261 Shares 8741 views

Co napięcia

Z pojęciem „napięcie” każdy z nas musiał stawić czoła prawie codziennie, ponieważ obszar zastosowania nie ogranicza się tylko do urządzeń. Ten piorun podczas deszczu, a iskry na grzebień z tworzywa sztucznego i ubrania z włókien syntetycznych i tak dalej.

Suchego język Academic zapewnia następującą definicję: zjawiska napięcia – jest wielkością fizyczną wskazujący ilość wykonanych przez ładunek na 1 C (kulomb) operacji. Zawieszka z kolei określa ilość energii brakującej materiału przewodzącego, przez 1 sekundę z prądem 1 A.

Dopuszczalne jest również innej definicji, zgodnie z którym napięcie jest stosunek pracy wykonanej przez pole elektryczne o ruchu badanej (sondy) za pomiędzy dwoma punktami, z wartością liczbową tej opłaty. W takim przypadku przyjmuje się, że transfer opłata nie wpływa na różnicę potencjałów (napięcie nie zmienia się), a ścieżka ruchu mogą być ignorowane. W formule definicja ta opisana w następujący sposób:

U = A / Q

gdzie U – napięcie, A – pracy, Q – ładunek.

Przypomnieć sobie, co mierzone napięcie, nie ma potrzeby uczenia się, ponieważ końcówka jest zawsze pod ręką, ponieważ wszystkie źródła prądu wskazuje wartość napięcia oraz jego wymiar: wystarczy spojrzeć na każdej baterii. Unit – V (B, V).

Określenia „napięcia” dla prądu stałego i przemiennego są różne. W prądu przemiennego, znamienny tym, okresowego sinusoid przejścia przez punkt zerowy, to jest używany do wyliczenia nie jest natychmiastowa, a wartość RMS. Jest to możliwe dzięki temu, że jego praca z aktywnym obciążeniem liniowym odpowiada numerycznie do napięcia DC.

Ci, którzy mieli okazję do czynienia z silników trójfazowych, z pewnością zwrócił uwagę na dziwną wpisu cech paszportu. Tam, przez skok napięcia wskazuje dwie takie jak 220/380 V. Jest tam nie literówka, rzeczywiście, sprzęt jest w stanie pracować przy dwóch różnych wartościach operacyjnych. Skąd sieć 380 może 220? Okazuje się, że napięcie może być liniowy lub fazy, w zależności od sposobu pomiaru. Faza jest określona przez pomiar różnicy pomiędzy każdą fazą a przewodem zerowym, oraz – liniowy pomiędzy przewodami faz. Po podłączeniu obciążenia obwodu w trójkąt, można uzyskać liniową i równych napięć fazowych, a dla obwodów „gwiazda” faza jest 1,73 razy mniej liniowa.

woltomierz – specjalne urządzenie służy do pomiaru napięcia. Jego główną cechą – jest konieczność łączenia tokosnimayuschih sond całym obciążeniem. Wysoki opór wewnętrzny nie wprowadza zniekształceń manewrowaniem. Dlatego, na przykład, w użytku domowego mogą być bezpośrednie podłączenie do gniazdka (w przeciwieństwie amperomierz zawiera obwód).

Ale niech naukowcy kondygnacji Wzór i zbadać, co jest „napięcia elektrycznego”, prostym językiem ludzkim. Tak więc, różnica potencjału (za) pomiędzy dwoma dowolnymi punktami przewodu lub pola elektrycznego. Źródło, które powoduje ruch przewodnika elektronów (generatora akumulatora) generuje na jednym końcu ich obfitości, a drugi – ujemny. W związku z powyższym, wartość opłat jest również inna. Wystarczy, aby połączyć te punkty każdej przewodzącej medium wystąpić prądu – przemieszczanie naładowanych cząstek, ma tendencję do zobojętnienia tej różnicy. Innymi słowy, obecny zakłada atomy charakter dążenie do stabilnego stanu, zaburzenia pola magnetycznego generatora. Napięcie może istnieć bez prądu, gdy rezystancja pomiędzy punktami jest duża. Tłumaczy to fakt, że baterie nie są zaznajomieni „walczyć z prądem”.