900 Shares 4504 views

Archanioł Michał: Modlitwa na każdy dzień. Jak modlić Arhangelu Mihailu?

W prawosławiu rozpowszechniony kult aniołów, lub, jak się je nazywa, rajskie bezcielesne moce. Lider i szef ostatniej hierarchii jest uważany za archanioł Michał, zdjęcie ikonograficzny obraz, który jest zamieszczona poniżej. To hebrajskie imię oznacza „kto jest jak Bóg”. Przez dwadzieścia wieków, jego cześć w masach ludowych kościelnych wzrosła i wzmocnione, biorąc swoje miejsce w praktyce duchowej wschodniego chrześcijaństwa. Aby dowiedzieć się, jak się modlić Arhangelu Mihailu omówimy w tym artykule.


Dzienna kult Arhangela Mihaila

Spośród wszystkich tekstów modlitewnych, w których wspomniano Michała Archanioła, modlitwa za każdy dzień jest najczęstszą. Istnieje kilka wariantów, ale przedstawiamy tutaj jedną z tłumaczeniem na język rosyjski.

Tekst codziennie modlitwa Arhangelu Mihailu

Pan, Bóg wielki, król, nie mając początku! Wyślij swoją Arhangela Mihaila pomóc twoi słudzy (nazwy).
Protect, archanioł nas od wszystkich widzialnych i niewidzialnych wrogów. Och, wielki Boże archanioł Michał! Niszczyciel demonów Restrain wszystkich wrogów, które walczą ze mną, i uczynić je jak owce, aby podporządkować sobie zło ich sercach. Zniszczenia ich, gdyż wiatr pyłu. Och, wielki Boże archanioł Michał! Six-Winged wszystkim władcy i dowódcy wojska niebieskiego – w cherubów i Serafin, być moja pomoc w pokusami kłopotów i smutków. Bądź moją ucieczką na pustyni i morza. Och, wielki Boże archanioł Michał! Wybaw mnie od pokus diabła, gdy słyszysz mnie, grzesznika modli się do ciebie i nazywając swoją nazwę. Bądź moją obecną pomoc i podbić cały oprzeć mi przez Święty i ożywiającego krzyża Pana, modlitwy Maryi i wszystkich świętych! Och, wielki Boże archanioł Michał! Pomóż mi, grzesznikiem (nazwa) i uwolnij mnie od trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, wojny i przypadkowej śmierci, od wszelkiego zła, od pochlebstw nieprzyjaciół złego, wybaw mnie zawsze, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Pochodzenie codziennej modlitwie Arhangelu Mihailu

Taka jest szacunek, który dostaje w łonie kościoła Michała Archanioła. Modlitwa na każdy dzień w tej edycji – tłumaczenie jednego z popularnej modlitwy, która pochodzi od chłopów w XVI wieku.

Jest jednak wersja, że oryginalny tekst modlitwy służył jako ostatecznej modlitwie Anioł kanonicznego strasznym gubernatora, napisany przez cara Iwana Groźnego nazwie Parthenius Urodivogo. Nie wszyscy są zgodni. Niektórzy historycy sugerują, że tekst, który odniósł się do archanioła Michała – katolickiej modlitwy, przetłumaczonego na scs po znacznym przetwarzania do opravoslavlivaniya. Pośrednim argumentem jest to, że lista została znaleziona tej modlitwy odbywa się nie później niż w połowie XVI wieku.

Kult Arhangela Mihaila, od modlitwy do działki

Należy zauważyć, że rola w społeczeństwie rosyjskim, archanioł Michał – bardzo silna ochrona przed wszystkimi rodzajami wrogów i nieszczęść. To doprowadziło do szybkiej transformacji w popularnej uwadze rzeczywistą praktykę modlitwy w działkach praktyk. Dlatego jest często teksty wspomnieć, że archanioł Michał (modlitwa za każdy dzień nie jest wyjątkiem), nie ujęte tylko modlitewniki i modlitewniki, ale także wymieniono różne uroki i zaklęcia. Takie rzeczy zawsze były popularne w Rosji, pomimo bezpośredniego potępienia Kościoła. W rzeczywistości, Kościół prawosławny i magia ludowa harmonijnie współistniały wśród ludzi, tworzących dla siebie i zachęcanie do rozwoju kulturalnego. Na przykład, pod wpływem wsi szamanów i uzdrowicieli zyskał swój wpływ na pobożność Michaela Archanioła. Bardzo silna ochrona to pod warunkiem, wierzących w jego mocy, stał się jednym z ulubionych bohaterów z kościołem folku. W ten sposób zdobył szczególną pozycję wśród innych bohaterów świata anielskiego, który jest czczony w Kościele prawosławnym.

Niektóre listy modlitwy towarzyszą postscriptach. W nich, między innymi mówi, że osoba, która czyta tę modlitwę w dniu jej czytania uniknie pokusy szatana, złych duchów wrogów i obelgi będzie w sercu iw duszy wielką radością. A jeśli osoba umiera w dniu, w którym będzie czytał tę modlitwę, jego dusza będzie zagwarantowane mają być zapisane, a uwolniony z piekła.

Oczywiście, to nie jest ortodoksyjna interpretacja modlitwy, ponieważ Kościół ma ogromne znaczenie osobistej pobożności, że to, co nazywamy życiem w Chrystusie. Jeżeli bezpieczeństwo, szczęście, a nawet zbawienie duszy są gwarantowane tylko codzienne czytanie modlitwy, to jaki jest sens takiej pobożności, a nawet w kościele i jego sakramentów?

Niestety, ten rodzaj zabobonny stosunek do składników chrześcijańskiego życia nie jest niczym niezwykłym w stoczni kościoła, zwłaszcza wśród świeckich. Jednak podejście zakłada samoczynna siła tekstu jest całkowicie obca autentycznej duchowości chrześcijańskiej.

