179 Shares 1588 views

Kwaśne tlenki: Krótki opis grupie


Kwaśne tlenki – dość dużą grupę złożonych substancji, które reagują z alkaliami. Gdy to się stanie Takie tworzenie soli. Ale z kwasami, nie oddziałują.

Kwaśne tlenki powstaje głównie niemetali. Na przykład, grupa ta może zawierać siarki, fosforu i chlor. Ponadto, substancje o podobnych właściwościach, mogą być uformowane z tak zwanych elementów przejściowych, o wartościowości od pięciu do siedmiu.

Kwaśne tlenki, w reakcji z wodą, mogą tworzyć kwas. Każdy kwas nieorganiczny jest odpowiedni tlenek. Na przykład, tlenków siarki tworząc siarczan i siarczyn kwasu i fosforu – orto i metafosforan kwasu.

Kwaśne tlenki i sposoby ich wytwarzania

Istnieje kilka podstawowych sposobów wytwarzania tlenków o właściwościach kwasowych.

Najbardziej rozpowszechnioną metodą jest utlenianie niemetalowych węgla z tlenem. Na przykład, w reakcji z fosforu zawierającego tlen otrzymany tlenek fosforu. Oczywiście, ta metoda nie zawsze jest to możliwe.

Inną dość powszechną reakcją – tzw wypalania atomów tlenu siarczki. Ponadto, tlenki i wytwarza się przez reakcję pewnych soli z kwasami.

Czasami stosowane w laboratoriach i nieco innej techniki. Podczas reakcji odpowiedniego kwasu pochłaniający wodzie – zachodzi proces odwadniania. Nawiasem mówiąc, to w związku z tym wiadomo, tlenki kwasowe pod inną nazwą – bezwodniki kwasowe.

Właściwości chemiczne tlenków kwasowych

Jak już wspomniano, bezwodniki mogą reagować z zasadowych tlenków lub alkalicznych. W wyniku takiej reakcji otrzymuje się odpowiednią sól z kwasem, w wyniku reakcji z zasadą i wody niegazowanej. Proces ten charakteryzuje podstawowe właściwości tlenków kwasowych. Dodatkowo, bezwodniki nie reagują z kwasami.

Inną właściwością tych substancji – jest zdolność do reagowania z amfoterycznych zasad i tlenków. W wyniku tego procesu tworzą również sole.

Ponadto, niektóre bezwodnik reaguje z wodą. W wyniku tego procesu, z utworzeniem odpowiedniego kwasu. Stwierdza się zatem, uzyskane w laboratorium, na przykład kwasu siarkowego.

Najczęstszymi bezwodniki: krótki opis

Najbardziej powszechnie stosowane i dobrze znane tlenki kwasowe jest uważany za dwutlenek węgla. Materiał ten zazwyczaj jest bezbarwny i bez zapachu gazu, ale słabo kwaśnym smaku.

Nawiasem mówiąc, pod ciśnieniem atmosferycznym dwutlenkiem węgla mogą występować zarówno w postaci gazowej lub w postaci stałej (suchy lód). W celu konwersji dwutlenku węgla do cieczy, należy zwiększyć ciśnienie. Ta właściwość jest używana do przechowywania substancji.

Dwutlenek węgla jest grupa cieplarnianych, gdyż emitowane ziemia pochłania promienie podczerwone utrzymywania temperatury atmosfery. Jednak substancja ta jest bardzo ważna dla organizmów żywych. Dwutlenek węgla zawarty w atmosferze naszej planety. Ponadto, jest ona wykorzystywana przez rośliny w procesie fotosyntezy.

trójtlenek siarki, trójtlenek siarki, lub – inny przedstawiciel tej grupy substancji. W normalnych warunkach, jest bezbarwną, bardzo lotna ciecz o nieprzyjemnym duszącym zapachu. Tlenek ten jest bardzo ważne w przemyśle chemicznym, ponieważ w dużych ilościach w nich produkcji kwasu siarkowego.

Krzemionka – zupełnie inną znaną substancją czynną, która jest w stanie normalnym jest kryształem. Nawiasem mówiąc, piasek jest właśnie z powodu tego połączenia. Tlenek krzemu podczas ogrzewania w stanie stopienia i zestalenia. Ta właściwość jest używana w produkcji szkła. Ponadto, substancja zasadniczo nie przewodzi prądu elektrycznego, więc jego zastosowanie jako dielektryk.