716 Shares 3059 views

Dyplomata Eugene Zabrodin: biografia, działania i ciekawostki

Zabrodin Eugene zna trochę. Ale ten człowiek raz otrzymał nagrodę za zasługi dla kraju – Orderem Czerwonej Gwiazdy w 1944 roku.


Rewolucja w Rosji doprowadziła do całkowitego upadku Royal Institute of dyplomacji i zażądał nowego, który w pełni zaspokaja nowe potrzeby państwa radzieckiego. Proces ten wpływa nie tylko wewnętrznych organów państwowych, ale również całkowicie przekształcone struktury stosunków zagranicznych.

pierwsze kroki

Radziecka dyplomacja w pierwszych dniach jej powstania był znacząco różny od tego, który zna polityków na świecie i zwykłych ludzi. Wyszkolonymi dyplomaci nie zostały uwzględnione w tej pracy, aby przyciągnąć ludzi z działaczy i osób publicznych. Potrzeba było i tłumacze kompetentnie reprezentować interesy młodego kraju. Pierwsze dyplomaci mieli żadnych specjalnych szeregi i nie stanowią autorytet dla całej służbie dyplomatycznej. Z biegiem czasu, liczba kontaktów i misji dyplomatycznych w innych krajach tylko wzrosła. Stopniowo pozwoliło przynieść ZSRR na arenie stosunków zagranicznych i ustanowienia radykalnie nowe kontakty międzynarodowe.

Funkcje dyplomacji ZSRR

Z biegiem czasu, dyplomacja ma pewne cechy i gromadzenie własnych zasad negocjacji. Ponadto, biorąc pod uwagę zmiany w układzie sił na arenie międzynarodowej musiały zmienić podstawowe cele i cele, aby wzmocnić pozycję ZSRR w świecie.

Nowoczesna Rosja może skorzystać z wiedzy i umiejętności praktycznych sowieckiej dyplomacji. Jest to szczególnie prawdziwe w odniesieniu do wysokiego profesjonalizmu czasu i działań pracowników na rzecz interesów narodowych kraju.

dokumenty

„Pierwszy znak” w dokumentacji placówek dyplomatycznych był Dekret-rosyjskie Zjazd Sowietów w 1917 roku. Jego pozycja została stworzona przez Komisariatu Spraw Zagranicznych. To był standardowy ciało młodego państwa sowieckiego, ponieważ podmioty te zostały ustalone w innych dziedzinach – gospodarce, gospodarki, wojska.

Konstytucja z 1918 roku nadano jasną definicję działu, a on został nazwany Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych. Nowi władcy sobie sprawę z konieczności zapewnienia i promowania interesów państwa utworzonego na scenie światowej.

trudności dyplomacji

Ale to nie było tak łatwe, ponieważ państwo młodzi dawna nierozpoznane przez inne kraje. W swoich terytoriach przeszedł wojny domowej i interwencji wojskowej. To było powodem, że urzędy konsularne za granicą były natychmiast wyeliminowane, a konsulowie odesłany do ojczyzny. Nikt nie chciał ratyfikować nowo utworzonego państwa, a powód, dla niego nie było. w ZSRR, sytuacja nie była do końca jasne, a nowe władze nie były w stanie udowodnić ich autentyczność.

Ale uniwersalny rozbrojenie i polityka nakierowana na świat zażądał więcej lojalności wobec instytucji sowieckiej dyplomacji. I na koniec 1919 VII Zjazd Rad zachęcił uczestników Ententy rozpocząć nowe negocjacje w sprawie pokojowego rozwiązania, które doprowadziły do aktywnej pracy nowych władz dyplomatycznych ZSRR w tym kierunku.

Pierwszy konsulat

To był początek nowej rewolucji w stosunkach między dwoma krajami, a Związek Radziecki ostatecznie udało się nawiązać pierwsze stosunki dyplomatyczne.

Nowe warunki dyktować nowe wymagania, a udział sowieckich dyplomatów na arenie międzynarodowej stało się koniecznością. W 1922 roku Związek Radziecki pierwszy stała się stroną międzynarodowej konferencji w Genui. Jego wynik był Układ w Rapallo na międzynarodową współpracę z Niemcami. Po tym Rosja radziecka rozwija swoje stosunki dyplomatyczne poprzez otwarcie konsulatów w krajach Europy i basenu Morza Śródziemnego.