Dzisiejsza modlitwa Arhangelu Mihailu

Te opcje modlitwa Arhangelu Mihailu, które rozprzestrzeniają się dziś niewiele różnią się od siebie. Najczęściej nieścisłości spowodowane błędami w tłumaczeniu i próby dostosowania tekstu słowiańskiego do współczesnego języka rosyjskiego. Wszelkie różnice, tym samym kończąc na różnicy w terminalach i wymiennymi synonimami.

Modlitwa na prezydenta

W ciągu ostatnich kilku lat jedną z opcji modlitwy stały kontakt z prezydentem Rosji, osobistego opiekuna, który z jakiegoś powodu jest uważana za archanioł Michał. Codzienna modlitwa dla prezydenta niebiańskiego wodza dystrybuowane do kościołów i klasztorów, choć nie mają mocy formalnej zgody i błogosławieństwa.

W tej edycji nazwisko i imię obecnego prezydenta Rosji Władimira Putina. Na przykład: „Panie Boże, wielki król, który nie ma początku, chodź, O ty Najwyższy, twój Arhangela Mihaila, aby pomóc swemu słudze, Vladimir”.

Obszary odpowiedzialności Michael (archanioła)

Nie jest tajemnicą, że w tradycji Kościoła świętych jest rodzajem podziału pracy. Oznacza to, że każdy święty jest patronem jednej lub inna sfera ludzkiego życia. Nie oszczędził tę tradycję i anielskie moce. Zaangażowany w nim, a archanioł Michał. Patron, którego dowódca wojska niebieskiego? Oczywiście, ta klasa wojownik, i wszystko, co się do niego odnoszą, – wojsko, przemysł wojskowy, etc. Ale przede wszystkim archanioł Michał – patron handlu i biznesu. Dlatego przedstawiamy poniżej tłumaczeniem odpowiadającego modlitwy, czytane przez wierzących przedsiębiorców, którzy chcą zdobyć poparcie wielkiego Archanioła w swoich ziemskich spraw. Z drugiej strony, taki podział obowiązków – rzecz dość konwencjonalnego chrześcijaństwa, i zasadniczo obcy do niej. W rzeczywistości każdy święty może modlić się o coś. Ta sama zasada odnosi się również do sił anielskich, wśród których nie jest wyjątkiem, a archanioł Michał. Beadwork, jazda na rowerze, budownictwo, zdrowie, małżeństwo, rodzicielstwo – to wszystko można modlić się do tego sługi Bożego.

Patron archanioł handlu Michael: Modlitwa na każdy dzień handlu

Och, wielki Boże archanioł Michał! W pokorze Proszę was otrzymać błogosławieństwo Boga, ale będzie on przyćmić jego błogosławieństwo mojego biznesu i pracy, które jest wpisane do mnie, aby zakup i sprzedaż towarów na ziemi potrzebują dla nich. Mnie pełen żywej wiary w pomoc i wstawiennictwo! Mnie bogaty wszystko to jest wola Ojca niebieskiego, daj mi wystarczającego zysku, aby być spełnione na ziemi jego stanu, aw wieku, aby nie stracić łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tobie, Boże wielki archanioł Michał, płaczę. Uratowałeś mnie przed, i bronił, a plaża, więc nie zgrzeszyli. Niech nie grzeszyć w przyszłości w stosunku do wiary! Wysłuchaj mnie teraz, a przyjdzie mi z pomocą! I ciężko pracował, a prowadzone są przez uczciwą ręku, gdzie nie ma przestępstwa. Prosić o łaskę Boga, ale odda mnie do robót, zgodnie z Jego słowa Bożego. Niech wypełniona zmęczony trudach ich rękach do mnie mógł żyć wygodnie, służąc Bogu. Wstawia się za mną, wielki Archanioł Boży Michael, tak Pan dał mi udogodnienia istota mojej pracy w Jego chwale. Amen.

Archanioł Michał – obrońca z diabłem

tradycja Kościoła mówi nam, że szef aniołów jest głównym wrogiem szatana i wszystkich upadłych duchów. Sama nazwa Michael nosi ślady starożytnego apokryficznej legendy, że diabeł niegdyś jasny anioł, a nawet prawa ręka Boga nazwany Lucyferem. Jednak, był dumny, zazdrosny o człowieka, którego Bóg wywyższył od aniołów. Duma spowodowane Lucyfer się zbuntować przeciwko Najwyższemu. To, kiedy powiedział, że chciałby Boga i swoje miejsce, umieścić powyżej gwiazd Bożych. Za nim nie było już jedna trzecia aniołów. Ale jeden z archaniołów, gdy usłyszał tę bezczelność, zawołał: „Kto jak Bóg” – i doprowadził przed despotyczny anielskich zastępów Lucyfera, pozostał wierny Bogu. Na pamiątkę tego i zaczął go nazywać „który jest jak Bóg”, czyli Michael w języku hebrajskim. Jest w tej roli demonobortsa często przedstawiany Archanioł Michał, którego obraz może być w tym artykule. Dlatego chrześcijanie często modlą się do niego o ochronę przed demonami i czary.

Modlitwa Arhangelu Mihailu od diabła

Michał Archanioł Pana! Pomóż nam grzesznikami (s), i wybaw nas od wszystkich sztuczek wroga rodzaju ludzkiego, od wielkiego zła, demon pochlebstwa, diabelskim urojeń i opętania. Chroń nas, ale nie zły dotyka nas i wróg nie będzie nam zaszkodzić, i nasze dusze. Bóg Święty Archanioł Michał, piorun twój miecz odwracają się od nas wszystkich złych duchów kusić nas. amen