180 Shares 8021 views

Prowadzenie pojazdów w stanie upojenia: zachowanie ekstremalne lub zaburzenia

Prowadzenie pod wpływem kierowców jest problemem palącym. Niektórzy uważają, że kara zaostrzenia z powodu naruszenia zasad ruchu jest po prostu niezbędna. Inni twierdzą, że sprawa jest bezużyteczna, nic się nie zmienia. W tym przypadku wszystkie mają własne argumenty.


Należy przyjąć, że liczba pojazdów na naszych drogach stale wzrasta. I to pomimo faktu, że cały kraj regularnie płacze o ich dochodach, jest duża liczba samochodów nie jest wyraźnie klasy ekonomicznej. Drogi są kolejnym stałym bólem głowy zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych. W regionach, głównie powierzchnia drogi jest w złym stanie, w wielu miejscach nie ma chodników. Okazuje się, że samochody i ludzie są wyrzucani na drogę. To wszystko stwarza niebezpieczne sytuacje. Ale to nie wystarczy dla nas, również nie uważamy za wstyd, aby siedzieć za kierownicą po szklance. Niestety każdy ma własne okulary. Wyniki naszej nieostrożności codziennie są widoczne w podsumowaniach wypadków drogowych.

W tej chwili, zgodnie z prawem, pijany kierowca jest najpoważniejszym naruszeniem przepisów ruchu drogowego i społecznie niebezpiecznego aktu. Z tym będzie musiał zaakceptować fanów "okularów". Kara za wjazd Pijak oznacza pozbawienie praw, a od półtora do dwóch lat, grzywnę w wysokości 5 000 rubli i pracy zaradczej. Dlaczego taki spread? Nasza sprawiedliwość jest znana jako najbardziej humanitarna na świecie. Wszyscy mamy nadzieję, że pomyśli o tym lepiej. Na przykład takie naruszenie w Europie bezwarunkowo prowadzi do pozbawienia praw na dłuższy okres. A ich powrót będzie kosztował mniej niż 5000 euro, a także wymagać ponownego zdania egzaminów z uzależnieniem. Ta perspektywa czyni trzeźwo 80% populacji, nikt się nawet nie oprze. W nas pozbawianie praw do jazdy w stanie upojonym zastraszają tylko najbardziej przestrzegające prawa, inne próbują "zgodzić się".

Jeśli kierowca został aresztowany za jazdę w stanie upojonym, wówczas następuje procedura badania. Oznacza to, że najpierw kierowca będzie mógł wbić się w rurkę. Należy jednak pamiętać, że oddech nie jest ostateczną prawdą, ostateczny wniosek jest dokonywany dopiero po wykonaniu testu krwi. Dlatego też nie należy opuszczać wiedzy medycznej, zwłaszcza jeśli jesteś pewny siebie i wiesz na pewno, że nie masz winy. Pamiętaj, że jeśli odmówisz egzaminu, automatycznie Oznajmia pijaka. Potrzebujesz tego! Istnieją precedensy, kiedy ludzie nie mogli udowodnić czegoś przeciwnego. Jeśli udowodni się stan zatrucia, maszyna jest zaparkowana, prawa są cofnięte, sporządzany jest protokół. Taka kara, jako pozbawienie prawa do jazdy w stanie upojenia, może być wniesiona tylko przez sąd. Przed sądem kierowca otrzymuje prawa czasowe i pojazd. Sąd rozpatruje przedstawione dokumenty: sprawozdanie medyczne, akta kierowcy z poprzednimi grzywnami (jeśli występują), charakterystykę pracy, odegra ona pozytywną rolę, jeśli wcześniej nie było naruszenia. Świadkowie słyszeli. Mogą to być policja drogowa, eksperci medyczni, jeśli jest pewność siebie, można znaleźć świadków, świadków, którzy byli obecni w chwili rejestracji protokołu. Nie będzie zbędne mieć prawnika.

Najnowsze poprawki do art. 266 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej wskazują, że prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu podlega karze grzywny w wysokości 10.000 rubli i pozbawieniu praw od 5 do 7 lat. To jest, jeśli wiele okoliczności łagodzących, z ponownym przetrzymaniem, grzywna wynosi 50 000 rubli, a być może więzienia więzienia, w ciężkich przypadkach więzienia. Czy pasja do ekstremalnego lub prostego braku pieniędzy ma takie pieniądze, złamane życie i zrujnowane życie.