Przedwojenny dyplomacja

Kto jest Eugene Zabrodin? Jaką rolę odegrał w rozwoju radzieckiej dyplomacji?

Od początku lat 30. nowej ery w zakładzie uznania Związku Radzieckiego na świecie. Z biegiem czasu stało się jasne, że nowy konflikt nie da się uniknąć, ponieważ nowe tryby zażądał redystrybucję terytorium i szerzyć swoją ideologię.

Jedna z tych liczb i był Eugene Zabrodin, którego biografia jest ściśle związane z życiem dyplomatycznego ZSRR.

Pozycja w Japonii

Dyplomata Zabrodin Eugene absolwentem Moskiewskiego Instytutu Studiów Orientalnych i dołączył do służby zagranicznej w 1936 roku. Odpowiednie wykształcenie ustalona na początku swojej kariery. Eugene Zabrodin awansował w ambasadzie sowieckiej w Japonii. Jego prace były ściśle związane z kraju i dyplomacji ze strony Związku Radzieckiego.

Podczas II wojny światowej, dyplomata pracował z przerwami w Głównego Urzędu Komisariatu Ludowego ZSRR, następnie w Japonii.

Prawie 10 lat służby Evgeny Zabrodin działa jako odpowiedzialnego i profesjonalnego specjalisty, aw 1945 został mianowany zastępcą szefa Departamentu Wschodniego Dalekim z Ludowego Komisariatu II, aw 1950 roku został jego głowa.

Poruszanie się po szczeblach kariery, pracował w Indonezji, Nepalu i Japonii.

Stosunki rosyjsko-japońskie

siedziba Kvantunskoy armii w 1938 roku opracowano plan wojny przeciwko ZSRR. Ogólnie rzecz biorąc, w okresie od 1936 roku aż do wybuchu walk, ponad 200 naruszanie granic Związku Radzieckiego doszło do jeziora Hassan siły zbrojne Japonii i Mandżurii, niektóre nawet wzrosła do bitwy wojskowej. To znacznie szczep stosunków między obu krajami. Fakt, że konflikty te nie doprowadziły do poważnego zderzenia więcej – zasługę całej sowieckiej dyplomacji w ogóle.

Zabrodin Eugene te lata pracownika ambasady sowieckiej w Japonii roboczych. Ten dyplomata kraj połączy swoją pracę przez długi czas, aż do końca II wojny światowej.

Obecność ZSRR po to było bardzo ważne w kraju, po Japonii mocno starał się zjednoczyć z nazistowskich Niemiec i Włoch.

Wspólne wysiłki ZSRR był w stanie opóźnić atak i Japonia podpisują pakt o neutralności.

Stosunki Nepal-Rosja

Najdłuższy Zabrodin Jewgienij Grigorevich pracował w biurze wyjątkowego upoważniony ambasadorowi w Nepalu. Był to okres aktywnego rozwoju stosunków rosyjsko-nepalskich. W 1959 roku kraje podpisały szereg umów, które miały na celu udzielenia wsparcia technicznego i ekonomicznego dla budowy obiektów przemysłowych, szpitalach i zakładach energetycznych.

Eugene Zabrodin działał jako pionier stosunków między ZSRR a Republiką Federalną Nepalu, która w tym czasie przechodziła transformacji systemu monarchicznego.

Po ostatecznym fundamenty współpracy między obu krajami Ambasador Eugene Zabrodin wrócił do domu, a od 1964 do 1970 roku pracował w centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych ZSRR. Po przejściu na emeryturę.

Zabrodin Eugene w swojej pracy pokazał swoje najlepsze strony i został odznaczony Orderem Zasługi Red Star, kraju w 1944 roku.

Obecnie praktycznie nie ma możliwości znalezienia zdjęć Zabrodina, ale zapis jego działań politycznych w czasach sowieckich i różne wypowiedzi biograficzne są zachowane.