarczyć pełnomocnictwo, które zostanie poświadczone przez notariusza.

Ozdoby opuszczonego domu

Dom bez właścicieli jest obiektem, który nie posiada właściciela, lub jeśli ten ostatni jest nieznany. Jest możliwe, że były właściciel odmówił posiadania. Domy takie są organami, które dokonują rejestracji państwowej, są zarejestrowane. Podstawą tego może być oświadczenie rządu terytorialnego na powierzonym terytorium, na którym znajduje się budynek. Aby uznać prawo własności bez właścicieli, władze lokalne mogą zwrócić się do sądu w ciągu roku, w trakcie którego właściciel nie był przedstawiony.

Przed dokonaniem nieruchomości w nieruchomości, która jest porzucona, Musisz wyjaśnić, czy ma właściciela, czy jest odmowa budowy, kto jest właścicielem działki, czy nieruchomość jest zarejestrowana w nieruchomości.

Jak ubiegać się o opuszczony dom, jeśli właściciel nie ma go od 15 lat? Na podstawie przedawnienia. Pod warunkiem, że osoba, która zajmuje się domem w sposób ciągły, świadomie i otwarcie, jest właścicielką przez pięć lat. W takim przypadku można skorzystać z recepty. A osoba, która wydała dom dla siebie, uważa się później za prawowitego właściciela.

Przed nabyciem prawa do własności osoba, która ma własność jako własny dom ma wszelkie prawa do ochrony, jeśli osoby trzecie, które nie są właścicielami, domagają się budowy. Odwołując się do przepisu posiadania, można do niego przywiązać czas, w którym dom należał do osoby, której prawnym następcą jest osoba składająca wniosek.

Jak sobie radzić z "niedokończonym"

Taki dom może być również zarejestrowany jako własność, ale główne etapy budowy muszą zostać zakończone. Budynek nie może być przeniesiony do innego miejsca.

Jeśli obywatel działa jako inwestor, podpisana umowa jest uważana za podstawę jego praw jako właściciela. Przeszkoda jest taka sama: jeśli umowa określa punkt, w którym dom zostaje przeniesiony na własność po oddaniu do użytku. Ten warunek może skomplikować wejście w posiadanie nieruchomości.

Jak ubiegać się o dom niedokończony? Do rejestracji wymagane będą następujące dokumenty:

 • Opis budynku;
 • Dokumentacja projektowa;
 • Pozwolenie na budowę;
 • Dokumenty ustanawiające prawo do działki gruntowej.

Jeśli dokumenty dotyczące gruntu nie zostaną prawidłowo zarejestrowane, dom zostanie uznany za zbudowany nielegalnie, a prawo podlega rozbiórce. Najpierw musisz narysować działkę, a następnie obiekty znajdujące się na niej.