602 Shares 1192 views

Cykl mitotyczny cechą sposobu według niniejszego wynalazku

Division – ważną właściwością komórek. Bez tego procesu nie da się wyobrazić sobie wzrost liczby różnych mikroorganizmów lub istot jednokomórkowych. Ponadto, zapewnia odzyskiwanie tkanek a nawet całych organów organizmów wielokomórkowych.


Należy zauważyć, że zbiór procesów, które mają miejsce w okresie pomiędzy dwoma podziałami, zwany cykl komórkowy. To odbywa się w etapach. Tak więc, odpowiednia charakterystyka interfazy i mitotyczną cyklu, w której komórka dzieli.

W celu utrzymania odpowiedniej ilości materiału genetycznego przechodzi dwukrotnie cząsteczki DNA. Ponadto, na powierzchni styku przechodzi biosyntezę białka i powstawanie znaczących struktur komórkowych.

Muszę powiedzieć, że interphase dłużej niż sam podział. Składa się z następujących etapów:

• Czas presynthetic – charakteryzuje aktywnych procesów wzrostu, synteza białek i kwasów nukleinowych, jak również tworzenie specyficznych aktywatorów okres syntetyczne. Komórka osiąga normalnej wielkości i przywraca niezbędne do funkcjonowania organelli. Czas trwania tego okresu – kilka godzin lub dni.

• Czas syntetyczne – charakteryzuje replikacji DNA i syntezy histonów, które są odpowiedzialne za nukleosomu pakowania nowo zsyntetyzowane kwasy nukleinowe, jak również podwojenie chromosomów i centriolami. Czas trwania tego okresu – do 12 godzin.

• Czas do postsyntetycznego – trwa do mitozy, znamienny akumulacji energii i białka syntezy tubuliny, co ma zasadnicze znaczenie dla podziału komórki. Zakończony okres 2-4 godzin.

Po przechodzi mitozy etap międzyfazowemu, który jest także scharakteryzowana przez kolejnych procesów, w których komórki potomne są utworzone z dobrze zdefiniowany zestaw chromosomów.

Warto zauważyć, że do dziś pozostają nieznane powodem zakończenia procesu rozszczepienia. To znane i mechanizm, który powoduje jej wznowienie, chociaż zamontowane hormonów, które w wyniku działania obiegu mitotyczny jest aktywowany. Czynniki kontrolujące rozmiar populacji komórek, a także nie jest w pełni zrozumiałe.

Z cyklu komórkowego mitotycznego jest pod wpływem glikokortykoidów. Prolaktynę, tyreotropinę, estrogeny i androgeny są również zdolne do pewnego sposobu wpływania na podział komórki w tkankach docelowych.

Warto zwrócić uwagę na następujące nowotwory łagodne funkcji – ich charakterystycznej dobowego cyklu komórkowego mitotycznego (codziennie). Uważa się, że gdy progresję guza zachodzi spadek wrażliwości organizmu do R. N. chalones – inhibitory komórek.

Na podziale i wielkości populacji komórek jest również pod wpływem działania układu w lizosomach, ponieważ ich działanie może być enzymy niszczące.

Należy stwierdzić, że wytwarzanie nowych komórek, to w zależności od typu tkanki, wpływu czynników zewnętrznych, stan fizjologiczny organizmu, a więc w niektórych przypadkach może mieć pewne cechy indywidualne, charakteryzujące się dalszego wzrostu populacji komórek lub zakończenia procesu.