226 Shares 7436 views

Gdzie wysłać swoje roszczenie, lub jurysdykcji w sprawach cywilnych

Pomyślny start rozpatrzenia sprawy cywilnej zależy w dużej mierze od tego, czy powód prawidłowo określić instancji, do którego należy wysłać pozew. A zatem konieczne jest, aby wiedzieć , co jurysdykcja sprawach cywilnych, niektóre jej rodzaje są rozróżniane i jaka jest wartość każdego z nich.


Pojęcie jurysdykcji w sprawach cywilnych

Prawidłowe przygotowanie pozwu zależy w dużej mierze od tego, czy sąd został wybrany prawidłowo, w którym zostanie ona wysłana. W rzeczywistości ten problem i zarządza właściwy spraw cywilnych.

Przedmiot określa stosunki prawne w związku z działalnością których powstał spór. Na jej podstawie jurysdykcji wyjściowego, tj jakie statki powinny być traktowane postawa kontrowersyjne (np arbitraż lub sąd właściwości ogólnej). Ale w tym samym czasie przedmiotem roszczenia i określa, gdzie będzie ona uznana za przypadek. W związku z tym, stałe położenie geograficzne i status sądu.

W związku z tym, aby jurysdykcja sprawach cywilnych stanowi zbiór przepisów prawnych w zakresie możliwości zakwalifikowania pewną kontrowersyjną relacji do kompetencji danego sądu.

Należy zauważyć, że kategoria ta jest niejednoznaczna i dzieli się na gatunki, które nie mogą być ignorowane w przygotowaniu odwołań do sądu.

Tribal jurysdykcji w postępowaniu cywilnym

Wszelkie relacje kontrowersyjna ulega jasną klasyfikację prawodawstwa ze względu na złożoność. A ponieważ prawnicy mają stałe coś takiego jak „plemiennej jurysdykcji w postępowaniu cywilnym.”

Decydującym czynnikiem w tego typu jurysdykcji jest przedmiotem roszczenia, lub postawa w stosunku do których powstał spór. Jak wiadomo, system sąd może być reprezentowany przez specjalny „drabinki” obejmujący korty próby, odwołania i kasacji. Tribal jurysdykcja jest ustalana w oparciu o przedmiot sporu, jaki rodzaj konstrukcji rozpatrzy roszczenia w pierwszej instancji. Przepisy te są regulowane przez 24 – 27 artykułów GIC RF.

Jurysdykcja terytorialna spraw cywilnych

kontrowersyjny stosunek zachodzi między osobami, których miejsce pobytu nie muszą być takie same. Dlatego praktyka i teoria postępowania cywilnego przyznaje specjalny rodzaj jurysdykcji – terytorialnym. W rzeczywistości, jest to zbiór zasad, który określa, gdzie (na jakim terytorium) należy wysłać swoje roszczenia za naruszenie przepisów.

Jurysdykcja terytorialna sprawach cywilnych, z kolei, gałęzie na pięć typów. Pierwszy i uważany za główną właściwość ogólną, stwierdzając, że roszczenia prawne mogą być wysłane do urzędu w miejscu zamieszkania lub lokalizacji – strony pozwanej. Przepis ten jest regulowany przez przepisy artykułu 28. GIC RF.

Jednakże zasada ta nie jest obowiązkowa. I dlatego konieczne jest, aby określić drugi podgatunek jurysdykcji – alternatywny. Jego regulacja jest zawarta w artykule 29 Kodeksu postępowania cywilnego RF. Jego istotą jest zapewnienie wyboru powoda, w Odwoławczego.

W przeciwieństwie do jej prawodawca ustanowił wyłączną jurysdykcję w sprawach cywilnych (art 30. CCP RF). Jednak to ustawodawstwo ustanawia ścisłą listę przypadków, w ramach tego typu.

Również podkreślić umowny (zgodnie z artykułem 32 Kodeksu postępowania cywilnego Federacji Rosyjskiej w ramach kontraktu same określają sąd) jurysdykcji oraz ministrem komunikacji (Artykuł 31. CCP RF). Ten ostatni jest oparty na zasadzie pierwszym przypadku. Oznacza to, że roszczenia przystępujące uznane przez sąd, który został złożony pierwszy przypadek cywilnego.

Wydawałoby się, że proponowana klasyfikacja jest sens czysto teoretyczna. To nie jest tak. Prawidłowe określenie właściwości miejscowej i plemiennych wpływają nie tylko na bezpośrednie emocje i próby. Praktyczne znaczenie polega na tym, że błędne ustalenie jurysdykcji może być powodem do kwestionowania decyzji sądu i jako wynik, opóźniając rozdzielczość spornego relacji.