755 Shares 5033 views

Struktura Podsumowanie i perspektywy

Określenie „świat” pojawiały się i znikały w rewolucji naukowej pod koniec 18 wieku, w związku z pracą naukową przedstawicieli niemieckiej filozofii klasycznej. Ale to nie znaczy, że nadszedł czas, aby dodać do wszystkich koncepcyjnych przepisy tego zjawiska. Przede wszystkim należy stwierdzić, że wiele pomysłów, bez których dziś nie można wyobrazić sobie świat (bez względu na to, jaki rodzaj mówimy o masę lub jednostki), przyszedł do ideologicznego zlepek bardzo różnych form świadomości społecznej. Ponadto, bardzo perspektywy objawia się głównie poprzez treści duchowych takich zjawisk jak filozofii, mitologii, religii, metafizyki.


Outlook, jego charakter i struktura, zazwyczaj wyrażane przez reprezentację osób fizycznych, są one sformułowane w procesie uogólniania wiedzy, która jest objęta w wyniku praktyki społecznej. W wyniku takich uogólnień jest zrozumienie filozofii jako specyficzna forma indywidualnej świadomości, która odzwierciedla jego poglądy na otaczającą rzeczywistość i swoje miejsce w tej rzeczywistości.

W wielu źródłach można znaleźć różne definicje ideologii, ale pomimo ich odmienności, możemy powiedzieć, że są one praktycznie taką samą strukturę jak interpretować perspektywicznych wielosylabowe zjawisk.

Struktura świata w filozofii obejmuje takie składniki jak ważne wiedzy, postaw, przekonań i ideałów, przez które człowiek wyraża swój stosunek do otaczającej rzeczywistości i tworzy własną pozycję w świecie.

Struktura świata jako jego najważniejszych elementów, w tym:

  • informacji i wiedzy;
  • poglądy, postawy i kryteriów oceny świata;
  • postawy i przekonania, że przesądza motywy ludzkich zachowań;
  • ludzkie ideały – zdjęcia z góry determinujące rozwój człowieka i jego ruch jako aktywny, przekształcając świat podmiotu.

Ale ten świat nie ogranicza się do struktury, ponieważ wszystkie z powyższych elementów można podzielić na obiektywne (to powinno obejmować wiedzę) i subiektywne (jest to głównie postawy, przekonania i ideały).

Wszystkie elementy konstrukcji ideologicznych mają dobrze określoną funkcjonalność.

Wiedza, które są przetwarzane w pewien sposób system informacji naukowej, pomaga osobie zrozumieć otaczający go świat i zjawiska występujące w nim. Składnik ten można zaobserwować i jest całkiem pewne rozbieżności, które są obiektywne i dostatecznie zrozumiały charakter. Na przykład, ludzie mogą mieć porównywalny potencjał intelektualny, ale to jest zupełnie inny z ich światopoglądów.

Struktura świata, który obejmuje poglądy ludzi, polega na ich rozważenie jako wyroku, który, w przeciwieństwie do wiedzy, wyrażają subiektywne wnioski o rzeczywistości jednostki. Na przykład, przedstawiciele nauki i światopoglądów religijnych całkowicie różne sposoby, biorąc pod uwagę pochodzenie człowieka.

Wiedza, jak również opinie, nie zawsze działają jako czynnik motywujący zachowania. Ważniejsze z punktu widzenia problemu, są przekonania. Utworzone na podstawie wszelkich pomysłów, przekonań odzwierciedla syntezę wiedzy obiektywnej i aspiracji, ustalające pozycję społeczną osoby w społeczeństwie i jej działalności.

Struktura świecie jako organiczny elementu przewiduje obecność idei. W najprostszym sensie idealny – jest to sposób, w którym zamknięto antycypuje doskonałe, coś, że osoba utworzyła uporczywe pragnienie i wysoka (pod względem kryteriów) stosunku. Zasadą jest, że zawarte najlepsze przykłady ludzkiego myślenia i zachowania.

Zatem świat – jest jedność układ jej elementów składowych. Relacje między tymi składnikami z biegiem czasu może się zmienić, a następnie każdy z nich może stać się dominującym nie tylko na poziomie indywidualnej świadomości, lecz społeczny.