817 Shares 3666 views

Podatek od nieruchomości przedsiębiorstw. Zoptymalizować za pomocą prostych partnerstwa i umowy leasingu zwrotnego.

Zaczynamy od rozważa prostą umowę partnerską. Artykuł 337 Ordynacji podatkowej stanowi, że podatek od nieruchomości aktywa biznesowe, działając jako depozyty w ramach umów partnerskich, a także nabyte lub tworzone w trakcie wspólnej pracy, naliczony i zapłacony przez każdego z partnerów, zgodnie z wartością ich wkładu. Zatem w tym przypadku mówimy o redukcji płatności, zamiast całkowitego odejścia od umieszczenia ich w wykazie.

Istotą programu jest następujący: dwa przedsiębiorstwa, z których jeden używa wspólnego systemu podatkowego, a druga – uproszczony lub UTII zorganizować prostą partnerstwa, który towarzyszy wspólnych składek na realizację jakiejkolwiek aktywności. Przykładowo, umowa może przewidywać przeniesienie kogoś prowadzącego przypadku ogólnym i znajduje się na funduszach STS kupić we własnym imieniu wymaganych aktywów z późniejszej wypłaty odszkodowań dla przedsiębiorstwa, daj pieniądze, których wysokość obliczana jest na pewien procent wartości nabytej nieruchomości. Na przykład, 2/3 w cenie zakupionego budynku. Rekompensata ta będzie wkład partnerów – „uproschentsev” Nabycie aktywów towarzyszy opracowywaniu umowę dystrybucyjną akcji. W przypadku zakupu nieruchomości dokument ten podlega rejestracji w Fed. Ponadto wskazane jest, aby zawrzeć umowę zastawu na udziale firmy, stosujące USN, aż do spełnienia swoich zobowiązań do zapłaty odszkodowania (hipoteka jest także zalogowany FRS). W czasie istnienia przedsiębiorstwa partnerskiego, znajduje się w ogólnym reżimem, płacić podatku od nieruchomości, proporcjonalnie do ich wkładów (według przykładu 1/3 kwoty naliczonych w budynku), a firma – „uproschenets” płatnikiem tego podatku nie jest.

Ryzyko obwodu.

Stosując ten schemat ma pewne ryzyko. W przypadku braku prawdziwego wspólnego podatku podwyższonego ryzyka mogą próbować rozpoznać umowy nieważne przez sąd i ocenione podatku dodatkową właściwość. Ale udowodnić transakcję fikcyjnego jest dość trudne, ponieważ praca nie mogłaby się rozwijać z powodu obiektywnych przyczyn ekonomicznych. Ponadto, przedsiębiorstwa nie powinny być ze sobą powiązane.

Towarzysz uchyla się od wypłaty odszkodowania. W tym przypadku firma może dochodzić swoich praw na drodze sądowej i do zbierania długów z powodu wkładu drugiej firmy. W celu zagwarantowania zwrotu nieruchomości, trzeba utworzyć powiązanie do zawarcia umowy zastawu.

Leasing zwrotny.

Leasing jest szeroko stosowany w celu optymalizacji praktycznie wszystkich rodzajów firm podatków i podatku od nieruchomości nie jest wyjątkiem. Tradycyjny umowa leasingowa powiązana dostawca towarów, leasingodawcy i leasingobiorcy. Istnieją także transakcje zawierane między obiema stronami, tylko sprzedający i leasingobiorca jest ta sama osoba.

Realizacja programu jest następujący: firma, znajduje się w trybie ogólnym, zawiera umowę najmu z firmą, stosowania uproszczonego systemu opodatkowania lub UTII. Zgodnie z jej warunkami „uproschenets” nabywa aktywa organizacji zapłaci podatku od nieruchomości z odroczonym terminem płatności, a następnie dostarcza je do niego jako wynajęcia z późniejszego przeniesienia własności. W tym przypadku, przed upływem elementów umowy są ujmowane w bilansie leasingodawcy.

Aby transakcji nie spowoduje skarg organów regulacyjnych, konieczne jest, aby uzasadnić wykonalność ekonomiczną dla obu stron. W przeciwnym razie umowa leasingu zwrotnego mogą być unieważnione w sądzie, a podatki płacone przez przedsiębiorstwa, oceniać dodatkowe. Leasingobiorca może uzasadniać potrzebę deal przyciągania inwestycji i konieczność dalszego użytkowania tych aktywów. Ponadto leasingodawca i leasingobiorca nie powinny być prawnie powiązany: mieć wspólne założycieli, dyrektorów itp