356 Shares 3835 views

Możliwych sposobów, aby ukryć kolumny w programie Excel

Praca z programem Microsoft Office Excel jest czasami konieczne, aby ukryć niektóre kolumny lub wiersze. Powodem tego może służyć do poprawy czytelności dokumentu lub po prostu chęć ukrycia żadnych obliczeń lub danych. W związku z tym użytkownicy narzędzi programowych jest pytanie: „Jak ukryć kolumny w Excelu i jak wrócić do ich widoczności?”.


Sposobów, aby ukryć kolumny

Dla wygody pracy w programie Excel program zawiera funkcje, aby ukryć pewien zakres komórek. Nie ma znaczenia, czy są jakieś informacje przechowywane lub są one puste. W celu osiągnięcia ukrycia jednego lub więcej kolumn, należy wykonać jedną z następujących czterech algorytmów.

  • Zaznacz komórkę w kolumnie, którą chcesz ukryć, przesuń kursor myszy na wybranym zakresie – nagłówki kolumn będą malowane w ciemniejszym kolorze, i zrobić kliknij prawym przyciskiem myszy. Z menu kontekstowego wybierz opcję „Ukryj”.
  • Zapewnienie niezbędnych kolumn jako całość, wytwarzają nacisnąć na klawiaturze przycisk „Menu”, co doprowadzi do tego samego ujawnienia menu kontekstowego, a następnie również zrobić „Hide” wybór polecenia.
  • Wybór jednej lub więcej komórek w wybranych kolumn, wykonaj następujące polecenia. Pasek narzędzi Szybki dostęp, wybierz „Start”, a następnie znaleźć na pasku narzędzi „komórki”, w którym kliknij na „Format” ikoną. Z listy rozwijanej, aby znaleźć tytuł „widoczność”, który zawiera „ukryć lub wyświetlić” gdzie wybierz „Ukryj linii.”
  • Aby osiągnąć najszybsze wyniki w programie Excel podano zestaw skrótów, z których można ukryć kolumny przez naciśnięcie dwóch przycisków na klawiaturze. Wybór kolumny komórki, które chcesz ukryć, naciśnij skrót klawiaturowy: „Ctrl” + „0”.

Jak widać, jeśli jest to konieczne, aby zrozumieć, w jaki sposób ukryć kolumny do Excela, aby dowiedzieć się, to nie jest trudne.

Powrót widocznych kolumn

Po ukryciu kolumny są często pojawia się pytanie o tym, jak otworzyć ukryte kolumny w programie Excel. Powrót ukrytych komórek są bardzo proste – aby wyróżnić pewien zakres komórek zawierających dwie kolumny, pomiędzy którymi jest ukryty, należy wykonać te same czynności, jak w ich ukryciu przez punkt końcowy dowodzenia „Pokaż kolumny”. W przypadku stosowania kombinacji skrótu wystarczy nacisnąć przycisk: „Ctrl” + „Shift” + „0”.

Co jeszcze można ukryć?

Oprócz kolumn, Excel wyświetla użytkownikowi do ukrycia i więcej linii, jak również całą stronę. Aby pokazać lub ukryć linię, konieczne jest, aby działać w taki sam sposób, jak ukryć i jak wyświetlić ukryte kolumny w programie Excel. Jedyną różnicą jest wybór punktu końcowego polecenia „Hide Rzędów” i „linia Display”, a nieco zmodyfikowany skrót klawiszowy „Ctrl” + „9”, aby ukryć i „Ctrl” + „Shift” + „9”, aby wyświetlić linie.

Podczas pracy z procesem arkusza jest nieco inna w porównaniu z tym, jak ukryć kolumny w programie Excel. Ukryć lub wyświetlić listę, można użyć zakładki „Format”, wybierając „ukryć lub wyświetlić polecenia” Hide „arkusz”, podczas gdy w wybranym arkuszu ukryć. wystarczy, aby zrobić taką samą procedurę zwrotu widoczności, wybierając opcję „Pokaż listę”, wybierając okna, które okazują się niezbędne arkusze. Można to również zrobić klikając prawym przyciskiem myszy na pulpicie, zawierający listę list gdzie aby punkt wybór ukrywanie lub wyświetlacza.

Specyfika ukrytych komórek

By zrozumieć, w jaki sposób ukryć przewody i jak ukryć kolumny w programie Excel, można znacznie uprościć pracę. Zaletą ukrytych komórek jest ich brak druku – w ten sposób mogą być wyłączone z danych wyjściowych na papierze, które są zbędne, bez edytowania dokumentu. Inną zaletą jest to, w celu zwiększenia czytelności danych – w tym przypadku, ukrywając niepotrzebne kolumny może być umieszczony znaczących danych sąsiadujących ze sobą.