653 Shares 8173 views

Modlitwa o błogosławieństwo wszystkich rzeczy: tekst i komentarze

Chrześcijaństwo bardziej niż jakiejkolwiek innej denominacji przywiązuje wagę do materialnej strony życia. Wśród tradycyjnym rycie modlitwy, podjęte w nim, jest konsekracja praktycznie wszystko, co otacza człowieka – od biżuterii i ubrań do samolotów i statków. Niektóre z nich są nawet wolno używać świeckich. Przykładem takiej modlitwy o błogosławieństwo wszystkich rzeczy, i związanych z nimi rytuałów.


konieczność poświęcenia

Prawosławna tradycja utrzymuje, że sprawa w żadnym z jego formy jest narażony na subtelnych energii i sił, które ze swej natury mogą być zarówno demoniczne, że jest zła, i łaski – pochodzi od Boga. Na podstawie tej teorii, Kościół Prawosławny w praktyce stara się doprowadzić wszędzie żyzną energię, wyrzucając złe duchy. Dlatego zwolennicy tej gałęzi chrześcijaństwa poświęcić swoje domy, samochody, ubrania, meble, a nawet zwierzęta. W szczególnych przypadkach, na przykład, za poświęcenie mieszkania, zaprosić księdza, który przeprowadza skomplikowaną ceremonię. Jeśli chodzi o przedmioty codziennego użytku, wtedy wszystko jest łatwiejsze – laik zaproponował modlitwę do samodzielnego czytania dla błogosławienia wszystkich rzeczy. Gdy jest dostarczany uświęca pozycja powinna posypać wodę święconą. W wyniku tych działań, jest uważane za objęte oczyszczony Błogosławiona z góry.

Modlitwy się w tym przypadku, istnieje kilka. Część z nich na pewno można znaleźć praktycznie w każdej modlitwie. Poniżej jest najbardziej popularna i prosta.

Modlitwa o poświęcenie rzeczy

W tekście modlitewnik jest w scs. Tutaj, dla lepszego zrozumienia znaczeniu nadanym tłumaczeniu rosyjskim.

Twórca i Stwórca rodzaju ludzkiego! Nosicielem duchowej łaski, dawcą zbawienia wiecznego! Ty, Panie, zesłać na siebie swego Ducha Świętego o błogosławieństwo nad tą rzeczą. Niech to będzie uzbrojony moc wstawiennictwa raj dla tych, którzy chcą z niego korzystać. Niech będzie silna dla zbawienia ciała i wstawiennictwo i pomoc przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Komentarze do modlitwy

Twórca i Stwórca rodzaju ludzkiego!

Modlitwa prawosławna jest tradycyjnym odwołanie do Boga.

Nosicielem duchowej łaski, dawcą zbawienia wiecznego!

Tematem zbawienia jest rannych, ponieważ jest to w świetle sotereologii (doktryny zbawienia) prawosławie patrzy na świat. Bóg uświęca sprawa, nie tylko wypędzał złe od niego i uduchowienie, co przebóstwiając go i przekształcanie. W tradycji prawosławnej, zbawienie jest przedmiotem materialnym światem i ciałem materialnym. Dlatego proces uświęcenia, nawet nowa chusteczka lub koszula jest przewidywanie i jednocześnie częścią tej wielkiej sprawie odkupienia od zepsucia i śmierci. Modlitwa o błogosławieństwo wszystkich rzeczy, podkreśla związek.

Ty, Panie, zesłać na siebie swego Ducha Świętego o błogosławieństwo nad tą rzeczą.

To Duch Święty – trzecia Osoba Trójcy – pełni funkcję Uświęcającego świata, jako szczególna forma dynamicznej obecności bóstwa.

Niech to będzie uzbrojony moc wstawiennictwa raj dla tych, którzy chcą z niego korzystać.

Oto modlitwa o błogosławieństwo wszystkich rzeczy, utrzymuje cienką podatny relacji między obiektem a na niebie, to znaczy duchowe królestwo Boże.

Niech będzie silna dla zbawienia ciała i wstawiennictwo i pomoc przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Słowa „przez Chrystusa” odzwierciedla wiarę prawosławną w tym, że zbawienie w świecie jest możliwe tylko dzięki odkupieńczej ofiary Chrystusa na krzyżu.

Inne gatunki konsekracji

Inne najpopularniejsze ceremonia poświęcenia tych, które są dopuszczalne dla świeckich, są pokarmem modlitwy błogosławieństwem, drogowego i podróżowania. Z najczęstszych rytuałów wykonywanych kapłana – poświęcenia ikony, krzyże, mieszkań i transportu.