180 Shares 2156 views

analityczny umysł – to wszystko jest tendencja do rozłożenia na części składowe

analitycznego myślenia jest uważany za bardzo prestiżowy. W sferze wysokich technologii i zapisać się na znanych uczelniach, w większości studenci lub osoby ubiegające się o stanowiska, jeśli znajdują się one w obowiązku oświadczyć, że posiadał potężną i wrodzoną nic analitycznej. Nie jest konieczne, aby wyolbrzymiać lub zaniżać jego wartości. analityczny umysł – to właśnie zdolność do wydzielania składników oraz wyjaśnienie ich związek.

poradnictwo zawodowe

Naturalnie, nie istnieją „czyste” analitycy i syntetyki. Wszyscy jesteśmy nieodłączne cechy obu typów myślenia. Jakie są umiejętności syntetyczne? Dla precyzyjnej obserwacji dla zrozumienia zachowania się obiektu lub zjawiska w ogóle, do przewidywania właściwości. Po wszystkich składników nie może być zawsze ściśle wywnioskować właściwości całości. Ale to jest w stanie syntetyków. Więc nie bądź smutny, jeśli typ myślenia był nagle „gorszy”. Ale co zawód wybrać nastolatka, który ma analityczny umysł? Zawody będą obejmować Applied Science (w podstawowych najlepszych syntetyków i ludzi typu mieszanego) wykładni prawa (doradca prawny, ale nie prawnika), niektóre specjalności medyczne (hematologia, intensywnej opieki specjalisty, psychoterapeuta obszarach pilotażowych), ekonomicznych zawodów (księgowy prowadzący, księgowego, ale nie przedsiębiorcy a nie analityk finansowy, w przeciwieństwie do nazwy specjalności).

IT-specyficzność

W każdej dziedzinie IT ludzi jest to potrzebne. Nawet w badaniach i są potrzebne analizy i umiejętności syntetyczne. I musimy zrozumieć, na przykład, zastosowanie jako całości, a także zobaczyć korzenie problemu analizując składniki. W programowaniu, lepiej jeśli nieznacznie przeważa analityczny umysł. To daje możliwość budowania algorytmów optymalnie.

pień trendy

analityczny umysł – nie jest panaceum na wszystkie problemy życia, a nie uniwersalne narzędzie do rozwiązywania problemów. Wiele twórcze zawody wymagają przeciwstawne tendencje: reklamodawców, artystów, muzyków zazwyczaj jasne syntetyki. Ale marketingu, analityków, reżyserzy, aktorzy zwykle mają w przybliżeniu równą ekspresję dwóch przeciwstawnych trendów myślowych.

Skąd wiem tendencję?

Najdokładniejszym testem dla umysłu – nie jest to odpowiedzi na pytania testowe. Są one łatwo dostosować do pożądanego rezultatu, jeśli ktoś czuje potrzebę „przebranie” i widzi test nie jest po raz pierwszy. Najlepiej jest poprosić przedmiot narysować dom, drzewo lub człowieka. Analityk będzie realistyczny i drobno pracowali szczegóły obrazu. I tu na syntetyki są gładkie, jasne uderzeń, pokazujące najważniejsze funkcje. W tym drugim zdjęciu wygląda bardziej „artystyczny” i emocjonalnie. Oczywiście, konieczne jest pewne doświadczenie interpretowania tego testu psychologa.

nastawienie może zmienić, to nie jest związane z wrodzonych cech mózgu. Jeżeli dana osoba jest zmuszona do pracy wymagającej przeciwstawne nurty myśli, będzie doświadczenie pewien dyskomfort, ale z czasem będzie stanowić niezbędne umiejętności, a ludzie dostosować się do konieczności zewnętrznej. Plastyczność mózgu i umysłu są ogromne. Dlatego nie dziwi fakt istotne zmiany zachodzące ludzi pracowitych i pracowity, aby zmienić swój zawód. Analityczny umysł – czasem nabyta cecha.