428 Shares 9926 views

prosta sprawa

W przyrodzie istnieją proste i złożone substancje. Główną różnicą między nimi – w ich skład. Tak więc, prosty substancji obejmują atomy jednego elementu. Ich (proste substancji) kryształy mogą być zsyntetyzowane w laboratorium, a czasami w domu. Często, jednakże, warunki przechowywania, niezbędne do utworzenia niektórych powstałych kryształów.


Istnieje pięć klas, w którym materiał oddzielono przez zwykłe metale, półmetale, niemetali, związków międzymetalicznych i atomy fluorowców (nie występujących w naturze). mogą być reprezentowane za pomocą atomowej (Ar, CO) lub cząsteczkowej (O2, H2, O3) gazu.

Jako przykład możemy wziąć substancja prosta tlen. Obejmuje to cząsteczki składające się z dwóch atomów pierwiastka tlenu. Lub, na przykład, materiał składa się z kryształów żelaza zawierające tylko atomy pierwiastka żelaza. Historycznie dalej prostej substancji nazwy elementów atomy, z których są częścią. Struktura tych związków może być cząsteczkowej i nie-cząsteczkowej.

wyrafinowanych materiałów obejmują różne rodzaje węgla, mogą tworzyć w wyniku rozkładu z dwóch (lub więcej) związków. Na przykład, woda rozszczepiania wytwarza tlen i wodór. Tak więc, nie każdy związek może być rozłożona na substancje prostsze. Na przykład, siarczek żelaza tworzą siarki i żelaza węgla, nie podatne na rozszczepianie. W tym przypadku, w celu udowodnienia, że związek ten jest złożony i niejednorodne węgla obejmuje zastosowanie zasady reakcji odwrotnej. Innymi słowy, stosując składniki wyjściowe otrzymany siarczek żelaza.

Proste substancje formy pierwiastków występujących w stanie wolnym. Dziś nauka wie więcej niż czterystu gatunków tych elementów.

W przeciwieństwie do złożonych substancji po prostu nie można dostać się od innych substancji prostych. Nie można także podzielone ich w dół do innych związków.

Pierwiastek mogą stanowić różne typy prostych substancji. (Na przykład, element tlenu triatomic wytwarza ozon i dwuatomowe tlenu i węgla zdolnego do tworzenia diamentu i grafitu). Ta właściwość jest nazywany alotropia. Alotropowe modyfikacje różnią się budową i sposobem umieszczenia kryształów lub cząstek w kompozycji same cząsteczki (atomy) elementów. Zdolność do tworzenia wielu rodzajów substancji prostych dzięki strukturze atomowej, który określa typ wiązania chemicznego, jak i funkcji na strukturę cząsteczki i kryształów.

Wszystkie alotropowe modyfikacje mają zdolność przechodzenia siebie. Różne typy substancji prostych tworzy jeden pierwiastek chemiczny może mieć różne fizyczne właściwości i różne poziomy aktywności chemicznej. Przykładowo, tlen wykazuje mniej ozonu niż aktywność i temperaturę topnienia fulerenu, na przykład, mniej niż diamentu.

W normalnych warunkach do jedenastu elementy proste substancja stanowią gazy (Ar, Xe, Rn, X, H, Ne, O, F, Kr, Cl, On) dla dwóch płynów (br, Hg), lub innych elementach – substancje stałe.

W temperaturze zbliżonej do pomieszczenia pięć metali przyjmie stan ciekły lub półpłynny. Wynika to z faktu, że ich temperatura topnienia jest prawie równa temperaturze pokojowej. Tak więc rtęć, rubid topi w temperaturze 39 °, frans – 27, w temperaturze 28 – cezu i galu w temperaturze 30 ° C.

Należy zauważyć, że określenia „pierwiastek chemiczny”, „atom”, „substancja prosta” nie należy mylić. Tak więc, na przykład, ma konkretny atom, a szczególna wartość naprawdę istnieje. Definicja „pierwiastka” jest ogólnie streszczenie, zbiorowy. W naturze elementy są w postaci wolnych węgla, albo chemicznie związany. W tym przypadku charakterystyka substancji prostych (zagregowane cząstki) i pierwiastków (pojedyncze atomy określonego typu) mają swoje własne cechy.